A Wycliffe Bibliafordítók alapértékei

(Elfogadásra került 2006. december 12-én)

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete elfogadja és magáénak vallja a nemzetközi Wycliffe Bibliafordítók szervezetének alapértékeit:

Isten dicsősége a nemzetek között

Az késztet bennünket a bibliafordítás munkájára,
hogy ezáltal a világ minden népéből és nemzetéből legyenek olyanok,
akik meg akarják ismerni Istent és az Ő dicsőségét.

Krisztushoz hasonlítani életünkben és munkánkban

Célunk az, hogy olyanok legyünk mint Krisztus.
Ezt a törekvésünket mind életmódunkkal,
mind pedig minőségi munkánkon keresztül igyekszünk kifejezni.

Az Egyház központi szerepe Isten Missziós Tervében

Isten az Egyházat küldte azzal a céllal,
hogy az evangéliummal elérje és tanítvánnyá tegye a népeket.

A lefordított Ige

Amikor Isten Igéjét az emberek szívéhez szóló nyelvre kerül lefordításra
– az életeket változtat meg.

Istenre utaltságunk

Mindenben Istentől függünk, hogy elérjük – az egyébként lehetetlen célt, –
a bibliafordítás világméretű feladatánk betöltését.

Partneri összefogás és Szolgálat

Készek vagyunk összefogni másokkal annak a sürgető feladatnak a betöltésére,
hogy Isten Igéje a világ minden népéhez eljusson.