A Wycliffe Bibliafordítók története

William Cameron Townsend

Isten egy amerikai keresztyént, William Cameron Townsendet használta arra, hogy szervezetünket létrehozza. Townsend a múlt század húszas éveiben spanyol nyelvű Bibliákat árult indiánoknak Latin-Amerikában.

Ekkor szembesült azzal a ténnyel, hogy az egyszerű emberek nem igen értették, és nem is nagyon érdeklődtek a volt gyarmatosítók nyelvén kiadott Szentírás iránt. Szíven ütötte és az egész életét megváltoztatta egy megjegyzés, amelyet az egyik indián mondott neki: „Ha a te Istened olyan hatalmas, miért nem beszéli az én nyelvemet?”

A negyvenes években néhány barátjával, akiket szintén megérintett a bibliafordítás ügye, megalapította a Wycliffe Bibliafordítók szervezetét, amelyhez az azóta eltelt évtizedek során minden földrészről csatlakoztak munkatársak. Az Egyesült Államokon, Kanadán és Ausztrálián kívül főleg Európában alakultak ún. Wycliffe társszervezetek, közöttük Magyarországon is. Ezek az irodák készítik fel és küldik ki azokat a munkatársakat, akik bekapcsolódnak egy adott népcsoport nyelvén történő nyelvészeti vagy bibliafordítási munkába.

A Wycliffe Bibliafordítók története régen és ma

A Wycliffe Bibliafordítók magyarországi története

Piet és Joke Koen
A kezdetben.... Lukács Zsuzsa az irodában
Irodai munkatársaink 2007-ben
Munkatársak és elnökségi tagok 2012 januárjában
Munkatársak és önkénktesek a Balaton NET felekezetközi rendezvény missziós kiállításán

Dicsőség Istennek, hogy egy holland házaspár Piet és Joka Koen sokéves áldozatos munkájának gyümölcseként 1998-ban, egri székhellyel, elindulhatott a magyarországi Wycliffe iroda és megválasztásra kerültek az elnökség tagjai. Az irodai tennivalók ellátásában a kezdetektől 2002 nyaráig – Láng Emese egyéves segítsége mellett – Lukács Zsuzsanna vett részt. Martin Robb munkatársunk 1999 óta miskolci székhellyel látja el a pénzügyi feladatokat. 2002-2003 során új munkatársak csatlakoztak az iroda csapatához Kovács Attila és Helen, majd Zentai Zsuzsanna személyében a megnövekedett munka ellátására. 2003 nyarától Attila vette át a szervezet igazgatói feladatait Lukács Zsuzsától, aki akkor a missziós mezőre távozott, Helen pedig a személyzeti területért lett felelős. A későbbiekben bízták meg Zentai Zsuzsát a szervezet kommunikációs koordinátori feladatival. 
Mindezek nyomán szervezetünk és szolgálatunk egyre ismertebbé vált a magyar gyülekezetek körében, s gyülekezetek, magánszemélyek és más szervezetek is mellénk álltak a bibliafordítás világméretű mozgalmában.

2007 őszén irodánk Budapestre költözött, s nem sokkal ezután az OM Magyarország hivatalosan is partnerünkké vált.

2009 nyarán, a Kovács házaspár távozását követően a személyzeti koordinátori teendőket átmenetileg Anne H*, majd Greizer Zsófia vette át, az igazgatói feladatokat pedig 2010 márciusától 2012 januárjáig Révész Péter látta el.

2012 márciusától Zentai Zsuzsanna vette át a szervezet vezetését, a személyzeti munkakört pedig 2012 októberétől egy évig Józsa Tímea látta el. 2014 novemberétől új munkatársak csatlakoztak az irodai csapathoz: Bartha Kata az adminisztrációs és imakoordinációval kapcsolatos feladatokat látja el, Victor Jánosné „Momo” pedig a személyzeti munkát.

2016. áprilisában megújult elnökségünk a következő tagokból áll: Molnár Sándor – elnökigazgató, Zentai Zsuzsanna – elnökigazgató-helyettes, Baczynski László – pénzügyi felelős, Balkus Csaba, Filemon Zsolt, Jóné Jutasi Angelika, Papp Dorina Lilla, Várady Antal.

Jelenleg szorosan együttműködünk az Interserve munkatársaival és keressük a lehetőséget arra, hogy hogyan lehetünk hatékonyabbak a partnerkapcsolatok kiépítésében helyi gyülekezetekkel, egyházakkal.

ÖNNEK IS RÉSZE VAN EBBEN A TÖRTÉNETBEN! 

Mindeddig tapasztaltuk az Úr útmutatását és áldását a munkánkon, és hálásak vagyunk mindazokért, akik rövidebb-hosszab ideig vállalták/végzik a bibliafordítás ügyének képviseletét hazánkban is, legyenek bár teljes idejű munkatársak, önkéntes szolgálók vagy imádkozó, anyagilag támogató gyülekezetek, magánszemélyek. 

Hitünk szerint mindannyiunk részvétele egyaránt fontos az evangélium terjesztésének szolgálatában, ahogyan erről Pál apostol is ír: „Aki ültet, és aki öntöz: egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan.” (1 Kor. 3:8)