„A hit hallásból van..” (Róm 10,17)

2020. január (#2):

Anita reggelit adott gyermekeinek és iskolába küldte őket.
 
A nap éppen feljött a hegyek mögül Pápua Új-Guinea keleti hegyvidékén. Itt volt az ideje, hogy Anita kimenjen a kertjébe, de helyette kétségbeesetten kutatott a házában. Sajnos sehol sem találta a keresett tárgyat. 
 
Anita kétségbeesve felkiáltott anyanyelvén, kamano kafe nyelven: „Ne vedd el az életem! Ne vedd el az életem!”
 
Néhány órával később Anita gyerekei hazaértek az iskolából. A kapualjban találkozott velük és megkérdezte tőlük: „Valamelyikőtök tudja, hogy mi történt a hangzó Bibliámmal?” Arra a kicsi, napenergiával működtetett audio lejátszóra utalt, amelyen, az anyanyelvén hallgatható a Szentírás.
 
A fia bevallotta: „Elvittem magammal reggel az iskolába.”
 
Az anyukája leszidta. „Ez az életem! Te iskolába jársz. Te megtanulsz írni és olvasni. Én nem tudok. Ez az egyetlen lehetőségem, hogy halljam Isten igéjét. Ez az audio Biblia az életem!”
 
Ezen az estén Anita közösen hallgatta gyermekeivel Isten igéjét. A következő reggelen magával vitte az audio Bibliát a kertbe, hogy feltöltse, s munka közben hallgassa az igét. Az étel, amit termelt, a testi szükségleteket, az ige, amit hallgatott a lelki szükségleteket töltötte be.
 
Most a világon kb. 5,7 milliárd ember szóbeli beszéd által tanul a világon. Ez azt jelenti, hogy főleg vagy teljesen beszéd által tanulnak, nem írásban. Sokan közülük egyedül az audio Biblián keresztül ismerheti meg Istent.

 • Adjunk hálát Istennek azért, hogy vannak, akik Anitához hasonlóan, az audio Biblia által ismerhetik meg Őt!

 • Adjunk hálát azokért, akik már megismerhették Istent, s imádkozzunk, hogy ezt az örömüzenetet adják tovább a közösségüknek is!

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk