Jó család

Munkaterület:

Jelenlegi szolgálati helyünk Dél-Ázsiában van, egy keresztény nemzetközi iskolában dolgozunk. Angelika hittant és egészségtant tanít, András az általános iskola igazgatója, hittan és klarinét tanár. 

Először 1999-ben, egyetemi tanulmányaink után töltöttünk ugyanitt három évet, majd egy 15 év elteltével immár saját gyermekeinkkel jöttünk vissza. 

A gyermekek között végett szolgálat a tanítvánnyá tétel különösen fontos stádiuma. Iskolánk tanulói egytől egyig önmagukat és a világban betöltendő helyüket kereső fiatalok, akiknek az életében mi is ott vagyunk és szavakkal, illetve reménység szerint tettekkel képviselhetjük Urunk tanítását és az őt követő élet örömeit. Az általunk is vezetett ifjúsági órán többek között együtt hallgatja az igét egy dinamikusan fejlődő helyi gyökerű felekezet vezetőjének gyermeke és egy szomszédos muszlim többségű országból érkezett hitét kereső kislány. Jár hozzánk keresztény, hindu, muzulmán, zsidó, jainista, buddhista, különféle guruk követője. Nem kis feladat ezeket a vallásokat is megismerni és saját hitünket szeretettel, elfogadással, a másik tisztelete mellett, mégis határozottan megvallani. 

Szolgálatunk fókusza, hogy az ide járó elkötelezett hívő gyermekeknek, fiataloknak biztosítsunk olyan környezetet, ahol bátran megvallhatják hitüket, mert tudjuk, hogy a fiatalok életében a legfontosabb befolyás saját kortársaiktól, barátaiktól éri őket. 

Gyülekezet:

Ehhez sok imádságra és lelki, szellemi támogatásra van szükség. Nagy öröm számunkra, hogy támogatásunkban részt vállal a Magyarországi Református Egyház, az Evangélikus Külmissziói Egyesület, és kiemelten küldő gyülekezetünk, a Budapest Külső-Kelenföldi Református Gyülekezet.

A WBE szolgálatát illetve a magyar gyülekezetek missziói részvételének ügyét többféle formában követtük és támogattuk. Angelika elnökségi tag és alelnök volt éveken át, András kommunikációs munkatársként szolgált, illetve egy másik nemzetközi szervezet eurázsiai régiós igazgató helyettese volt öt éven át. Jelenleg is ennek a szervezetnek (a Wycliffe testvér-szervezetének) helyi csapatának tagjaként szolgálunk munkahelyünkön. 

Számomra fontos ige:

Sok olyan ige van, amelyet itt kiemelhetnénk, de az utóbbi időben a Zsidókhoz írt levél volt előttem, mivel az Ószövetséget tanítom a legtöbb osztályban. A következő verset emelném ki:

„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid. 10:39) Itt nem magunkról van csupán szó, hanem mindazokról a gyermekekről és kollégákról, szomszédokról és alkalmazottakról, mindazokról, akik ránk bízattak.

Blogunk:

jo-hirek.blogspot.hu 

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás