Miért számít az imádság?

Isten minden munkája valamilyen térdelési módra vezethető vissza.

D. L. Moody, evangélista

Hihetetlen, hogy Isten abban a kiváltságban részesít minket, hogy részesei lehetünk az Ő missziójának oly módon, hogy bemutathatjuk Őt a világnak. Az imádság nem bevezetés a globális misszió „valódi munkájába”.  Az imádság maga a valódi munka.

Közbenjáróként részese leszel-e Isten missziójának a bibliafordítás területén?

Emlékezz arra, hogy Isten meghallja és válaszol az imádságokra. A te közbenjárásod megváltoztatja az örökkévalóságot – az egyének, a családok és egész közösségek életét szerte a világon.

Hogyan imádkozhatsz?

Kérlek, hogy sürgősen csatlakozz hozzánk imában az alábbi témákért…

  • Emberekért és nyelvcsoportokért, akik még mindig Biblia nélkül élnek, imádkozzunk azért, hogy Isten szava mihamarabb eljusson hozzájuk is.
  • Isten nyisson ajtókat és szíveket.
  • A misszióban szolgálók érzelmi, lelki és fizikai jólétéért. Megannyi akadállyal kell szembenézniük mind emberi, mind szellemi oldalról is.

Havonta friss imakérések magyar munkatársainktól és a Nagyvilágból a havi hírlevelünkben.

Wycliffe Világimanap

IMÁDKOZZ VELÜNK NOVEMBER FOLYAMÁN!

A SZÜKSÉG:
Minden év novemberében szerte a világon azért imádkoznak, hogy Isten igéje minden néphez eljusson az anyanyelvén és oda fényt és életet vigyen. 
Ma is még többszáz millió ember kénytelen enélkül a világosság nélkül élni. 
Csatlakozzunk az értük folytatott harchoz mi is – a Wycliffe Bibliafordítók oldalán – kezünkbe véve a világ leghatásosabb fegyverét: AZ IMÁDSÁGOT!

AZ ESEMÉNY:
1933. november 11-én alapítónk, Cameron Townsend és L.L. Legters az U.S.A.-ból át akartak kelni Mexikóba, hogy ott olyan indián törzseknek fordítsák le Isten igéjét, akiknek a Szentírás még nem létezett az anyanyelvén, s emiatt szellemi sötétségben és sok babona fogságában éltek. Amikor a két nyelvész-misszionárius elérkezett a határhoz a mexikói határőrök nem akarták beengedni őket az országba. Elkezdtek hát imádkozni, s ekkor jutott eszükbe, hogy korábban az egyik magas beosztású mexiói politikustól kaptak egy meghívó levelet erre a munkára. Miután ezt odaadták az őröknek, akik vártak feletteseik utasítására, a két bibliafordító tovább imádkozott és dicsérte az Urat. 
Végül megjött a parancs, hogy beléphetnek Mexikóba. 
– Így indult el a Wycliffe nemzetközi szolgálata, s ez csak az első példája volt annak, hogy Isten munkálkodik, ha az övéi hozzá fordulnak imádságban. Így lett tehát november 11 a Wycliffe világimanapja, amelynek kapcsán mindannyian megemlékezhetünk arról, hogyan kezdődött ez a világméretű munka. Apropó ugyanakkor ez arra is, hogy felismerjük: tovább lépni is csak úgy imádsággal tudunk. Dicsőség Istennek mindazért, amit tesz!

A KIHÍVÁS:
Köszönjük, hogy Ön is partnerként mellénk áll imádságai által, hiszen ez nélkülözhetetlen munkánk sikere érdekében! Bátorítjuk, hogy rendszeresen járjon közben a bibliafordítás mozgalmáért! 
Ebben sokféle segítség áll rendelkezésére, mint pl. az itt található világimanapi anyagok, az ImaMorzsák illetve Ima Mindenkiért havi lapszámai, a Mindenkiért Magazin vagy munkatársaink személyes hírlevelei.  Az ezekben az anyagokban található friss információk hasznos segítséget nyújthatnak az egyéni vagy a csoportos imaalkalmakhoz. 

„Testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.” (2Thessz 3,1)

Imaoldalak