A Wycliffe Bibliafordítók szervezete közhasznú egyesületi formában működik hazánkban. Alapszabályunkat, melyben céljainkról és azok megvalósításának módjairól is olvashatnak, itt találják…

Az egyesület tagjai olyan – a külmisszió felé elkötelezett – magyar keresztyén emberek, akik képességeik és adottságaik szerinti munkaterületen teljes időben azon munkálkodnak, hogy a Szentírás eljusson mindazokhoz a népcsoportokhoz, akik még nem olvashatják azt a saját nyelvükön…

Ennek érdekében többféle feladatot is ellátnak a tagjaink. Van aki fordítói munkát végez, mások írásolvasás-oktatással foglalkoznak, vagy nyelvészeti munkával, megint mások az adminisztrációs vagy a személyzeti hátteret biztosítják, a szervezet kommunikációjára, pénzügyeire ügyelnek vagy éppen a munka technikai hátterét biztosítják… és még sorolhatnánk.

Egy bizonyos: aki szolgálni akar, közöttünk megtalálhatja a helyét!

Jelenleg kiküldetésben vagy hazai területeken szolgáló munkatársaink

Cs. Andrea – Dél-Ázsiában írásolvasás-oktatói munkát végez.

Ernst-Kurdi Eszter – férjével, Andreas-szal együtt Kamerunban szolgálnak a nyelvészeti munka, bibliafordítás és szentíráshasználat/ kommunikáció terén. (Blog: https://ernstkurdi.wordpress.com)

Ferreira Emese és Riaan – Jelenleg Dél-Afrikában dolgoznak, korábban pedig Nigériában erősítették az ottani munkát a bibliafordítási konzultáció és a technikai menedzsment területein. Emese (még egyedülállóként) Kelet-Afrikában vett részt az írásolvasás-oktatási munka szervezésében.

Gardner Sári – Családjával együtt Romániában koordinálják a nyelvi előkészítő és fordítói munkát a régióban található roma nyelvjárásokra.

Greizer Miklós és Zsófia – Vanuatun végzett szolgálatuk fókuszában elsősorban a Szentírás használatának elősegítése áll. Emellett nyelvi felmérést is terveznek végezni az országban, annak eldöntéséhez, hogy hol lenne még szükséges egy új nyelvi/fordítási projekt beindítása.

Horváth Ádám – A magyar jelnyelvi bibliafordítás felekezetközi csapatával dolgozik nyelvészeti és teológiai konzulensként.

Józsa Gergely és Tímea – Gergely a magyar beás cigányok között végzett szociolingvisztikai felmérés befejeztével jelenleg a Szentírást ismertető, népszerűsítő projekteket szervez. Tímea ugyanennek a munkának az adminisztrációs hátterében szolgál.

Komlósiné Sümegi Nóra – A beás cigányok számára párhuzamosan többféle nyelvjárásban készülő bibliafordítási munkában vesz részt fordítói konzulensként.

Kovács Helen – partnerszervezetünk, az SIL eurázsiai régiójának személyzeti csapatvezetője. Korábban ghánai kiküldetésben, majd Magyarországon a személyzeti munka terén szolgált.

Sz. Laura – 2015 októberével kezdte meg szolgálatát Dél-Ázsiában írásolvasás-oktatóként. Korábban 2,5 hónapot töltött Pápua Új-Guineában segítő szolgálatban.

Jelenleg a magyar irodában szolgáló munkatársaink

Zentai Zsuzsanna – igazgató

Bartha Katalin – irodavezető, imakoordinátor

Victor Jánosné „Momo” – személyzeti koordinátor

Martin M. Robb – pénzügyi koordinátor

Volt munkatársaink

Barnard (Müller) Helga – szótárkészítéssel foglalkozott Kongóban. Férjével, Tim-mel együtt részt vettek egy kétéves afrikai nyelvészeti továbbképzésen, ami bibliafordítói szolgálatra készítette fel őket. Jelenleg Angliában élnek, de terveik szerint idővel Afrikában szeretnék folytatni szolgálatukat.

Czinkiné Bálint Lea – angoltanárként segítette a Ghánában folyó bibliafordítási munkát.

Czinki Krisztián – számítógépes munkatársként dolgozott Ghánában.

Lukács Zsuzsanna – kezdetben igazgatóként dolgozott, majd egy évig személyzeti munkás volt Dél-kelet Ázsiában.

Csongor Zsófia  nyelvészeti elemző munkát végzett Pápua Új Guineában.

Révész Péter – a magyar szervezet igazgatója volt 2010 májusától 2011. december 31-ig.

Kovács Attila – Ghánai szolgálat után a magyar iroda PR munkatársa, majd igazgatója volt 2002 és 2008 között. Ezután a Wycliffe UK vezetői csapatában dolgozott, miután az SIL Eurázsia személyzeti csapatát erősítette 2014-ig. 

Elnökségünk

A Wycliffe Bibliafordítók szervezete egyesületi formában működik hazánkban. Az elnökség tagjai olyan – a külmisszió iránt elkötelezett – keresztyén vezetők, akik életpályájukkal, tapasztalatukkal és tanácsukkal segítenek abban, hogy szolgálatunk minél hitelesebb legyen a gyülekezetek és a magyar keresztyének előtt.

Dr. Molnár Sándor

elnökigazgató

Református lelkész, 1997-ben Sárospatakon fejezte be teológiai tanulmányait. Rövid egri segédlelkészkedés után családjával együtt hét éven át Telkibányán, majd hat évig Cserépfalun folytatta gyümölcsöző szolgálatát. 2011 augusztusától Budapesten, a Külső-Kelenföldi Református Gyülekezetet pásztorolja. A Wycliffe Magyarország szolgálatában a kezdetektől részt vállalt, korábban titkárként, majd 2011-től átvette az elnöki feladatokat.

„A Wycliffe szolgálata már segédlelkészként megfogott, s így  vállaltam el az elnökségi tagságot, s ezzel együtt részvételt egy olyan szervezetben, egy olyan ügy előbbrevitelében, amelyből én már eddig is sokkal többet profitálhattam, mint amennyit valaha én magam tehettem és tehetek hozzá a bibliafordítás ügyéhez.”

Zentai Zsuzsanna

igazgató-helyettes

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Baczynski László

pénzügyi tanácsadó

László több éve a Timóteus Társaság/FÉK meghatározó tagja. Sokáig a szervezet operatív igazgatója volt, de már jóideje az ún. egyetemi szolgálat vezetõje Budapesten. Gazdasági, pénzügyi és szervezési ismeretek mellett az evangélizáció területén rendelkezik sok tapasztalattal. Közgazdasági egyetemet végzett, nõs, három gyermek édesapja, helyi gyülekezetében az egyik vezetõ.

„Ha egy kis részvétellel segíteni tudunk abban, hogy egyszer egy országban magyar misszionáriusok által elérhetővé válik a Biblia, akkor az csodálatos lehetőség a számunkra. Isten elhívása, az evangélium hirdetésére számomra sem csak Budapestre szól, bár fő szolgálatom ide köt. Úgy látom, Isten folyamatosan a világban gondolkozik, az ő szívén mindig a világmisszió van. Ezért nagy kiváltság résztvenni a Wycliffe szolgálatában, és csekély részemmel támogatni azt, hogy magyar missziómunkások jussanak ki olyan helyekre, ahol az evangéliumot még nem képviselik sokan, sem írásban, sem az Ige hirdetésében! A jövőben, ezen a területen a a Wycliffe szolgálatának vezető szerepet remélek!”

Balkus Csaba

elnökségi tag

Csaba 1993 óta a Timóteus Társaság munkatársa feleségével együtt. Itt a Jézus film Projektben kezdték meg szolgálatukat, majd a városi szolgálatban és a FÉK programban szolgáltak, leginkább tinédzserek között. 1998-ban kezdõdött meg a külmisszióra való képzésünk, s egy évvel késõbb Tiranábaköltöztek, ahol rövidesen átvette az akkor indult középiskolás szolgálat vezetését. 2006 óta ismét Budapesten élnek és folytatják missziós szolgálatukat gyülekezetünkben és a Timóteus Társaságban

„Sok próba, áldás, és nagyszerű tapasztalat volt számomra és feleségemnek a hét év misszió Illíria földjén. Reméljük, a jövőben lesz még lehetőségünk újabb külmisszióban részt venni. Addig is szeretnénk folyamatosan biztatni a magyar hívőket gyülekezetünkben és környezetünkben, hogy ne álljanak meg az Evangélium hírdetésével Júdea és Samária határán. Jézus hívása nekünk magyaroknak is szól egészen a föld végső határáig.”

Filemon Zsolt

elnökségi tag

Nyírmártonfalváról származik, de már több mint egy évtizede Fóton él családjával, ahol a helyi baptista gyülekezetben szolgál lelkipásztorként
Holott hívő családban nőtt fel, Jézussal személyesen csak 21 éves korában találkozott, ami egy csaknem végzetes balesettel indult. Egy újabb balesetet követően értette meg, hogy Istennek célja van vele, ezért van még életben. Ezután kezdte intenzíven keresni Istent, Isten pedig őt. A találkozásra 1990 tavaszán egy evangélizáció alkalmával került sor. Nem sokkal ezután megkapta elhívását a teljesidejű szolgálatra.

Időközben a fóti gyülekezet egyik tagja, Sz. Laura meghívására részt vett a 2009-es  Wycliffe Missziós Tábor nyílt napján, itt kapott először betekintést ebbe a munkába. Laura később csatlakozott a Wycliffe-hez, ami azt is jelentette, hogy szorosabb együttmunkálkodás kezdődött Zsolt, mint lelkipásztor és a szervezet között.

„Istentől a pásztor-tanító ajándékot kaptam elsősorban arra, hogy azt a saját gyülekezetemben gyakoroljam. Emellett – hiszem, hogy Isten akaratából -, az elmúlt évek során tapasztalatokat gyűjthettem azzal kapcsolatban, hogy milyen örömökkel és nehézségekkel jár misszionáriust kiküldő és támogató gyülekezetnek lenni. Ezeket a tapasztalataimat kész vagyok megosztani másokkal.

Mivel alapvetően „csapatjátékos” vagyok, és mindig csapatban gondolkodom, leghatékonyabban úgy tudok dolgozni, ha munkatársak vesznek körül.

A jövőben is örömmel teszem, amit Isten ezen a területen rám bíz. Megtiszteltetés számomra Istent szolgálni.

Jóné Jutasi Angelika

elnökségi tag

Angelika az albertirsai evangélikus gyülekezetben nőtt fel. Tizenévesen fogadta el Jézust személyes megváltójának. Hittan- és angol tanári diplomáinak megszerzése után – az Evangélikus Egyház kiküldésében – Indiában, a Kodaikanal Nemzetközi Iskolában szolgátak férjével együtt, 1999 és 2003 között misszionárius-tanárként. Hazatérve budapesti protestáns gimnáziumokban helyezkedtek el. Jelenleg az Evangélikus Egyház Déli Egyházkerületének irodavezetője, s emellett férje oldalán aktívan közreműködik az Interserve Magyarország szervezetének építésében, működésében. Két gyermekük van.

A mai napig a misszió tüzét próbáljuk szítani testvéreink szívében, ahol csak lehetőséget kapunk erre. A Wycliffe Bibliafordítók munkáját régóta figyelemmel kísérjük. Az Egyesület munkájához evangélikus gyökereimmel, az EKME és az Interserve kapcsolópontjaként, külmissziói tapasztalattal rendelkező nőként szeretnék hozzájárulni.”

Kovácsné
dr. Papp Dorina

elnökségi tag

Az ELTE jogi karán végzett 2016 júliusában.

Az Angyalföldi Baptista Gyülekezet tagja, de aktívan részt vesz a „budapestifi” elnevezésű rendezvényeken is.

Alig 12 évesen döntötte el, hogy Jézus Krisztus követője lesz, egy évre rá pedig bemerítkezett. Mivel hívő családban nőtt fel, az Istenben való hit sosem vált benne kérdésessé. Egy nyári táborban átélt belső vívódás és beszélgetés kellett ahhoz, hogy ez a hit az ő saját hitévé is váljon. Azóta is ragaszkodik Teremtőjéhez és azt keresi, hogy Isten hogyan alakítja majd a következő életszakaszt a számára.

Másodéves egyetemistaként vett részt a Mission Net nevű programon Németországban.

Itt ismerkedett meg az egyik Wycliffe munkatárssal, Zentai Zsuzsival, majd pár hónapon át önkéntesként segített az irodában és rendezvényeken. Idő közben az egyik egyik Wycliffe misszionárius család is az ő gyülekezetükből indult el, így azóta is folyamatosan figyelemmel kíséri a szolgálatot.

„A lelki munkások között elsősorban technikai és gyakorlati segítőnek érzem magam, aki nem annyira elméleti stratégiákat, mint inkább konkrét feladatokat dolgoz ki. Precíznek és pontosnak tartom magam, és általánosságban megfontoltnak. Érdekelnek az emberek és a különböző élethelyzetük, de hajlamos vagyok inkább kívülről, objektíven nézni egy adott szituációt. – Úgy gondolom, jogi ismereteim mellett ezek a tulajdonságok is hasznosak egy egyesület elnökségében a felmerülő kérdésekről való közös gondolkodásban.”

Váradi Antal

elnökségi tag

Mezőcsáton, Borsod megyében született, de miután Budapestre költözött a család, Antos belemerült a nyüzsgő, éjszakai életbe. 2001 őszén, életének egy nagyon terhelt időszakában szólította meg az Úr Jézus Krisztus egy vasárnapi Istentiszteleten, amikor átadta Neki az életét. Ekkor kapott igéje azóta is meghatározza az életét: „Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hóseás 2, 18-19)

Ezután tevékenyen részt vett a Kelenföldi Református Gyülekezet életében, 2005-től presbiter, és a gyülekezeti alapítvány elnöke is volt. Emellett a gyülekezet nyári táboraiban vállaltak rendszeresen szolgálatot feleségével közösen, elsősorban az ifjai között.

Civil életben közgazdászként végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 2007-ben MBA fokozatot szerezett a Corvinuson. Szakmai pályafutását a MOL Rt.-nél kezdte, majd 2003-tól a MÁV Csoportnál töltött be különböző vezetői pozíciókat egészen 2013-ig. Jelenleg a magyarországi Sanofinállogisztikai menedzser.

„A Wycliffe-ről először az egyik munkatárstól, Józsa Gergőtől hallottam, amikor egy családi csendeshéten együtt nyaraltunk 2014-ben, és azóta is szoros baráti-testvéri kapcsolatban vagyunk. Lelkészemtől, Molnár Sándortól kaptam a meghívást, hogy kapcsolódjak be a magyarországi Wycliffe munkájába, amit amellett, hogy óriási megtiszteltetésnek érzek, nagy lehetőségnek is. Nagy örömmel veszek részt egy globális missziói munkában.”

Szeretne rólunk többet hallani?

Az egyesület minden munkatársa rendszeresen ír hírlevelet saját szolgálatáról, amelyben részletesen beszámolnak munkájuk aktuális fejleményeiről. Amennyiben szeretne felkerülni egyes tagjaink levelezési listájára, közölje azt velünk az office@wycliffe.hu e-mail címen, s örömmel továbbítjuk kérését tagjaink felé.

Az üzenetben kérjük, írja meg saját elérhetőségét, és hogy kinek a hírlevelét kéri. A költségek csökkentése érdekében minden kedves olvasónkat bíztatjuk arra, hogy – amennyiben erre módja van – a hírlevelek e-mailes változatát kérje, s ehhez küldje el e-mail címét. Érdeklődését előre is köszönjük!

Képgaléria munkatársainkról

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.