Küldetésünk és látásunk

A Wycliffe Bibliafordítók küldetési nyilatkozata

(Elfogadásra került 2006. október 4-én)

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal,
hogy a bibliafordítás révén hozzájárul, és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében,
hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

A Wycliffe Bibliafordítók látása

(Elfogadásra került 2006. október 4-én)

Azáltal a sürgető szükséglet által vezérelve,
hogy minden embernek lehetősége legyen Isten Ígéjét azon a nyelven hallani vagy olvasni,
amelyik a legközelebb áll a szívéhez;

megerősítve azokat az értékeket,
amelyeket nemzetközi szervezetünk már több évtizede képvisel;

és bízva Istenben, hogy megvalósítja a lehetetlent;

a magyar Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete is magáévá teszi
a Wycliffe nemzetközi szervezete által kitűzött ún. 
Cél 2025-öt (Vision2025).

E célkitűzés alapján kinyilvánítjuk egyező akaratunkat azzal kapcsolatban,
hogy 2025-ig elkezdődjön a bibliafordítás minden olyan nyelven, amelyen az még szükséges.
Ebben a világméretű erőfeszítésben erőforrásaink és lehetőségeink szerint
aktívan részt kívánunk venni a missziós mezőn dolgozó magyar Wycliffe tagjaink által.
Továbbá, törekszünk arra, hogy Magyarországon minél több keresztyén ember, gyülekezet és egyház, valamint a misszió ügyét támogató szervezet ismerje meg célkitűzésünket,
és lehetősége szerint kapcsolódjon be a bibliafordítás ügyének támogatásába.