Vision 2025 - Látás 2025

Már épp eleget vártak!

A néhány évvel ezelőtt készült, a bibliafordítás ütemét vizsgáló nyelvészeti felmérések meglepő eredménnyel zárultak. Az akkori „haladási sebességet” alapul véve arra a következtetésre jutottak az elemzők, hogy legalább még 150 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy minden olyan nyelven olvasható legyen legalább az Újszövetség, amin napjainkban ez még nem lehetséges. De mi történik azokkal az emberekkel, akik addig is el lesznek vágva attól, hogy teljesen megismerjék Isten – a Bibliában kinyilatkoztatott – szeretetét?

Annak, hogy Isten nem feledkezett meg ezekről az emberekről tanúbizonyságát adta azáltal, hogy 1999-ben új látást adott a Wycliffe Bibliafordítók és partnerszervezetei vezetőinek, ami azóta a Látás 2025 (Vision 2025) néven vált közismertté a szervezeten belül. Eszerint 2025-re partnerszervezeteinkkel világszerte együttműködve azért munkálkodunk, hogy minden olyan nyelven elkezdődjön a bibliafordítás, amin még szükséges. Bár az azóta eltelt években egyre több nyelven indult el a fordítási munka még mindig több mint 2000 nyelvi programot kell a következő években beindítani a már létező 1640 mellett, hogy ezt a célt elérjük. Egy ilyen nagy feladat végrehajtásához nem vagyunk elegendően. A cél csak Isten jóváhagyásával és segítségével valósítható meg, valamint, úgy, hogy együttműködünk más szervezetekkel is. Szemléletváltásra van szükségünk. Arra kell összpontosítanunk, hogy jövendő munkatársainkat, akik csatlakoznak hozzánk ebben a szolgálatban, minél jobban kiképezzük és felkészítsük az előttük álló feladatok elvégzésére.

Egyedül nem megy!

Nem szabad, hogy a bibliafordítás ügye egyedül csak a Wycliffe ügye legyen. A misszió, ezen belül a bibliafordítás Isten egyetemes gyülekezetének a feladata is. Ezért is törekszik arra a Wycliffe, hogy mind a küldő, mind pedig a fogadó országok gyülekezeteivel közösen dolgozzon, és minél jobban bevonja őket a munkába. Az utóbbi 50 évben a keresztyének számának rohamos növekedése jellemezte sok más ország mellett – azokat az országokat is, ahol a Wycliffe működik. Ezek a helyi keresztyének és gyülekezetek most szeretnének bekapcsolódni a bibliafordításba, mert egyre jobban felismerik annak fontosságát, hogy milyen is az, amikor Isten a saját anyanyelvükön szólítja meg őket.

Kérjük az olvasókat, imádkozzanak, hogy ez a 2025-ös látás megvalósulhasson Isten terve szerint, de ne a szervezetünk, hanem Isten nevének dicsőségére az egész világon. Imádkozzunk, hogy az Ő kegyelme által – úgy ahogy azt a Jelenések könyvében kijelentette – egykor majd láthassuk azt az Öt imádó nagy sokaságot „amelyet megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből”. (Jel. 7, 9).

Kovács Attila

(Ez a cikk a Words for Life című brit Wycliffe kiadvány a Bible in every language? An impossible dream? Or a vision for 2025? című száma alapján készült.)