Hitvallásunk

  1. Hisszük, hogy a Biblia, Isten ihletett Igéje, mely teljes elfogadásra méltó, legfőbb tekintéllyel szól a hit és cselekedet minden dolgában.

  2. Hiszünk az egy Istenben, aki öröktől fogva létezik három személyben: mint Atya, Fiú és Szent Lélek.

  3. Hisszük, hogy minden ember Isten képmására lett teremtve, belső értékkel rendelkezik, de a bűn következtében elfordult Istentől és a többi embertől, ezért megbékéltetésre szorul.

  4. Hisszük, hogy Jézus Krisztus, az Isten Fia, Szűz Máriától született, teljesen Isten és teljesen ember; megmutatta Istennek a bűnösök felé tanúsított szeretetét azáltal, hogy elszenvedte a halált érettük, testben feltámadt, felment a mennybe, ahol most is közbenjár övéiért.

  5. Hisszük, hogy akik megbánják bűneiket és egyedül Jézus Krisztusba mint Urukba és Megváltójukba helyezik a bizalmukat, Isten kegyelme által megigazulttá lesznek, bűnbocsánatot és örök életet kapnak.

  6. Hisszük, hogy az Úr Jézus Krisztus vissza fog térni személyesen, dicsőségben, feltámasztja a halottakat és megítéli a világot.

  7. Hisszük, hogy minden ember fel fog támadni a halálból. Azok akik Krisztusban vannak az Istenben való örök életre támadnak fel; az elveszettek pedig arra, hogy az Istentől örökké tartó elszakadás legyen az osztályrészük.

  8. Hisszük, hogy a Szentlélek új életet ad azoknak, akik hisznek Krisztusban; a hivőkben lakozó jelenlétével és átformáló erejével bizonyosságot ad nekik és a szent életre, hatékony szolgálatra készíti fel őket.

  9. Hisszük, hogy az Egyház Krisztus Teste, minden hívő közössége, aki azt a felhatalmazást kapta, hogy tanítványokká tegyen minden népet.