Adományozhatsz a gonja nép számára

gonja (ejtsd: gondzsa) emberekhez Isten üzenetének még csak egy része érkezett meg…

Mit kell tudni róluk?

A gonják Afrikában, Észak-Ghána szavannás részén laknak, számuk 300-400 ezerre tehető. A múltban harcias nép volt, ma azonban földműveléssel, halászattal, állattenyésztéssel foglalkoznak. Az írástudatlanság mértéke közöttük a legmagasabb egész Ghánában, kb. 80 százalékra tehető. A keresztyénséggel szembeni ellenállásukra jellemző, hogy közülük az első keresztyén csak 1970-ben jutott hitre. 1984-ben – tehát alig húsz évvel ezelőtt – jelent meg a gonja Újszövetség. Ennek hatására napjainkban, lassan ugyan, de növekszik a gonja hívők száma.

Gonja gyerekek

Írásolvasás-oktatás

Szintén a nyolcvanas években indult el az írásolvasás-oktatói munka., azóta ezreknek sikerült elsajátítaniuk az írás és olvasás tudományát saját anyanyelvükön. Az évek során hitre jutott gonja emberek közül már többen bekapcsolódtak a gyülekezeti életbe, mint lelkészek, elöljárók vagy evangélisták.

Bibliafordítás

A gonja keresztyének szeretnék, ha az Ószövetség is olvasható lenne a nyelvükön, ezért a kilencvenes években el is kezdték a fordítási munkát. Hisznek abban, hogy az Ószövetség számos kulturális vonatkozása miatt nagyon hasznos eszközként használható az evangélizációban, hiszen népük körében a más vallású emberek is szent könyvként fogadják el és tisztelik azt.

Gonja otthon

A szükség

Sajnos nemrégiben mind az írásolvasás-oktatási, mind a bibliafordítási munka leállt, mert az anyagi erőforrások elapadtak. A program három főállású alkalmazottja hónapokon keresztül nem kapott fizetést, az a száz ember pedig, akik addig önkéntesként dolgozott a projektben, szintén nem tudták tovább folytatni a munkát.

A magyar keresztyének szerepe a segítségben

Megindító volt tapasztalni, hogy hírlevelünkben közzétett felhívásunkra mekkora összeg gyűlt össze néhány hét alatt, és hogy a magyar keresztyének számára milyen fontossá vált egy ilyen távoli országban folyó fordítói munka anyagi támogatása. Többek között ennek is köszönhető, hogy az Ószövetség fordítása újra elindult! 

A munka tovább folyik – a szükség továbbra is fennáll…
A legutóbbi híradások szerint a fordítás munkálatai jól haladnak. Jelenleg hat munkatárs dolgozik rajta, s eddig 11 könyv első változata készült el. Ruth, Abdiás és Jóel könyve mellett már az 1Mózes is több fordításellenőrzésen átment, további négy könyv, Jób, Eszter, Jónás és az Énekek Éneke ellenőrzése pedig folyamatban van.

Technikai szükségletek

A fordítói iroda olyan területen működik, ahol még nincs állandó áramszolgáltatás, a számítógépek üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges elektromosságot egy generátor szolgáltatta eddig, ami, sajnos, időközben meghibásodott.

A fentiekkel szeretnénk felhívni a magyar keresztyének figyelmét erre a létező szükségre. Kérjük, imádkozzanak, hogy Isten tegye lehetővé az anyagi források biztosításával a megszakadt munka folytatását, hogy így minél hamarabb hozzájuk is eljuthasson Isten Üzenete.

Te is részt vállalhatsz

Amennyiben az Úr arra indít, hogy anyagilag is támogasd a gonja írásolvasás-tanítási és bibliafordítási programot, azt akár – az irodától igényelhető- sárga csekkünkön, akár a számlaszámunkra átutalt összeggel megteheted. Fontos, hogy jelezd a közlemény rovatban, hogy az adományt „a gonja projekt részére” szánod, Egyesületünk pedig vállalja, hogy az így befolyt összeget továbbítja a gonja keresztyéneknek. Támogatásodat előre is köszönjük az ő nevükben is!

Számlaszámunk:

K&H Bank 10201006 – 50070046

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.