A bibliafordítás története

Ez az alábbi idővonal egy áttekintés, mely a második felében főként a bibliafordítások magyarországi történetére fókuszál.

TEREMTÉS

Kezdetben volt az Ige

1Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. 2Ő kezdetben Istennél volt. 3Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. (Jn 1,1–3)

TEREMTÉS
Kb. Kr. e. 1275.

Az írott Ige
születésének kezdete

Akkor így szólt az Úr Mózeshez: Írd meg ezt a dolgot emlékeztetőül egy könyvben, és vésd jól Józsué emlékezetébe! (2Móz 17,14a)

Kb. Kr. e. 1275.
Kb. Kr.e. 4 – Kr. u. 30.

Az Ige (Jézus Krisztus)
személyesen volt jelen
közöttünk

Kb. Kr.e. 4 – Kr. u. 30.
Kb. Kr. u. 50-től 100-ig

A négy Evangélium és az Újszövetség születése

Kb. Kr. u. 50-től 100-ig
Kr. u. 300 évvel

Az első bibliafordítások

Pédául 350-ben Ulfilas a gót ábécé
megalkotása után elkezdi a
bibliafordítást

Kr. u. 300 évvel
Kr. u. 450

Vulgata

Az első latin nyelvű, széles körben elfogadott fordítás.

Kr. u. 450
1229

Eltiltás

A püspöki zsinat határozata: csak a papoknak lehet Bibliája

1229
1382

John Wycliffe

Az első teljes angol nyelvű Biblia

1382
1455

Az első nyomtatott Biblia

Gutenberg nyomdájából

1455
1534

Martin Luther német
nyelvű Bibliája

1534
1590

Károli Gáspár – az első
teljes magyar nyelvű Biblia

1590
XVIII. század

A modernkori missziók
elindulása

XVIII. század
1934

A Wycliffe Bibliafordítók
szervezetének alapítása

1934
1998

Magyarországon, Egerben
megkezdi működését a
Wycliffe Bibliafordítók
Egyesülete

1998
2025

A CÉL 2025 jegyében,
gyülekezetek, missziós
szervezetek világméretű
összefogásának nyomán
minden nép nyelvén elindul
a Szentírás fordítása, amelyen
az még szükséges

2025
Reméljük, minél hamarabb…

Minden nemzet nyelvén olvasható
Isten üzenete. Övé a dicsőség!

Reméljük, minél hamarabb…
Golin Újszövetség, Pápua Új-Guinea

Miért fontos a bibliafordítás?

Nekünk magyar keresztyéneknek már századok óta szinte megszokott tény, hogy a szívünkhöz legközelebb álló nyelven, az anyanyelvünkön olvashatjuk Isten Igéjét. Sokszor meglepődünk, amikor halljuk, hogy a 21. században még mindig több száz millió ember van, akik nem osztozhatnak velünk ebben a kiváltságban.

Fontos leszögeznünk, hogy a Wycliffe Bibliafordítók olyan nyelvekre fordítják a Szentírást, amelyeken az még egyáltalán nem létezik, így – értelemszerűen – Magyarországon, magyar nyelven nem végzünk ilyen jellegű munkát. Mégis rendkívül fontos számunkra a tény, hogy Isten életet átformáló Igéje hozzánk, magyarokhoz is eljutott, s az elmúlt évszázadok alatt született magyar nyelvű bibliafordítások közös kincseink. Ezekről és történetükről a Magyar Bibliatársulat honlapján olvashat.

A mai világban kevés a tiszta forrás. Jézus Krisztusról hallhat az ember sokféle helyen, de az igazi, autentikus forrás csakis a Biblia lehet. Meghamisíthatják az üzenetet a különböző vallások, tévtanok, de aki számára a Szentírás elérhető, annak tiszta, hiteles képe lehet a Megváltóról és a szabadulás útjáról. Minden, ami szükséges ahhoz, hogy valaki Jézussal találkozzon, ebben a könyvben benne foglaltatik. Fontos, hogy ez minden ember számára elérhető és érthető legyen! 

Miért kell minden nyelvre lefordítani a Bibliát?

A Biblia üzenete a legvilágosabban az anyanyelvünkön keresztül tudja megérinteni a szívünket, hiszen az anyanyelvünk – a szívünk nyelve. A Szentírás üzenetének belsővé tétele pedig rendkívül fontos mind a személyes hívő életben, mind pedig a gyülekezetek plántálásánál. Enélkül az alap nélkül nincs hosszú távra szóló elindulás, de növekedés, fejlődés sem.

Isten vágya, hogy az Ő üzenete mindenkihez eljusson, hiszen Jézus is így summázta akaratát búcsúbeszédében: „Menjetek, tegyetek tanítványokká minden népet.”

Biblia nélkül rendkívül nehéz az élet!

Íme – a teljesség igénye nélkül – néhány megállapítás amelyben a világ sok táján dolgozó munkatársaink valamint a missziósmezőn élő helyi ember vallanak arról, hogy miért látják nehéznek az anyanyelven olvasható Ige nélküli életet:

 • Nem igazán lehet gyülekezetet alapítani
 • Nincs növekedés – következésképpen halálra van ítélve a gyülekezet
 • Nem lehet jól tanítani
 • Isten nem szól a szívükhöz
 • Hiányzik a békesség, biztonság, vezetés; az a tapasztalat és erő, ami csak Isten Igéjében található
 • Hiányzik az életet átformáló erő
 • Nehéz megérteni a Biblia igazi mondanivalóját, vagyis – bár járnak gyülekezetbe – nem értik a Bibliát
 • Bizonytalanok a hívők Isten szeretete, az üdvösség  felől (Lehet, hogy ez nekik nem is szól, csak azoknak, akiknek van saját nyelvű Bibliájuk?)
 • Hiányoznak a tapasztalatok, amikben látják Istent cselekedni
 • Nem világos az üzenet – amitől változna az életük
 • Nincs védelem a tévtanításokkal szemben
 • Nincs az az érzés, hogy ez valóban Isten Igéje, nem csak egy irodalmi alkotás
 • Félelemben élnek az emberek
 • Nincs kézben a szabadulás forrása
 • Hiányzik a dicsőítés, Krisztus győzelmének ünneplése
 • Nem tapasztalják Isten Szavának erejét
 • Nem ismerik meg igazán Istent és Jézust
Az Abau Újszövetség átadása 2006 október 12-én

„Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.” De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva: „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” (Róma 10,13–15)