Imádkozzunk az ázsiai bibliafordításokért!

Kéthetente megjelenő ima-összefoglaló

2018. január (#2)

Imádkozzunk az ázsiai bibliafordításokért!

A következő bibliafordítások esetében biztonságtechnikai okok miatt nem jelölhetjük meg a nyelvet és az országot. Ennek ellenére azonban bátran elmondhatjuk ezeket az imádságokat, hiszen Istent semmi nem gátolja azok meghallgatásában. 

Egy ázsiai Újszövetség fordítása a megjelenés előtti fázisba érkezett. A fordítói csapatnak többféle késleltetéssel kellett szembe néznie, így imádkozzunk, hogy Isten kegyelméből kitartók lehessenek a munka teljes befejezéséig!

Imádkozzunk továbbá a bibliai szövegek hangfelvételéért, különösen azért, hogy a munka menetét ne zavarják azok az árusok, akik az irodájuk előtt hangosbemondókkal árulják portékáikat! Azért is könyörögjünk, hogy az elkészült anyanyelvi fordításokat kézbe véve olvassák, használják, illetve a felvételeket hallgassák majd az emberek!

Egy másik ázsiai Újszövetség fordítás is közel áll a kiadáshoz. Kérjük Istent, hogy erősítse meg a fordítói csapatot, amint utoljára átolvassák, ellenőrzik a szöveget! Imádkozzunk, hogy növekedjen azoknak a csoportoknak a száma – különösen az új nyelvterületeken – amelyek a lefordított Szentírást használják! Továbbá vigyük a projekt koordinátort Isten elé, akinek jelenleg a bibliafordítás mellett adminisztratív feladatokat is el kell látnia!

Hálát adunk, hogy Ázsiában egy újabb nyelven is megkezdődhet a bibliafordítási munka. A projekt koordinátora szeretne összeállítani egy egyszerű nyelvtan és fonológia (beszédhangtan) könyvet, valamint befejezni a szociolingvisztikai tanulmányait májusban. Írásolvasási anyagokat is szeretne készíteni, különös tekintettel orvosi témákra, melyek segítségével javulhatna a helyiek egészségi állapota. Imádkozzunk, hogy találjon embereket ennek a projektnek a megvalósításához! Kérjük Istent, hogy segítsen olyan anyagok összeállításában, amelyek könnyen olvashatók, és az egészséggel kapcsolatos alapelvek helyiek felé történő közvetítését mozdítják elő! 

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk