János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának utolsó részlete

Kéthetente megjelenő ima-összefoglaló

2018. május (#2)

Az Úr imádsága

János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának utolsó részlete *

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy imádkozzunk a személyes szükségleteinkért – a „mindennapi kenyerünkért” (Máté 6:11), bölcsességért (Jakab 1:5) fizikai gyógyulásért (Jakab 5:4), és minden másért is (Filippi 4:6). Imádságban fejezzük ki a hitünket, és az Istentől való függésünket. Ő a Mennyei Atya, és képes betölteni a szükségleteinket „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Isten az imádságokra a saját szuverén akarata és időzítése szerint válaszol. Az a hatalom és erő pedig, amit szabadjára enged imáink hatására, nem csupán a szükségleteinket tölti be, hanem növeli a hitünket, és arra sarkall bennünket, hogy még elkötelezettebben imádkozzunk.

Az imádság azonban több, mint csupán személyes szükségleteink „továbbítása” Isten felé. Kifejezhet hálát és dicsőítést is, ahogy azt például a Zsoltárok könyvében gyakran láthatjuk. Ezen túl közbenjáró imádságot is mondhatunk másokért – a Dániel 9 kiváló példa erre nézve.

Mindezek mellett azonban a stratégiai imádságot is gyakorolnunk kell; azaz Isten misszióját szem előtt tartva imádkozunk„…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…” (Máté 6:10). A stratégiai imádság Isten fontossági sorrendjét követi: akaratát, útjait, misszióját. Mindez Istentől indul ki és nála is végződik. Az ilyen imádság során Isten szívét és vezetését keressük mindabban, amit teszünk. Tanulmányozzuk Isten igéjét, és követjük a Lelkének vezetését; azaz a stratégiai imádság abban segít, hogy a saját akaratunkat az övéhez igazítsuk.

Valójában a János 17 az Úr imádsága, szemben a Máté 6:9-13-mal. (Ez utóbbit talán inkább „a tanítványok imája” címmel kellene illetnünk). Ezt az imádságot Jézus „főpapi” imájának is nevezik, ahogyan közbenjár követőiért az Atya előtt. Ugyanakkor a János 17 kiváló példa a stratégiai imádságra nézve is. Olyan minta ez, amelynek át kell járnia és jellemeznie azok imádságát, akik elszántan részt szeretnének venni Isten missziójában.

Az elmúlt időszakban négy imalevélben taglaltuk a stratégiai imádságot és annak szerepét a misszióban. Álljon itt most egy rövid összefoglalása ennek:

VÉGSZÓ A STRATÉGIAI IMÁDSÁG SOROZATHOZ

Isten a Wycliffe Világszövetség számára lenyűgöző látást adott. Azt szeretnénk, ha „egyének, közösségek és nemzetek formálódnának át azáltal, hogy Isten szeretete és Üzenete saját nyelvükön és kultúrájukban kifejezésre kerül”. Ez összefoglalja közös látásunkat arról is, hogy, milyen szerepet szán nekünk Isten az Ő missziójában. Ennek a látásnak a kivitelezése pedig az evangélium hirdetésének készségére támaszkodik (beleértve a bibliafordítás szolgálati területeit is), hogy az örömhír végre eljusson minden nemzethez a földön, hiszen „Istennek hatalma az, amellyel üdvösségre juttatja mindazokat, akik hisznek benne, elsőként a zsidóknak, azután a többi népnek is” (Róma 1:16). Ugyanakkor Isten azt is világossá tette, hogy az evangéliumot csak úgy hirdethetjük erővel, ha népe buzgón és stratégiai módon imádkozik. Az Apcsel 4:31 mintát ad elénk: Miután imádkoztak, megmozdult a hely, ahol összegyűltek. Mindannyian betöltekeztek Szentlélekkel, és bátran hirdették Isten szavát. Éppen ezért a Wycliffe Világszövetség munkatársait és imádkozó partnereit arra bátorítjuk, hogy emeljék a stratégiai imádság szerepét és gyakorlatát mind magasabb szintre. Célunknak, Isten missziójának a szem előtt tartásával ilyen módon imádkozzunk:

 • Tudatosan és bőséggel adjuk a dicsőséget Istennek minden kérésünkben.
 • Isten erejét felismerve és arra támaszkodva kérjük, hogy vereséget szenvedjenek a gonosz hordái, akik Isten missziójának ellenszegülnek.
 • Keressük a változás lehetőségét, hogy Isten áldásainak krisztusi csatornái legyünk a nemzetek felé.
 • Isten erejét magunkévá téve gyümölcsöt teremjünk az Isten missziójában nekünk szánt szerepben.

JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD, LEGYEN MEG A TE AKARATOD, ÚGY A FÖLDÖN, MINT A MENNYBEN. AMEN.

Lloyd P. Estrada – a Wycliffe Világszövetség munkatársa. Forrás: www.wycliffe.net

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk