Elnökségünk

A Wycliffe Bibliafordítók szervezete egyesületi formában működik hazánkban. Az elnökség tagjai olyan – a külmisszió iránt elkötelezett – keresztyén vezetők, akik életpályájukkal, tapasztalatukkal és tanácsukkal segítenek abban, hogy szolgálatunk minél hitelesebb legyen a gyülekezetek és a magyar keresztyének előtt.

Bacsó Benjámin

elnökigazgató

Bacsó Benjámin vagyok. 1987-ben születtem, Kisvárdán és egy kis városban nőttem fel Demecserben. Ide jártam gimnáziumba is. Az általános iskola végén döntöttem el, hogy Jézust elfogadom, mint megváltómat és követem őt. Ezek után 17 éves voltam, amikor hosszú idő és belső harc után bemerítkeztem.

Ezután kerültem Debrecenbe, ahol az egyetemen történelmet és földrajzot tanultam, majd később egy kiegészítő képzésben közgazdaságtant. Debrecenben a Szappanos utcai baptista gyülekezetben voltam, ifivezető, ifjúsági lelkipásztor és intézményekért felelős lelkipásztor is. Részt vehettem egy általános iskola és két nevelőszülői hálózat megalapításában is. Jelenleg Szadán élünk a családommal. Feleségemmel, Barbarával 3 lányunk van (Bítia, Benita és Bereniké). A Szada-Veresegyház Baptista Gyülekezetek lelkipásztora vagyok és a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió vezetője, a MEÖT Ifjúsági Bizottságának elnöke.

2013-ban ismerkedtem meg mélyebben a Wycliffe munkájával, együtt szerveztünk egy közös eseményt Debrecenben. Nagyon jó benyomást tett rám a szervezet. A céljait pedig közvetett módon is igyekeztem támogatni. Nagyra becsülöm a munkát, amelyet a misszióban végez.

A Wycliffe elnök-igazgatója lettem 2018-ban. Több más dolog mellett, az utóbbi időben különösen is fontosnak tartom a külmissziót. Meggyőződésem, hogy mi magyarok tudunk segíteni olyan nemzeteknek és népcsoportoknak, akik még nem ismerik saját nyelvükön az evangéliumot. A Wycliffe Magyarország egy olyan szervezethez tudnám hasonlítani, mint egy rakétakilövő állomás. A gyülekezetekkel közösen építjük, sokféle szaktudás kell hozzá, de végül néhány bátor „űrhajós” fog elmenni az adott helyre és ott átélni a valódi „kultúrsokk” élményt. Nekünk a dolgunk, hogy imáinkkal, adományainkkal és bátorításunkkal segítsünk elegendő „üzemanyagot” biztosítani.

Amikor erre a tisztségre megszavazott az Egyesület tagsága azért fogadtam el, mert hiszek abban, hogy tudunk tenni az evangélium terjedésének ügyéért itthon és határainkon túl is. Azt gondolom, hogy egy gyülekezet kapacitását nem a székek száma határozza meg, hanem a “küldöttek” száma. Kiváltságnak tekintem, hogy amely gyülekezetekben szolgáltam többen kaptak ilyen küldetést és lettek lelkészek, evangélisták és missziómunkások.

Az egyházi és civil szervezeteknél szerzett tapasztalataimat szívesen használom a Wycliffe javára. A vezetés, stratégia alkotás és megvalósítás, pályázatok és változásmenedzsmentben szerzett ismeretekkel szívesen segítem a szervezetet, hogy elérje a céljait. Szívesen segítem abban a misszionáriusokat, hogy küldetésüket betöltsék, és a szolgálatukat megismerjék Magyarországon is.

Zentai Zsuzsanna

elnökigazgató-helyettes

A bemutatkozás feltöltés alatt.

Filemon Zsolt

elnökségi tag

Több mint egy évtizede él és szolgál Fóton családjával együtt a helyi baptista gyülekezetben lelkipásztorként. Hívő családban nőtt fel, de Jézussal személyesen csak 21 éves korában találkozott, ami egy csaknem végzetes balesettel indult. Ekkor értette meg, hogy Istennek célja van vele, ezért van még életben. Ezután kezdte intenzíven keresni Istent, Isten pedig őt. A találkozásra 1990 tavaszán egy evangélizáció alkalmával került sor. Nem sokkal ezután megkapta elhívását a teljes idejű pásztori  szolgálatra. Időközben a fóti gyülekezet egyik tagja, Sz. Laura meghívására részt vett a 2009-es Wycliffe Missziós Tábor nyílt napján, itt kapott először betekintést ebbe a munkába. Laura később csatlakozott a Wycliffe-hez, ami azt is jelentette, hogy szorosabb együtt munkálkodás kezdődött Zsolt, mint lelkipásztor és a szervezet között.

„Istentől a pásztor-tanító ajándékot kaptam elsősorban arra, hogy azt a saját gyülekezetemben gyakoroljam. Emellett – hiszem, hogy Isten akaratából -, az elmúlt évek során tapasztalatokat gyűjthettem azzal kapcsolatban, hogy milyen örömökkel és nehézségekkel jár misszionáriust kiküldő és támogató gyülekezetnek lenni. Ezeket a tapasztalataimat kész vagyok megosztani másokkal. Mivel alapvetően „csapatjátékos” vagyok, mindig csapatban gondolkodom, leghatékonyabban úgy tudok dolgozni, ha munkatársak vesznek körül. A jövőben is örömmel teszem, amit Isten ezen a területen rám bíz. Megtiszteltetés számomra Istent szolgálni.” Egyik kedves igém ez: „A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy tökéletes legyen az Isten.” (2Tim.3:16). Istennek jó terve van velünk, amit kész a tudtunkra is adni. Információ közlésének elsőszámú csatornája a Biblia, amit eredetileg héber és görög nyelveken írtak. Ahhoz, hogy ez a számunkra ismeretlen nyelven írt üzenet érthetővé váljon, előbb le kellett fordítani a mi nyelvünkre. A magyar nyelvű bibliafordításnak már sok száz éve örülhetünk. De ez korántsem általános jelenség. A Wycliffe Bibliafordítók ennek a munkának a zászlóshajója szerte a világon. Sokan talán úgy gondolják, hogy ha itt valamiféle nyelvészetről van szó, akkor az bizony nem nekik való. De a bibliafordítók által végzett munka ennél jóval szerteágazóbb, és messze túlmutat a bibliafordítás nyelvészeti munkáján. Ha valaki kész felvállalni, hogy imádkozik a munkatársainkért, és lehetősége szerint anyagilag is támogatja ezt a munkát; máris bekapcsolódott a Wycliffe világméretű munkájába, és része lett a sok tízezer tagot számláló bibliafordítók nagy családjának. A Wycliffe Bibliafordítókkal évekkel ezelőtt találkoztam először egy nyílt napon, ahol megfogott ennek a munkának a sokszínűsége és a szépsége, nem beszélve a hasznosságáról. Keresztyén emberként a  Biblia fontos szerepet játszik a mindennapi életemben, és hálás vagyok érte, hogy a saját anyanyelvemen olvashatom. Az elnökség tagjaként azért dolgozom, hogy ezt az élményt, és a nyomában járó életváltozást mind több embertásam a magáénak tudhassa szerte a világon.

Filemon Zsolt

Balkus Csaba

elnökségi tag

Komlóról származom, ahol még 17 éves koromban ismertem meg az Urat és vett az életem teljesen új irányt ezáltal. Félévvel később találkoztam egy lánnyal, Virággal, aki szintén fiatal hívő volt. Kapcsolatunk nem csak a lelkifejlődésben haladt előre, hanem társként is egymásra találtunk, és így szerelmünk pár évvel később házasságban teljesedett be. Ma már 28 éve vagyunk együtt jóban és rosszban.

Közös elhívásunkká vált az evangélium terjesztése Albániába, de az erre való képzés, tapasztalatszerzés még pár évet igénybe vett. A Timóteus Társaságban (Fiatalok az Élet

Küszöbén) találtuk meg a lehetőséget erre a külmisszióra való felkészülésre, s így 1999-ben már házason, két fiunkkal együtt költöztünk ki Albániába, az Illírek leszármazottainak földjére. Mivel mindketten tizenévesen tértünk meg, leginkább ezt a korosztályt éreztük közelállónak magunkhoz. Magyar tapasztalatainkat is használva vetünk részt az albán FÉK középiskolai szolgálatának megalapításában és vezetésében. Hét éven keresztül tartott ez a missziónk, amikor a helyi, nemzeti munkatársaknak adtuk át az irányítást és 2006 óta újra a budapesti FÉK tinédzser munkájában veszünk részt. Meg vagyok győződve, hogy ez az a korosztály amelyik a legnyitottabb a lelki igazságok elfogadására azzal együtt, hogy a kommunikációjuk időnként kíméletlenül őszinte. Ez a szolgálat az egyik legjobb befektetés Isten országába!

Isten megmutatta nekem, hogy mennyire fontos a külmisszió, hiszen a mi elhívásunk nem csak Budapest vagy Magyarország széléig szól, hanem a föld végső határáig. Ezért is veszek részt örömmel minden olyan törekvésben, amikor magyar fiatalokat bátoríthatunk, képezhetünk, vihetünk más országokba, kultúrákba, ahol Jézus Krisztust hirdethetik.

Így került sokszor beszélgetésünk témájává régi barátommal, Kovács Attilával, volt Wycliffe Magyarország igazgatójával a külmisszió. Hazaköltözésünk után örömmel mondtam igent felkérésének az elnökségben való részvételre. Külföldi és magyar tapasztalataimmal, tanácsaimmal igyekszem segíteni a szervezet munkáját több mint tíz éve és igazán megtiszteltetésnek érzem, hogy része lehetek a Wycliffe szolgálatának ilyen módon.

Kovácsné
dr. Papp Dorina

elnökségi tag

Jelenleg 27 éves főállású anya vagyok, egyébként baptista jogász, szeretek énekelni és gitározni,és a barátaimmal időt tölteni.

Keresztény családban nőttem fel, ahol teljesen jó alapokat kaptam, de nekem is el kellett jutnom a megtérésre. Egy gyerektáborban 12 èvesen az előre hívást hallva bizonytalanság fogott el. Én már meg vagyok térve, vagy igazak azok a dolgok rám is, és szükségem van megtérésre? Aznap este kértem az egyik csoportvezetőt, hogy beszélgessünk, és e beszélgetés során Isten megérintett, hogy ő mennyire valós személy. Azt akarja, hogy ismerjem meg Őt és legyek vele kapcsolatban.

A Wycliffe munkájával másodéves egyetemistaként találkoztam, amikor egy nemzetközi missziós konferencián megismerkedtem Zentai Zsuzsival, a szervezet magyarországi vezetőjével. Az ismeretség nyomán nemsokára elkezdtem önkénteskedni a szervezet központi irodájában, és segítettem a rendezvényeken való megjelenést. Az egyetemi terhek miatt ez így ilyen formában hamarosan véget ért, de a kapcsolat megmaradt, igyekeztem képben lenni a Wycliffe-el, mivel az irodában töltött hónapok alatt megérintett a munkatársak elszántsága, lelkülete, és láttam, hogy fontos, de sajnos nem elég látványos, amit csinálnak.

Elnökségi tag vagyok, ami azt jelenti, hogy a nagyobb horderejű döntéseknél, jövőbeli iránymeghatározásoknál talán tud segíteni a szemléletem és a jogi ismereteim. Ebben szeretnék helytállni.

„Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” 32.zsoltár 8.vers

Várady Antal

elnökségi tag

Mezőcsáton, Borsod megyében született, de miután Budapestre költözött a család, Antos belemerült a nyüzsgő, éjszakai életbe. 2001 őszén, életének egy nagyon terhelt időszakában szólította meg az Úr Jézus Krisztus egy vasárnapi Istentiszteleten, amikor átadta Neki az életét. Ekkor kapott igéje azóta is meghatározza az életét: „Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hóseás 2, 18-19)

Ezután tevékenyen részt vett a Kelenföldi Református Gyülekezet életében, 2005-től presbiter, és a gyülekezeti alapítvány elnöke is volt. Emellett a gyülekezet nyári táboraiban vállaltak rendszeresen szolgálatot feleségével közösen, elsősorban az ifjai között.

Civil életben közgazdászként végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 2007-ben MBA fokozatot szerezett a Corvinuson. Szakmai pályafutását a MOL Rt.-nél kezdte, majd 2003-tól a MÁV Csoportnál töltött be különböző vezetői pozíciókat egészen 2013-ig. Jelenleg a magyarországi Sanofinál logisztikai menedzser.

„A Wycliffe-ről először az egyik munkatárstól, Józsa Gergőtől hallottam, amikor egy családi csendeshéten együtt nyaraltunk 2014-ben, és azóta is szoros baráti-testvéri kapcsolatban vagyunk. Lelkészemtől, Molnár Sándortól kaptam a meghívást, hogy kapcsolódjak be a magyarországi Wycliffe munkájába, amit amellett, hogy óriási megtiszteltetésnek érzek, nagy lehetőségnek is. Nagy örömmel veszek részt egy globális missziói munkában.”

Lázárné Skorka Katalin

elnökségi tag

Lázárné Skorka Katalin vagyok, a Mezőberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség lelkésze másfél évtizede. Férjem Lázár Péter családi vállalkozását vezeti, hűséges orosházi evangélikus családból származik. Támogatásával tudok helytállni az egyházközségben és az intézményi lelkészi feladatokban. Bibliaórákon, istentiszteleteken, ifjúsági alkalmakon együtt vezetjük az éneklést, mivel ő gitározik az alkalmakon. Két gyermekünk van: Levente 16 éves, Boglárka 13.

Kondoroson nőttem fel, tizenhét évesen keresztelkedtem és tértem meg. Szolgálatomat Orosházán kezdtem 1997 szeptemberében, ahol a gyermekek és fiatalok közötti szolgálat szívügyemmé vált. Egyházunk missziói munkájának, gyülekezeti tagjaink imádságai meghallgatásának, de főként Urunk áldásának jeleit látom abban, hogy 2011 óta evangélikus óvoda, 2012-től gimnázium működik településünkön, sőt ez utóbbi 2016 óta felmenő rendszerben elindította az általános iskolai képzést is.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának több éven át tagja, majd elnöke lehettem. Jelenleg az oktatási és a missziói bizottságban tevékenykedem, valamint zsinati küldöttként. Arra törekszem, hogy a magam eszközeivel hozzájárulhassak az evangélium terjedéséhez, életek Krisztusban történő megújulásához.

Egyházunk életében számos más területen is igyekeztem hasznos lenni, így a vakmisszióban és a Szélrózsa országos ifjúsági találkozó szervezőjeként is. Az egyik ilyen találkozó során találkoztam először a Wycliffe munkatársaival, szolgálatával.

Néhány évvel ezelőtt lefordítottam egy óvodai valláspedagógiai szakkönyvet, sokszor tolmácsolok. Átérzem, mit jelent az, hogy egy nyelv elválaszt vagy összeköt.

A külmisszió ügye már teológus hallgató koromban fontos volt számomra, missziós imakörünkben folyamatosan tájékozódva imádkoztunk a szolgálattevőkért. Később a Liebenzelli Misszió munkáját és misszionáriusainak életét követtem figyelemmel. Kapcsolatot tartok a heukelbachi missziós közösséggel is.

A kereszténység egységére és világban való szolgálatunkra nézve sokat tanultam a misszionáriusok elköteleződéséből. Örömmel tölt el, hogy a Jó házaspárt személyesen is ismerhetem, és általuk sok evangélikus iskolába járó fiatalnak van már elképzelése a misszionáriusokról. Feladatomnak tartom, hogy egyházunk különféle területein ismertté tegyem a Wycliffe szolgálatát, hogy az iskolákban és gyülekezetekben felébredjen a missziói felelősség.

Hálás szívvel élem meg, hogy a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete elnökségi tagjává választott. Hiszem, hogy közös szolgálatunk nyomán mind a hozzánk közeli, mind a távoli testvérek gazdagodhatnak. Igyekszem szolgálatomat lelkiismeretesen, a legfőbb küldőnek és megbízónak, az Úr Jézusnak tetszően betölteni.

Szabóné Csongor Zsófia

elnökségi tag

A bemutatkozás feltöltés alatt.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.