Imádkozzunk az amerikai népekért, köztük az emerillon népért!

Kéthetente megjelenő ima-összefoglaló

2018. február (#2)

Imádkozzunk az amerikai népekért, köztük az emerillon népért!

Egy Amerika – melybe beletartozik Észak-, Közép- és Dél-Amerika -, mintegy 35 különféle ország otthona. A régióban élők közel ezer nyelven beszélnek, különböző etnikai csoportok tagjai, sokféle színes kultúrával rendelkeznek.

A Wycliffe Bibliafordítók először Amerikában kezdték meg szolgálatukat, és az elmúlt 75 évben nagyon sok munkát elvégeztek. 64 teljes Biblia, 352 Újszövetség, illetve 166 Bibliai részlet és történet olvasható az adott terület különböző nyelvein.*

Hálát adunk Istennek, hogy egyre többen férhetnek hozzá Isten Igéjéhez! Ezzel együtt a Latin-Amerikai Egyház növekszik, és folyamatosan el tudja érni az ott élőket Isten dicsőségére. Az elmúlt évtizedekben a helyi egyház is egyre több misszionáriust küld ki a környező országokba éppúgy, mint a világ más területeire.

Azonban a mai napig is élnek itt olyan népek, amelyek még mindig várják, hogy kézbe vehessék saját nyelvű Bibliájukat, például a Francia Guyanaban élő emerillon nép. 700 ember él ebben a közösségben, akik túlnyomó részt a helyiek vallását követik, és még nem olvashatják az emerillon nyelvű Bibliát. Ha Isten Igéjét olvashatnák a saját nyelvükön, akkor megismerhetnék azt a bővölködő életet, amely egyedül Jézus Krisztusban található meg.

Bár Amerikában már sok munkát elvégeztek a bibliafordítás területén, még mindig sokan várják Isten Igéjét a saját nyelvünkön.

 • Imádkozzunk, hogy ezeken a nyelveken is elindulhasson a bibliafordítás!
 • Kérjük Istentől, hogy készítse fel azokat a csapatokat, akik Istent Szavát elhozzák ezekbe a közösségekbe, hogy olyan nyelven és formában tehessék ezt meg, ami közvetlenül a szívekhez szól!
 • A Szentírás lefordítása és „kiosztása” után pedig az emberek vegyék majd kézbe azt, és a saját nyelvű evangélium ereje hozzon változásokat az életükben. Kérjük ezt Istentől!

A cikkben szereplő statisztikai adatok a wycliffe.net és joshuaproject.net oldalakon találhatók.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk