Elnökségünk

A Wycliffe Bibliafordítók szervezete egyesületi formában működik hazánkban. Az elnökség tagjai olyan – a külmisszió iránt elkötelezett – keresztyén vezetők, akik életpályájukkal, tapasztalatukkal és tanácsukkal segítenek abban, hogy szolgálatunk minél hitelesebb legyen a gyülekezetek és a magyar keresztyének előtt.

Bacsó Benjámin

elnökigazgató

Bacsó Benjámin vagyok. 1987-ben születtem, Kisvárdán és egy kis városban nőttem fel Demecserben. Ide jártam gimnáziumba is. Az általános iskola végén döntöttem el, hogy Jézust elfogadom, mint megváltómat és követem őt. Ezek után 17 éves voltam, amikor hosszú idő és belső harc után bemerítkeztem.

Ezután kerültem Debrecenbe, ahol az egyetemen történelmet és földrajzot tanultam, majd később egy kiegészítő képzésben közgazdaságtant. Debrecenben a Szappanos utcai baptista gyülekezetben voltam, ifivezető, ifjúsági lelkipásztor és intézményekért felelős lelkipásztor is. Részt vehettem egy általános iskola és két nevelőszülői hálózat megalapításában is. Jelenleg Szadán élünk a családommal. Feleségemmel, Barbarával 3 lányunk van (Bítia, Benita és Bereniké). A Szada-Veresegyház Baptista Gyülekezetek lelkipásztora vagyok és a Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió vezetője, a MEÖT Ifjúsági Bizottságának elnöke.

2013-ban ismerkedtem meg mélyebben a Wycliffe munkájával, együtt szerveztünk egy közös eseményt Debrecenben. Nagyon jó benyomást tett rám a szervezet. A céljait pedig közvetett módon is igyekeztem támogatni. Nagyra becsülöm a munkát, amelyet a misszióban végez.

A Wycliffe elnök-igazgatója lettem 2018-ban. Több más dolog mellett, az utóbbi időben különösen is fontosnak tartom a külmissziót. Meggyőződésem, hogy mi magyarok tudunk segíteni olyan nemzeteknek és népcsoportoknak, akik még nem ismerik saját nyelvükön az evangéliumot. A Wycliffe Magyarország egy olyan szervezethez tudnám hasonlítani, mint egy rakétakilövő állomás. A gyülekezetekkel közösen építjük, sokféle szaktudás kell hozzá, de végül néhány bátor „űrhajós” fog elmenni az adott helyre és ott átélni a valódi „kultúrsokk” élményt. Nekünk a dolgunk, hogy imáinkkal, adományainkkal és bátorításunkkal segítsünk elegendő „üzemanyagot” biztosítani.

Amikor erre a tisztségre megszavazott az Egyesület tagsága azért fogadtam el, mert hiszek abban, hogy tudunk tenni az evangélium terjedésének ügyéért itthon és határainkon túl is. Azt gondolom, hogy egy gyülekezet kapacitását nem a székek száma határozza meg, hanem a „küldöttek” száma. Kiváltságnak tekintem, hogy amely gyülekezetekben szolgáltam többen kaptak ilyen küldetést és lettek lelkészek, evangélisták és missziómunkások.

Az egyházi és civil szervezeteknél szerzett tapasztalataimat szívesen használom a Wycliffe javára. A vezetés, stratégia alkotás és megvalósítás, pályázatok és változásmenedzsmentben szerzett ismeretekkel szívesen segítem a szervezetet, hogy elérje a céljait. Szívesen segítem abban a misszionáriusokat, hogy küldetésüket betöltsék, és a szolgálatukat megismerjék Magyarországon is.

Barabás Katalin Cecília

elnökigazgató-helyettes

Már egészen kicsi koromtól érdekeltek a bibliai történetek. Édesapámat mindig arra kértem, hogy ne a Nagy Indiánkönyvből, hanem a gyerek Bibliából olvasson fel nekem. Tíz évesen bekerültem az akkor még Sancta Maria katolikus Leánygimnáziumba, ahol a lelkigyakorlatok és gitáros misék alkalmával éreztem meg azt, hogy milyen jó Isten közelségében lenni. 16 évesen egy tóalmási ifjúsági táborban hoztam személyes döntést Krisztus mellett, és onnantól kezdtem még intenzívebben keresni az Urat és az Ő akaratát.

A főiskolai tanulmányaimat Gyöngyösön a Károly Róbert Főiskolán végeztem idegenforgalmi és szálloda szakon. Akkortájt csatlakoztam az ottani MEKDSZ közösséghez, akik révén eljutottam egy Magyar Continental Singers koncertre. E szervezet a zene nyelvén hirdette az evangéliumot. Ezután több éven át abban a kiváltságban volt részem, hogy velük együtt szolgálhattam. Bár a férjemet a főiskolai évek alatt ismertem meg, a Continental szolgálat révén vált komollyá a kapcsolatunk. A hármas fonál nem szakad el.
„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33)

2005. szeptemberében Isten kegyelméből házasságot kötöttünk. Két gyermekünk született, Márk és Jázmin. Hisszük, hogy a társadalom és a közösségek biztos pillérei az erős családok, és hogy sok minden „otthon” dől el. Hisszük, hogy a következő generáció viszi tovább az Istenbe való hitünket és felelősségünk, hogy ebben őket minden rendelkezésünkre álló eszközzel támogassuk.

A Wycliffe Bibliafordító Egyesület munkáját már fiatalon volt lehetőségem közelről megismerni, hiszen az iroda Egerből, a szülővárosomból indult. Akkor azt gondoltam, hogy ez egy nagyon szép és értékes munka, de sohasem lennék képes ezt csinálni. Isten azonban mást tervezett.

Házasságkötésünk után Miskolcra költöztünk és Kazincbarcikán kezdtem el dolgozni az üzleti szektorban. Gyermekeink születése révén, több területen kipróbálhattam magam az import beszerzéstől a mélytengeri szállítmányozásig. 2018-ban azonban újabb fordulóponthoz érkeztem. Az Úr formálta a szívem és éreztem, hogy teljes időben szeretném Őt szolgálni. Egy Felház alkalmon kaptam meg a pecsétet minderre, ahol imádság után már tudtam, hogy valami új kezdődik.
„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet.” (Ézsaiás 43:18-21)

A Wycliffe-hez 2019-ben csatlakoztam, ahol először projekt-, majd személyzeti koordinátorként dolgoztam. A személyzeti munka lehetővé tette a misszionárius tagjainkkal való kapcsolatom elmélyülését és annak felfedezését, hogy mindannyian fontos fogaskerekek vagyunk a gépezetben, azaz Isten Királyságában mindenkinek van helye.

Az Omega Miskolc gyülekezetéhez tartozunk, ahol férjemmel több területen aktívan szolgálunk.

Megtiszteltetés számomra, hogy a szervezet vezetőjeként, együtt összefogásban azon dolgozhatunk, hogy az evangélium terjedjen a Föld végső határáig.
„… hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is…” (2Thesszalonika 3:1)

Csóka Mónika

elnökségi tag

Erdélyben, Csíkszeredában születtem római katolikus
szülők második gyermekekeként. Édesapám kántorként,
édesanyám egészségügyi asszisztensnőként dolgozott egy
Csíkszereda melletti kisfaluban, Csíkménaságon, ahol
nevelkedtem három testvéremmel együtt. A vidéki élet
természeti szépsége és érzelmi gazdagsága, munkára, kitartásra,
szívósságra, a lehetetlennek tűnő élethelyzetekkel való bátor
megküzdésre tanított ez a környezet a kommunista érában,
kisebbségi létben. Az emberi lélek iránti érdeklődésem gyökere
ebbe a miliőbe nyúlik vissza, és szüleim életpéldájában, Isten és
emberszeretetében gyökerezik.

Középiskolai tanulmányaimat a székelyudvarhelyi
Egészségügyi Középiskolában végeztem. A gimnázium
befejezése után a csíkszeredai megyei kórházban kezdtem
dolgozni betegápoló nővérként. Néhány héttel később életem
legmeghatározóbb istenélményét éltem át egy betegápoló
nővéreknek tartott lelkigyakorlat záró alkalmán. Egész
létezésemet megrázó módon éltem át Isten feltétel nélküli
szeretetét, és azt, amit gyerekkorom óta hallottam: Jézus
feltámadt, él, Ő tényleg létezik, Ő valóság. Ez a katartikus
istenélmény gyökereiben megváltoztatta alapirányultságomat,
jövőbeli elképzeléseimet. A nagyenyedi Római Katolikus
plébániára költöztem, ahol két éven át tanítóképzős
középiskolás diákok között lelki munkát végeztem.

Isten és az ember mélyebb megismerése, a
továbbfejlődés, és továbbtanulás vágya mozdított, hogy 1998-
ban elhagyjam szülőföldemet, és Budapestre költözzek. Isten
akaratának keresése és megértése gyümölcseként a Pünkösdi
Teológiai Főiskolán teológiai tanulmányokat folytattam, ezt
követően öt évig tanársegédként dolgoztam az ószövetségi,
majd a gyakorlati teológiai tanszéken. Mindeközben
missziológiából szereztem mesterfokozatot, majd lelkigondozói
és szupervizori irányban képződtem tovább.

2006-ban férjhez mentem, 2007 januárjában férjemmel
együtt a Kiskőrösi Pünkösdi Gyülekezet szolgálati meghívására
Kiskőrösre költöztünk, ahol tizennégy évig volt a férjem a
gyülekezet lelkipásztora. Ez a szolgálati időszak 2020
augusztusában ért véget. A férjemmel együtt végzett gyülekezeti lelkipásztorlás során, ahogy Gyökössy Bandi bácsi
megfogalmazta „lélek-, sőt életápoló” szemlélettel végzett
rétegalkalmat, programot szerveztünk és valósítottunk meg,
amit a közben megszülető három gyermekünk érkezése,
Larissza (15), Dávid (13) és Benjámin (9) tett örömteli, és olykor
kimerítő kihívássá. Mindeközben 2011 őszétől 11 éven át
városunk iskoláiban hit- és erkölcstant oktattam.

Jelenleg a Magyar Pünkösdi Egyház alkalmazásában
igehirdetői, hittanoktatói, illetve lelkigondozói és szupervízori
szolgálatokat végzek. Gyermeki kíváncsisággal, bizalommal és
nyitottsággal tekintek arra, amit Isten készít életem következő
időszakára.

Az elmúlt évek során Ernst-Kurdi Eszter és Andreasszal
való személyes kapcsolaton, barátságon keresztül
megismerhettem és betekintést kaphattam a Wycliffe
Bibliafordítók Egyesületének munkájába, törekvéseibe.
Küldetésük és igen értékes, jelentőségteljes szolgálatuk mindig
megragadott, csodálattal töltött el. Néhány hete váratlanul és
meglepetésszerűen érkezett a felkérés felém az elnökségi
tagságra. Isten akaratának a keresése közben mélyen átjárt
annak a gondolata, hogy milyen lenne az életem, ha nem
olvashatnám a saját anyanyelvemen a bibliát. Életet átformáló
erőforrás nélkül honnan tudhatnám, hogy mi az igazság, a
hiteles, biztos pont, amire építkezhetek, ami irányt, célt és
értelmet adna az életemnek. Hiányozna Isten megismerésének
a forrása, a szabadulás, a megváltás, a gyógyulás, és a helyreállás
lehetősége. Abban a meggyőződésben, hogy a Mester szólít,
örömmel mondok igent a felkérésre a közösségem
vezetőségének a támogatásával, és egy jó együttműködés
reményében kapcsolódok a Wycliffe Bibliafordítók missziós
törekvéseihez

Lázárné Skorka Katalin

elnökségi tag

Lázárné Skorka Katalin vagyok, a Mezőberény I. kerületi Evangélikus Egyházközség lelkésze másfél évtizede. Férjem Lázár Péter családi vállalkozását vezeti, hűséges orosházi evangélikus családból származik. Támogatásával tudok helytállni az egyházközségben és az intézményi lelkészi feladatokban. Bibliaórákon, istentiszteleteken, ifjúsági alkalmakon együtt vezetjük az éneklést, mivel ő gitározik az alkalmakon. Két gyermekünk van: Levente 16 éves, Boglárka 13.

Kondoroson nőttem fel, tizenhét évesen keresztelkedtem és tértem meg. Szolgálatomat Orosházán kezdtem 1997 szeptemberében, ahol a gyermekek és fiatalok közötti szolgálat szívügyemmé vált. Egyházunk missziói munkájának, gyülekezeti tagjaink imádságai meghallgatásának, de főként Urunk áldásának jeleit látom abban, hogy 2011 óta evangélikus óvoda, 2012-től gimnázium működik településünkön, sőt ez utóbbi 2016 óta felmenő rendszerben elindította az általános iskolai képzést is.

A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottságának több éven át tagja, majd elnöke lehettem. Jelenleg az oktatási és a missziói bizottságban tevékenykedem, valamint zsinati küldöttként. Arra törekszem, hogy a magam eszközeivel hozzájárulhassak az evangélium terjedéséhez, életek Krisztusban történő megújulásához.

Egyházunk életében számos más területen is igyekeztem hasznos lenni, így a vakmisszióban és a Szélrózsa országos ifjúsági találkozó szervezőjeként is. Az egyik ilyen találkozó során találkoztam először a Wycliffe munkatársaival, szolgálatával.

Néhány évvel ezelőtt lefordítottam egy óvodai valláspedagógiai szakkönyvet, sokszor tolmácsolok. Átérzem, mit jelent az, hogy egy nyelv elválaszt vagy összeköt.

A külmisszió ügye már teológus hallgató koromban fontos volt számomra, missziós imakörünkben folyamatosan tájékozódva imádkoztunk a szolgálattevőkért. Később a Liebenzelli Misszió munkáját és misszionáriusainak életét követtem figyelemmel. Kapcsolatot tartok a heukelbachi missziós közösséggel is.

A kereszténység egységére és világban való szolgálatunkra nézve sokat tanultam a misszionáriusok elköteleződéséből. Örömmel tölt el, hogy a Jó házaspárt személyesen is ismerhetem, és általuk sok evangélikus iskolába járó fiatalnak van már elképzelése a misszionáriusokról. Feladatomnak tartom, hogy egyházunk különféle területein ismertté tegyem a Wycliffe szolgálatát, hogy az iskolákban és gyülekezetekben felébredjen a missziói felelősség.

Hálás szívvel élem meg, hogy a Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete elnökségi tagjává választott. Hiszem, hogy közös szolgálatunk nyomán mind a hozzánk közeli, mind a távoli testvérek gazdagodhatnak. Igyekszem szolgálatomat lelkiismeretesen, a legfőbb küldőnek és megbízónak, az Úr Jézusnak tetszően betölteni.

Melegné F. Margit

elnökségi tag

A kárpátaljai Szürte nevű községből származom, az Ungvári Egyetemen végeztem angol szakon. 13 évesen szólított meg Isten és hívott el az ő szolgálatába. Fiatal korom óta szolgáltam őt a református egyházban gyermekistentiszteletek megtartásában. Három évig dolgoztam a Kárpátaljai Dorcas Nemzetközi segélyszervezetnél, ahol többféle missziós programban dolgoztam.

2002-ben ismerkedtünk meg és 2005-ben házasodtunk össze a férjemmel, aki református lelkipásztor. 16 évig éltünk és szolgáltunk Bódvaszilason. Isten két fiú és két lánygyermekkel áldotta meg a házasságunkat. Közben elvégeztem a lelkipásztori-munkatárs szakot a Sárospataki Református Teológiai Akadémián, mert Isten ebben bátorított és vezetett engem, hogy jó munkatársa legyek a férjemnek a gyülekezeti munkában és a gyülekezeti alkalmak megtartásában: „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem” Zsoltárok 32,8.

2008 óta szervezünk angol bibliai táborokat skót és amerikai testvérekkel, ahol minden éven megtapasztaljuk Isten szerető kegyelmét 100-150 résztvevő fiatal körében.

Két évig voltam a bódvaszilasi Biztos Kezdet Gyerekház vezetője, ahol aktív munka folyt a cigányok közötti misszióban.

2022 augusztusában költöztünk Miskolcra, mert a férjem meghívást kapott a Miskolc-Belvárosi református egyházközség lelkipásztori állására. Ezáltál Isten egy nagyobb közösséget bízott ránk. Én a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnáziumban kaptam állást angol tanárként. Sosem hagyok ki egy alkalmat sem, hogy ne tennék bizonyságot Isten szeretetéről és kegyelméről a diákok és munkatársaim között.

A Wycliffe missziós tevékenységéről már néhány évvel ezelőtt hallottam, mikor gyülekezetünkben járt Barabás Cecília. Csodálattal és tisztelettel voltam a munkatársak iránt, hogy vannak Istennek olyan elhívott szolgái, akik azon dolgoznak, hogy a Biblia minden emberhez eljusson az anyanyelvén, olyan törzsekhez is, akikről még nem is hallottunk azelőtt. Ezzel, hogy felkérést kaptam a Wycliffe elnökségi tagjai között való részvételre, úgy érzem Isten még nagyobb szolgálati területre hív. Isten iránti hálával igyekszem megfelelni és végezni a rám bízott feladatokat. A következő ige bátorít engem: „…erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig” ApCsel.1,8

Dr. Pecsuk Ottó

elnökségi tag

A bemutatkozás feltöltés alatt.

Szabóné Csongor Zsófia

elnökségi tag

A bemutatkozás feltöltés alatt.

Várady Antal

elnökségi tag

Mezőcsáton, Borsod megyében született, de miután Budapestre költözött a család, Antos belemerült a nyüzsgő, éjszakai életbe. 2001 őszén, életének egy nagyon terhelt időszakában szólította meg az Úr Jézus Krisztus egy vasárnapi Istentiszteleten, amikor átadta Neki az életét. Ekkor kapott igéje azóta is meghatározza az életét: „Eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal és ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” (Hóseás 2, 18-19)

Ezután tevékenyen részt vett a Kelenföldi Református Gyülekezet életében, 2005-től presbiter, és a gyülekezeti alapítvány elnöke is volt. Emellett a gyülekezet nyári táboraiban vállaltak rendszeresen szolgálatot feleségével közösen, elsősorban az ifjai között.

Civil életben közgazdászként végzett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán, majd 2007-ben MBA fokozatot szerezett a Corvinuson. Szakmai pályafutását a MOL Rt.-nél kezdte, majd 2003-tól a MÁV Csoportnál töltött be különböző vezetői pozíciókat egészen 2013-ig. Jelenleg a magyarországi Sanofinál logisztikai menedzser.

„A Wycliffe-ről először az egyik munkatárstól, Józsa Gergőtől hallottam, amikor egy családi csendeshéten együtt nyaraltunk 2014-ben, és azóta is szoros baráti-testvéri kapcsolatban vagyunk. Lelkészemtől, Molnár Sándortól kaptam a meghívást, hogy kapcsolódjak be a magyarországi Wycliffe munkájába, amit amellett, hogy óriási megtiszteltetésnek érzek, nagy lehetőségnek is. Nagy örömmel veszek részt egy globális missziói munkában.”

Balkus Csaba

elnökségi tag

Komlóról származom, ahol még 17 éves koromban ismertem meg az Urat és vett az életem teljesen új irányt ezáltal. Félévvel később találkoztam egy lánnyal, Virággal, aki szintén fiatal hívő volt. Kapcsolatunk nem csak a lelkifejlődésben haladt előre, hanem társként is egymásra találtunk, és így szerelmünk pár évvel később házasságban teljesedett be. Ma már 28 éve vagyunk együtt jóban és rosszban.

Közös elhívásunkká vált az evangélium terjesztése Albániába, de az erre való képzés, tapasztalatszerzés még pár évet igénybe vett. A Timóteus Társaságban (Fiatalok az Élet

Küszöbén) találtuk meg a lehetőséget erre a külmisszióra való felkészülésre, s így 1999-ben már házason, két fiunkkal együtt költöztünk ki Albániába, az Illírek leszármazottainak földjére. Mivel mindketten tizenévesen tértünk meg, leginkább ezt a korosztályt éreztük közelállónak magunkhoz. Magyar tapasztalatainkat is használva vetünk részt az albán FÉK középiskolai szolgálatának megalapításában és vezetésében. Hét éven keresztül tartott ez a missziónk, amikor a helyi, nemzeti munkatársaknak adtuk át az irányítást és 2006 óta újra a budapesti FÉK tinédzser munkájában veszünk részt. Meg vagyok győződve, hogy ez az a korosztály amelyik a legnyitottabb a lelki igazságok elfogadására azzal együtt, hogy a kommunikációjuk időnként kíméletlenül őszinte. Ez a szolgálat az egyik legjobb befektetés Isten országába!

Isten megmutatta nekem, hogy mennyire fontos a külmisszió, hiszen a mi elhívásunk nem csak Budapest vagy Magyarország széléig szól, hanem a föld végső határáig. Ezért is veszek részt örömmel minden olyan törekvésben, amikor magyar fiatalokat bátoríthatunk, képezhetünk, vihetünk más országokba, kultúrákba, ahol Jézus Krisztust hirdethetik.

Így került sokszor beszélgetésünk témájává régi barátommal, Kovács Attilával, volt Wycliffe Magyarország igazgatójával a külmisszió. Hazaköltözésünk után örömmel mondtam igent felkérésének az elnökségben való részvételre. Külföldi és magyar tapasztalataimmal, tanácsaimmal igyekszem segíteni a szervezet munkáját több mint tíz éve és igazán megtiszteltetésnek érzem, hogy része lehetek a Wycliffe szolgálatának ilyen módon.

Halász Attila

elnökségi tag

A bemutatkozás feltöltés alatt.