Ima-misszió világjárvány idején

2020. március (#1)

Ezt az imamorzsát a mostani különleges állapot ihlette, hiszen a missziós munkát, így a miénket is nagyban érinti a korona vírus terjedése. 
Készültségben vagyunk, kommunikálunk, együtt gondolkodunk, tervezünk, nehéz döntéseket hozunk, s mindenek előtt… IMÁDKOZUNK.

Hisszük, hogy Isten nem változott, szíve ugyanúgy a tőle távol levőkért ég, szándéka változatlanul az, hogy hívó szavát meghallva, vele megbékélve, élő kapcsolatban éljen vele minden ember a földön

Hisszük, hogy a küldetés, amit Isten ránk bízott, a körülmények ellenére nem változott, ha jelen pillanatban más körülmények és módszerek használatára, bevezetésére is van szükség. 

Hisszük, hogy ma még nagyobb szükség van a Szentírás megismertetésére, az Ige terjesztésére a világban, hiszen mi adhatna nagyobb békességet és valódi reményt egy – a mostanihoz hasonló, bizonytalan helyzetben -, mint Isten élő és ható Üzenete!

Imádkozz velünk, hogy a COVID-19 helyzetben Isten Szava még inkább terjedjen és győzzön, hiszen élet és reménység lakozik abban – épp amire a világnak ma is hatalmas szüksége van! 

AKTUÁLIS IMATÉMÁK:

MAGASZTALJUK AZ URAT

 • Isten felette áll ennek a helyzetnek is, és terve van, nem szűnik meg szeretete, kegyelmes Atya.

 • Ő a gyógyító, az élet és halál felett is Úr!

 • Ő mindentudó, mindenható és mindenütt jelevaló, hűsége nem változik, erőt ad a megfáradtnak, nem marad el tőlünk, sem el nem távozik tőlünk.

 • Benne bízhatunk minden helyzetben, nem változik ez egy világjárvány idején sem! Hittel vallhatjuk: “Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.”

KÉRJÜK AZ URAT

 • VÉDELEMÉRT: Imádkozzatok velünk, hogy az itthon és külhonban szolgáló munkatársaink mind védelem alatt legyenek testi, lelki és szellemi szinten; mindenben helyesen járjanak el és jó döntéseket hozhassanak a következő hónapokra. Kérjünk számukra és családtagjaiknak is isteni békességet és jó egészséget, szükségeik betöltését.

  Imádkozzunk különösen a más kultúrában szolgáló, higiéniás szempontból kihívásosabb körülmények között élő missziómunkásokért, akik akár az egészségügyi ellátás szempontjából is bizonytalansággal nézhetnek szembe.

 • BÖLCSESSÉGÉRT, SZILÁRDSÁGÉRT a vezetők, munkacsoportok, családfők számára, akik mostanában különös nyomás alatt kénytelenek gyors és felelősségteljes döntéseket hozni világszerte és a magyar irodában is.
 • JÓ KOMMUNIKÁCIÓÉRT ÉS TECHNIKAI FELTÉTELEKÉRT, hiszen napjainkban a világ jó része kénytelen online dolgozni és tanulni, ami meglehetősen megterheli az internet-szolgáltatást. Különösen igaz ez olyan helyekre, ahol eleve jóval kevésbé fejlett és kiépített a hálózat. Munkatársaink egy része épp ilyen területeken végzi a szolgálatát.
 • KAPCSOLATAINKÉRT, TÁMOGATÓINKÉRT is kérjük az imatámogatást, hiszen sok rendezvényt, képzést, bemutatót, látogatást, találkozót  és egyéb nagyszerű tervet kellett lemondanunk vagy elhalasztanunk a tavaszi időszakban. Néhány munkatársunk a régóta mostanra tervezett hazaútját törölte a gyülekezetlátogatások lehetőségek hiánya miatt. Új érdeklődőkkel és potenciális támogatókkal maradnak el találkozóink. Kérjük Isten áldását abban, hogy a kapcsolatok és lehetőségek ne gyengüljenek a kialakult helyzet miatt, hanem ellenkezőleg – váljanak még erősebbé, találjunk erre jó megoldásokat!
 • Nem utolsó sorban pedig kérjük Istent azért, hogy tisztán láthassuk, MI A LEGFŐBB FELADATUNK ebben az időszakban, Ő hol és hogyan akar használni bennünket ebben a  kegyelmi pillanatban. Ott a helyünk!

IMÁDKOZHATUNK ÉRTED?

Szeretnénk jelezni imatámogatóink felé is, hogy a Wycliffe munkatársi közössége folyamatosan imádkozik a korona vírus okán kialakult helyzetért és személy szerint értetek is. Ha bármelyikőtöknek van személyes imatémája, bátorítjuk, hogy ossza meg azt velünk a prayer@wycliffe.hu címen, imádkozni fogunk érte. (Természetesen bizalmasan kezeljük ezeket.)

Köszönjük, hogy veled is együtt állhatunk az Úr elé, kérve bölcsességet ebben a sok tervet és megszokást átíró időszakban!

Nem lélegzetvisszafojtva, hanem teljes szívünkből Őt magasztalva,

üdvözlettel és megbecsüléssel:
Zentai Zsuzsa, igazgató
Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk