Hogyan imádkozzunk a világ veszélyes területein folyó munkáért?

2020. szeptember (#2)


A világon több mint 7000 beszélt nyelv van, melyből a jelnyelvekkel együtt több mint 1600 nyelvre szükséges, hogy elkezdődjön a fordítás.

A hátralévő nyelveken folyó munka nagyrészt olyan országokban található, ahol az evangéliumot nem fogadják szívesen. Mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy – különösen is az internetre – milyen információk kerülnek ki. Egyes országokban szolgálatunk veszélyeket rejt magában, éppen ezért védjük misszionáriusainkat, akik Isten szolgálatában távoli helyeken élő emberekhez juttatják el a Bibliát.

Imádkozzunk a misszionáriusokért és szolgálatukért! Már ezzel is jókora részt vállalunk a bibliafordításban. Hogyan imádkozzunk azonban, amikor sokszor nem is ismerjük pontosan a fordítók szolgálatát, az országot, sőt még a fordítási célnyelveket sem? Nehéz helyzet, de nem lehetetlen, hiszen Isten tudja, hogy pontosan kikért imádkozunk, és ők hol és hogyan élnek.

Néhány gondolat ahhoz, hogy hogyan imádkozzunk a veszélyes területen élőkért:

IMÁDKOZZ AZOKÉRT, AKIKRŐL TUDSZ!

A Wycliffe rendszeresen kéri, hogy imádkozzunk a fordítási projektekért. Az imalevelekből rengeteg részletet megtudhatunk a bibliafordítás folyamatáról, az abban dolgozókról, és az országokról. Így egészen konkrétan tudjuk hordozni imádságban a világban zajló munkát.

Előfordul azonban, hogy akár egyes emberek, akár nyelvek vagy országok nevét meg kell változtatunk, hogy ezzel is védjük a misszionáriusokat. Persze Isten akkor is tudja, hogy kire gondolunk, ha más néven hivatkozunk rájuk! Azokért és azon a néven imádkozzunk, akikről tudunk!

IMÁDKOZZ AZOKÉRT IS, AKIKRŐL NEM TUDSZ!

A hátralévő 1700 nyelv, melyeken jelenlegi ismereteink szerint még mindig szükséges, hogy a fordítási munkák elkezdődjenek, nagyrészt a világ legveszélyesebb és legnehezebben elérhető helyein találhatók. De még ezeken a távoli helyeken is dolgoznak a Wycliffe Bibliafordítók és partnerszervezetei.

Az ilyen helyeken kezdődő, folyamatban levő vagy akár befejeződéshez közeledő munkáról nehezen jutunk pontos információkhoz. A kikerülő információk annyira veszélyesek lehetnek, hogy inkább kerüljük az internetes megjelenést. De ezekért a projektekért is kell imádkoznunk!

A Róma 8,26-27-ben ezt olvashatjuk:

„Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Lélek szándéka, mert Isten szerint jár közben a szentekért.”

Könyörögjünk a Szentléleknek, hogy vezérelje a gondolatainkat az imádságban, és bízzuk Istenre, hogy Ő be fogja teljesíteni az ő jó akaratát. Még akkor is van ereje a hívő ember buzgó könyörgésének, ha csak általánosságban tudunk imádkozni.

IMÁDKOZZ A BIBLIAFORDÍTÁS EGÉSZÉÉRT!

A bibliafordítás nem létezhet Isten népének hűséges imádsága nélkül. Számtalanszor tapasztaltuk, hogy az imádság hatására új lehetőségek nyíltak, a nehézségek elhárultak, és az emberek élete megváltozott. És ebben a munkában mindannyian részt vehetünk!

Imádkozzunk azért, hogy Isten nevét megismerjék a nemzetek. Ő meghallgatja ezt a kérést, aminek nap mint nap tanúi lehetünk. Akár ismerjük a bibliafordítási projektet, a népcsoportot vagy a nyelvet, akár nem, imádságainkkal részt vehetünk ebben a világméretű munkában!

IMÁDKOZZ AZOKÉRT, AKIK MÉG VÁRNAK A SZENTÍRÁSRA

Legyen szó akár egyetlen bibliai könyvről, akár a teljes Újszövetségről, akár az egész Bibliáról, imádkozzunk azokért, akik saját nyelvükön várják Isten szavát. Vannak, ahol már évek óta várják a fordítás megkezdését, mások pedig azt várják, hogy a Biblia által pontosabban megértsék Isten tervét az életükben. Imádkozz a közösségekért, a vezetőkért (akkor is, ha nem tudod a nevüket), hogy felismerjék az anyanyelvi Biblia, a fordítómunka és végsősoron az evangélium szükségét. Könyörögjünk helyi fordítókért, fordítói tanácsadókért és minden szükséges munkatársért, hogy először is legyenek, másrészről pedig hogy kitartóan részt vegyenek a munkában.

Imádkozzunk a zsoltárossal: „Hozzád kiáltok, mert meghallgatsz, Istenem. Fordítsd felém füledet, hallgasd meg beszédemet!” (Zsolt 17,6)

Isten hallja az imáinkat és válaszol rájuk. Akár tudod pontosan, hogy kikért imádkozol, akár nem, Ő munkálkodik.

Könyörögjünk Istenhez a bibliafordításért és azokért, akik először hallják Isten Igéjét a saját nyelvükön, és bízhatunk abban, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat.


IMÁDKOZHATUNK ÉRTED?

Szeretnénk jelezni imatámogatóink felé is, hogy a Wycliffe munkatársi közössége folyamatosan imádkozik a korona vírus okán kialakult helyzetért és személy szerint értetek is. Ha bármelyikőtöknek van személyes imatémája, bátorítjuk, hogy ossza meg azt velünk a prayer@wycliffe.hu címen, imádkozni fogunk érte. (Természetesen bizalmasan kezeljük ezeket.)

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk