Szemlélődő imádság (Lloyd Estrada)

A Wycliffe Bibliafordítók kéthetente megjelenő elektronikus imalevele.

2018. július (#2)

Szemlélődő imádság

Lloyd Estrada *

Mi az imádság?

Az imádságot legalapvetőbben úgy határozhatjuk meg, mint ami „beszéd Istenhez”. A Biblia számos olyan ember példáját tárja elénk, akik időt szántak a beszélgetésre Istennel. Ilyenek Mózes, Illés, Dávid, Rút, a próféták és Jézus maga is. Amikor megvizsgáljuk ezeknek az embereknek a tapasztalatait és tanításait az imádságról, akkor azt látjuk, hogy az imádság nem monológ. Amikor Mózes Istennel beszélgetett, nem csak ő beszélt; Isten pedig nem csupán passzív hallgató volt. Mózes és Isten között párbeszéd zajlott. (2.Móz. 5:22-6:8) Ugyanez mondható el sok más, a Szentírásban található imádságról is. Éppen ezért az imádság még pontosabb meghatározása így hangzik: „párbeszéd Istennel”. Ebben a beszélgetésben szavakat használunk, hogy Istennel kommunikáljunk. Szavak segítségével fejezzük ki a dicsőítésünket és hálánkat, megvalljuk a bűneinket, és elmondjuk a kéréseinket. Ugyancsak szavak segítségével fejezzük ki az Isten iránti szeretetünket, az örömünket, a szomorúságunkat és frusztrációnkat. Az Istennel történő beszélgetésben használunk nem verbális kommunikációt is: arckifejezést, testtartást és „szavakkal ki sem fejezhető sóhajtásokat”. (Róma 8:26).

Amellett, hogy ez beszélgetés, az igazi imádság során számítunk Isten részvételére. Azzal a hittel szólítom meg Istent, hogy meghallgat engem; várok Rá, hogy reagáljon, és figyelek arra, hogy mit mond. Erről szól egy beszélgetés: beszéd, hallgatás, és figyelmes válaszadás.

Ebben az értelemben a „szemlélődő imádság” kifejezés önmagában ellentmondás, mivel az imádság nem imádság akkor, ha kizárjuk annak a lehetőségét, hogy Isten válaszoljon. Mégis használjuk ezt a kifejezést, egész egyszerűen azért, hogy kihangsúlyozzuk vele az ima közbeni Istenre figyelést. Számos jó könyv található a szemlélődő imádság témakörében, ha el szeretnénk mélyedni a témában.

A szemlélődő imádság alapjai

A nyáj pásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk hangjára, ő pedig a nevükön szólítja a saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, az élükre áll, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját.” (EFO János 10:2-4, kiemelések a szerzőtől.)

Isten vágyik arra, hogy szóljon hozzánk, azonban számos tényező befolyásolja a fogadókészségünket arra, hogy meghalljuk az Ő hangját. Álljon itt most néhány lényeges tanulság, ami a „Krisztus, mint jó pásztor” képből következik:

 • Személyes kapcsolat Jézus Krisztussal: ő a mi pásztorunk, mi az ő juhai vagyunk.
 • Imádság, mint életforma: Ez a legfőbb közeg, ahol a pásztorunkkal beszélgetünk.
 • Elkötelezzük magunkat amellett, hogy Isten Igéjét olvassuk, tanulmányozzuk, elmélkedünk rajta, és engedelmeskedünk neki: amikor a Pásztor szól, a juhok figyelnek és engedelmeskednek.

Egy egyszerű forma

Hogyan gyakoroljuk tehát a szemlélődő imádságot? Először is a „hangulatot”, a körülményeket kell megteremtenünk ahhoz, hogy jót beszélgessünk. Ehhez választhatunk egy rendszeres időt és helyet, hogy Istennel beszélgessünk. Habár igaz, hogy Istenhez bármikor és bárhol imádkozhatunk, ajánljuk mindenkinek a rendszeres és sürgetéstől mentes beszélgetéseket Istennel. Tegyünk félre naponta 30 percet csak az imádságra, egy olyan helyszínen, ahol a legkevésbé zavarhatnak meg bennünket.

 1. Amikor a szívünk és értelmünk lecsendesedett, akkor állunk készen a beszélgetésre. Szánjunk időt arra, hogy dicsőítjük Istent és hálát adunk Neki.
 2. Olvassunk Bibliát, lehetőleg egy bibliaolvasási tervet követve. Kérjük meg Istent, hogy olyan módon szóljon hozzánk, amit megértünk.
 3. Várakozzunk és figyeljünk Istenre. Ő szólni szeretne hozzánk, ezért várakozással közelítsünk felé.
 4. Írjuk le azokat a gondolatokat és kérdéseket, amelyek eszünkbe jutnak. Ha Isten egy másik igeszakaszhoz vezet, akkor olvassuk el, és azon is elmélkedjünk.
 5. Olvassuk át figyelmesen, amit leírtunk. Lehet, hogy Isten ezeken a benyomásokon keresztül szeretne válaszolni nekünk, és azt szeretné, hogy ilyen módon imádkozzunk.
 6. Válaszoljunk Istennek. Imádkozzunk azzal kapcsolatban, amit feljegyeztünk.
 7. Folytassuk a beszélgetést, és legyünk figyelmesek mindaddig, amíg be nem fejeződik.

Néhány emlékeztető

A szemlélődő imádságban a legtermészetesebb módon vágyunk arra, hogy Isten szóljon hozzánk. Sajnálatos módon azonban néha összezavarodunk az egyéb hangoktól, amelyeket hallunk. A saját, belső monológunkat vagy a gonosz sugallta szavakat olykor Isten hangjának tekintjük. Ezért mindenképpen vizsgáljuk meg, amit hallunk a szemlélődő imádságban:

 • Biblikus? A Biblia alátámasztja?
 • A hittársaim is megerősítik?
 • Dicsőíti Istent?

Végül pedig, mivel a Szentlélek bennünk él, Isten ellátott bennünket azzal a képességgel, hogy meghalljuk a hangját. Minél többet gyakoroljuk a szemlélődő imádságot, annál inkább növeljük a képességünket az Ő szavának meghallására. Ennek eredménye pedig a meghittebb kapcsolat az Atyával; amit kedves, rendszeres beszélgetések jellemeznek.

________________________________________

Lloyd Estrada a Wycliffe Világszervezetének imakoordinátora.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk