Statisztika

STATISZTIKA
a Szentírás elérhetőségéről – 2021. szeptember 1.

Összesen 7.378 nyelv van használatban ma a világon.
A világ népessége 7,9 milliárd.

Szentírással rendelkező nyelvek

3.495 nyelven létezik valamennyi a Szentírásból – 7,04 milliárd ember

 • 717 nyelven létezik a teljes Biblia – 5,75 milliárd ember
 • 1.582 nyelven már elérhető a teljes Újszövetség (néhányon már ószövetségi részletek is elkészültek) – 830 millió ember
 • 1.196 nyelven csak különféle részletek vannak meg – 457 millió ember

Szentírás nélküli nyelvek

3.839 nyelven még nincs elkészült bibliai anyag – ez 215 millió embert érint.

 • 828 nyelven folyamatban van a munka – 67,6 millió ember,
 • 1.119 nyelv nem elég életképes ahhoz, hogy a fordítást érdemes legyen elindítani – 2,8 millió ember
 • 1.892 nyelven szükség van a bibliafordítás (vagy az előkészítő munka) megkezdésére – 145 millió ember

Szükség a bibliafordításra

1,51 milliárd ember (6.661 nyelv) még nem rendelkezik teljes Bibliával az első nyelvén.

145 millió ember (1.892 nyelv) számára még mindig szükséges a fordítási munka megkezdése.

 • Afrika – 558 nyelv, 16 millió ember
 • Amerika – 119 nyelv, 2,4 millió ember
 • Ázsia – 751 nyelv, 124 millió ember
 • Európa – 59 nyelv, 2,3 millió ember
 • Óceánia – 405 nyelv, 0,43 millió ember

Bibliafordítás folyamatban

2.217 nyelven folyik aktív fordítás vagy az azt megelőző előkészítő munka 147 országban – 1,1 milliárd ember

A Wycliffe Világszövetség jelenlegi szerepe – 2021-es adatok alapján

A Világszövetség tagszervezetei jelenleg

 • legalább 2.162 nyelven dolgoznak,
 • legalább 133 országban végeznek munkát.
 • legalább 1.628 nyelven vettek részt eddig az Újszövetség vagy teljes Bibliák fordításában.
 • további 817 nyelven vettek részt eddig legalább egy kiadott bibliai könyv fordításában.

Világszövetségünk munkatársai azonban nem csak a Szentírással kapcsolatos célok eléréséért munkálkodnak, hanem a bibliafordítás mellett sok más kezdeményezéshez is asszisztálnak. Partnerként szorosan együtt dolgozva a helyi közösségekkel, segítik például az írásolvasás-oktatási anyagok kidolgozását, a képzést és oktatást, az egészségügyet, de sok más, a közösség javát szolgáló cél elérését is.

A statisztikák gyakran bonyolultabbak, mint gondolnánk

A Szentírással kapcsolatos statisztikák távolról sem olyan egyszerűek, mint azt első látásra képzeljük. Arra törekszünk, hogy pontos pillanatképet adjunk át a fő számokról, de az adatok ennél valamivel bonyolultabbak. Példának okáért, a fordítással kapcsolatos szükségeket közel sem olyan egyszerű meghatározni, mint azt, hogy mely nyelveken van vagy nincs Szentírás. A legtöbb olyan nyelven, amelyen csak „bizonyos igerészek” készültek el, szükség lenne még többre, nem is beszélve arról, hogy a már elkészült teljes Bibliák is revízión mennek át időről-időre. Emellett a korábbi évek beszámolóival való összehasonlítás sem egyszerű, sőt, időnként lehetetlen az adatgyűjtésben eszközölt módszerek vagy az egyes kategóriák vagy definíciók változtatása miatt.

Új módszer a bibliafordítás előrehaladásának mérésére
A statisztikák egyfajta lencsén keresztül teszik lehetővé a bibliafordítás világméretű fejlődésének mérését. Azonban túl az újabb publikációkon, a munka előrehaladását bizonyítja azoknak a megváltozott élete, akik az ige által személyesen találkoztak Istennel, és az a világméretű bibliafordítási mozgalom is, ami egyre inkább erősödik a krisztusi egységben.

A Világszövetségbe tartozó vezetők igyekeznek más fontos mércéket is figyelembe venni a fejlődés kapcsán:

 • Hogy élik át a Szentírás életváltoztató hatását a nyelvi közösségek?
 • Erősödik-e a helyi gyülekezetek szerepvállalása és vezető szerepe a bibliafordítás munkájában?
 • Hatékonyabban működnek-e együtt az egyházak, közösségek és szervezetek annak érdekében, hogy a fordítási munkát közösen sikerre vigyék?

Ez csak néhány példa arra, hogy hogyan is érdemes a fejlődés méréséről beszélgetnünk. További átgondoláshoz a témában ajánljuk a következő értekezést: A missiology of progress: Assessing advancement in the Bible translation movement by Dr. Kirk Franklin.


A Wycliffe Világszövetség a Szentírással és nyelvekkel kapcsolatos statisztikáját a progress.Bible, a nemzeti Wycliffe szervezetek, az SIL International, a United Bible Societies, és sok más partner által rendelkezésére bocsátott információ alapján állította össze. Az itt szereplő adatok a 2020. október elsejei állapotot tükrözik. A népességgel kapcsolatos számításokhoz az SIL kiadásában elérhető Ethnologue első nyelvre vonatkozó adatait vettük alapul. További személyes, népeket és projekteket érintő történetekért látogasson el a www.wycliffe.net oldalra, vagy érdeklődjön a legközelebbi Wycliffe szervezetnél.

2021. szeptember
www.wycliffe.net/resources/statistics/

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.