7.388 a nyelvek száma
Az ismert nyelvhasználók száma: 7,36 milliárd[1]

Nyelvek és emberek Szentírással

Befejezett SzentírásNyelvekEmberek
Teljes Biblia724 (9,7%-a a nyelveknek)5,9 milliárd
(az emberek több, mint 80%-a)
Újszövetség (és lehetséges Ószövetségi részek)1.617 (21,4%-a a nyelveknek)797 millió
(az emberek több, mint 11%-a)
Néhány lefordított részlet, de nem a teljes Biblia vagy Újszövetség1.248 (16,2% a nyelveknek)446 millió
(az emberek több, mint 6%-a)
Nyelvek és emberek legalább némi Szentírással3.589 (49%)7,14 milliárd
(az emberek több, mint 97%-a)

Szentírás hozzáférés

Státusz*NyelvekEmberek
Legalább néhány Szentírás3.5897,14 milliárd
Bibliafordítási projektre van szükség1.680128,8 millió
A munka elkezdődött96474,2 millió
Nincs Szentírás, nincs szükség1.15510,3 millió
Összesen7.3887,36 milliárd

* A Biblia fordítása jelenleg 2.846 nyelven zajlik 157 országban. Ezek a nyelvek és az emberek száma a „legalább néhány Szentírás” és „a munka elkezdődött” kategóriákba ágyazva. Ez a jelenlegi munka 1,11 milliárd embert érint, vagyis az összes nyelvhasználó körülbelül 15 százalékát.

Bibliafordítási projekt szükséges

Földrajzi területNyelvek számaEmberek száma
Afrika52513,7 millió
Amerika981,2 millió
Ázsia668112 millió
Európa501,6 millió
Óceánia339350.000
Összesen1.680128,8 millió
Az összes nyelvhasználó 22,7%-aAz összes nyelvhasználó 1,7%-a

Még nincs Szentírás, de a munka folyamatban van

Az előkészítő munka vagy a kezdeti fordítás 964 nyelven folyik, 74,2 millió felhasználóval. 

Nincs Szentírás, valószínűleg nincs szükség

1.155 nyelven, 10,3 millió felhasználóval (körülbelül az 1% egytizede) nincs szükség bibliafordításra. A legtöbb esetben az emberek egy másik nyelvet használnak, amelyen már van legalább néhány Szentírás. Néha az első nyelvük teljesen eltűnik a használatból. A valóság gyakran összetettebb, mint gondolnánk.


Bibliafordítás folyamatban

Jelenleg 157 országban, 2.846 nyelven folyik bibliafordítás. Ez a munka 1,11 milliárd embert, vagyis az összes nyelvhasználó körülbelül 15 százalékát érinti, akik új hozzáféréssel rendelkeznek (vagy hamarosan hozzájutnak) a Szentírás legalább néhány részéhez az anyanyelvükön. Ez a szám nem tartalmazza azokat az embereket, akik már rendelkeznek teljes Bibliával, de frissíti a már meglévő fordításokat.

Nyelvek a teljes Biblia nélkül

1,45 milliárd ember 5.509 nyelven nem rendelkezik teljes Bibliával az anyanyelvén. Ebbe beletartoznak azok az emberek is, akiknek van némi Szentírásuk, és olyanok is, akiknek nincs. Ez a világ népességének körülbelül 20%-át és a világ nyelveinek 75%-át jelenti.

További információkért keresd a Q&A: 2022 Global Scripture Access oldalt!

A Wycliffe Világszövetség (Wycliffe Global Alliance) szerepe 2022-ben

  • A WGA szervezetek legalább 2.401 nyelven dolgoznak.
  • A WGA szervezetek legalább 126 országban vesznek részt a munkában.

A Wycliffe Global Alliance történelmi betekintése

  • Történelmük során a Szövetség szervezetei részt vettek Újszövetség vagy Biblia fordításában legalább 1.603 nyelven.
  • Történelmük során a Szövetség szervezetei részt vettek a Szentírás-részletek további 815 nyelvre történő fordításában.

A statisztikák ritkán olyan egyszerűek, mint ahogy azt a számok sugallják

A Szentírás-hozzáférési statisztikák nem olyan egyszerűek, mint amilyennek első pillantásra tűnnek. Arra törekszünk, hogy pontos betekintést adjunk, de az adatok összetettek. Például a fordítási igény meghatározása nem olyan egyszerű, mint annak meghatározása, hogy mely nyelveken van vagy melyeken nincs Szentírás. A legtöbb nyelvnek, amelyen csak részek vannak a Szentírásból, többre van szüksége, és még sokszor a teljes Bibliákat is átdolgozzák. A korábbi éves jelentésekkel való összehasonlítás is kihívást jelent, és néha nem is lehetséges, az adat meghatározások, és gyűjtési módszerek folyamatos változásai és fejlesztései miatt. 

Egy új módszer a bibliafordítás előrehaladásának mérésére

A statisztikák egyfajta betekintést biztosítanak a bibliafordítás világméretű fejlődésének mérésébe. A haladás nemcsak a fordítások kiadását jelenti, hanem a megváltozott életeket is, ahogyan az emberek találkoznak Istennel az ő Igéjén keresztül, és ahogy a globális egyház a Krisztusban való nagyobb egység felé halad.

A Szövetség folytatja a haladás egyéb fontos mutatóinak feltárását, mint például:

  • Hogyan tapasztalják meg a nyelvi közösségek a Szentírás életüket megváltoztató hatását?
  • Az egyházak egyre inkább vezető szerepet töltenek be a bibliafordítás munkájában?
  • Hatékonyabban működnek együtt az egyházak, közösségek és a szervezetek a fordítási munka közös elvégzése érdekében?

További információért keresd: A missiology of progress: Assessing advancement in the Bible translation movement by Dr. Kirk Franklin.

A Wycliffe Global Alliance prezentációit a globális Szentírás-hozzáférési statisztikákról évente állítják össze a ProgressBible-n keresztül az Alliance szervezetei, a SIL International, a United Bible Societies és sok más partner által szolgáltatott adatokból. Az adatok 2022. szeptember 1-jétől aktuálisak, és a SIL Ethnologue-jában található, az anyanyelvhasználókról legfrissebb elérhető információkon alapulnak.

További történetek az emberekről és projektekről a wycliffe.net oldalon és a legközelebbi szövetségi szervezetnél érhetők el.

[1] A SIL Ethnologue legfrissebb információi szerint 7,36 milliárd ember használja a világ 7.388 ismert nyelvét. A nyelvhasználói statisztikák azonban általában elmaradnak a tényleges népességstatisztikától az információgyűjtés és -frissítés nehézségei miatt. A világ népessége 2022 novemberére várhatóan eléri a 8 milliárd főt. A statisztikai megegyezés érdekében az itt használt számok és százalékok az Ethnologue számain alapulnak.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.