János 17– A stratégiai imádság bemutatásának folytatása

Kéthetente megjelenő ima-összefoglaló

2018. február (#1)

Az Úr imádsága

János 17 – A stratégiai imádság bemutatásának folytatása *

A Szentírás arra tanít bennünket, hogy imádkozzunk a személyes szükségleteinkért – a „mindennapi kenyerünkért” (Máté 6:11), bölcsességért (Jakab 1:5) fizikai gyógyulásért (Jakab 5:4), és minden másért is (Filippi 4:6). Imádságban fejezzük ki a hitünket, és az Istentől való függésünket. Ő a Mennyei Atya, és képes betölteni a szükségleteinket „az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Isten az imádságokra a saját szuverén akarata és időzítése szerint válaszol. Az a hatalom és erő pedig, amit szabadjára enged imáink hatására, nem csupán a szükségleteinket tölti be, hanem növeli a hitünket, és arra sarkall bennünket, hogy még elkötelezettebben imádkozzunk.

Az imádság azonban több, mint csupán személyes szükségleteink „továbbítása” Isten felé. Kifejezhet hálát és dicsőítést is, ahogy azt például a Zsoltárok könyvében gyakran láthatjuk. Ezen túl közbenjáró imádságot is mondhatunk másokért – a Dániel 9 kiváló példa erre nézve.

Mindezek mellett azonban a stratégiai imádságot is gyakorolnunk kell. Ez annyit jelent, hogy Isten misszióját szem előtt tartva imádkozunk: „…jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is…” (Máté 6:10). A stratégiai imádság Isten fontossági sorrendjét követi: akaratát, útjait, misszióját – Istentől indul ki és nála is végződik. A stratégiai imádság során Isten szívét és vezetését keressük mindabban, amit teszünk. Tanulmányozzuk Isten igéjét, és követjük a Lelkének a vezetését; éppen ezért a stratégiai imádság segít nekünk abban, hogy a saját akaratunkat az övéhez igazítsuk.

A János 17 – a Máté 6:9-13 helyett – az Úr imádsága. (Ez utóbbit talán új névvel kellene illetnünk: „a tanítványok imája”). Ezt az imádságot Jézus „főpapi” imájának is nevezik, ahogyan közbenjár a követőiért az Atya előtt. A János 17 azonban kiváló példa a stratégiai imádságra nézve is. Olyan példa, amelynek át kell járnia és jellemeznie azoknak imádságát, akik elszántan részt szeretnének venni Isten missziójában.

Jézus stratégiai imádságának négy aspektusa van, melyet négy imalevélben közlünk majd. Álljon itt most a második:

2. A SZELLEMI KONFLIKTUS

A stratégiai imádságban tudatában vagyunk annak, hogy létezik szellemi konfliktus, illetőleg gonosz.

Jézus így imádkozott: „Nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által…” (János 17:11). „Nem arra kérlek, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a Gonosztól!” (János 17:15).

A Lukács 21:34-35-ben Jézus arra figyelmezteti a tanítványait, hogy a világ kísértései és az élet gondjai megterhelhetik őket. Arra is figyelmeztette őket, hogy számítsanak szellemi konfliktusra, a gonosz jelenléte miatt a világban. Annak érdekében, hogy szembe tudjanak nézni ezzel a konfliktussal, Jézus azt parancsolta nekik, hogy vigyázzanak és imádkozzanak.

John Piper azt állítja: „Az imádság háború idejére szól. Míg nem érezzük meg ennek az erejét, addig nem tudunk majd úgy imádkozni, ahogyan ténylegesen kellene, de még csak azzal sem leszünk igazán tisztában, hogy mi is az imádság.” A „szellemi fegyverzetről” (Efézus 6:10-20) szóló tanulmányában pedig arról tanít, hogyan forgassuk a Szellem kardját.

A stratégiai imádság nem csupán Istentől jövő védelmet épít ki a gonosz szellemi erői ellen, hanem a Szellem erejét úgy „forgatja”, hogy a gonosz cselszövéseit meghiúsítsa. „Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természetű uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító, hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak.” (Efézus 6:12). Saját erőnkből nem küzdhetünk ezek ellen a gonosz hordák ellen, viszont a támadásaikat sem szenvedhetjük el passzív módon. Erősek lehetünk az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Ebben az összefüggésben John Robb azt mondja, hogy a stratégiai ima olyan eszköz, amelyet Isten azért ad népének, hogy erővel kezelje a gonosz természetfeletti erejét. Az imádság döntő fontosságú fegyver ebben a küzdelemben – gyakran átütő erejű és szenvedélyesen kitartó. Az igazságtalanság, elnyomás és háború hordái olyannyira leterhelőek, hogy minden erőfeszítésünk, melyet az ellenük szóló csatába fektetünk hiábavaló, ha előbb Istent nem hívjuk meg a harcba. A „halál erői” (Máté 16:18) megpróbálják majd legyőzni az Egyházat. Más szavakkal, a Krisztus követői a gonosz szellemi erők tüzes ellenállásra számíthatnak, mivel ezek Isten, valamint Isten missziójának ellenségei is. Isten igéje megmutatja, hogy milyen pozícióba helyezkedjünk: „…álljatok ellen a Sátánnak, és ő el fog futni tőletek!” (Jakab 4:7). „Ellenállunk” Isten erején keresztül, melyet az imádságban mutatunk be.

Példának okáért, ha már egy ideje imádkozunk Kenyáért, ahol terrortámadások zajlanak, azért imádkozzunk, hogy a kenyaiak – beleértve a bibliafordításban és írásolvasás oktatásban résztvevőket is – védettek legyenek ezektől az eseményektől. Az imádságunk azonban nem csupán ennyiből áll. Imádkoznunk kell azért is, hogy a Szentlélek harcoljon a gonosz szellemi erők ellen, amelyek szítják ezeket a terrortámadásokat. Imádkoznunk kell azért, hogy a bibliafordításban és írásolvasás-oktatásban résztvevők munkája az „ellenség területére” is behatoljon, és elhozza Isten áldásait azok számára, akiknek szükségük van rá. Krisztus azt mondta, hogy a Mennyek Országa erőteljesen terjeszkedik (Máté 11:12), felszabadítva az embereket a bűn és a Sátán szolgaságából. A stratégiai imádság Isten elengedhetetlen eszköze, melyet azért adott a népének, hogy Isten Országa erőteljesen terjeszkedjen.

 • Imádkozzunk azért, hogy ebben a szellemi konfliktusban, melyet hívőkként és Isten munkatársaiként átélünk, stratégiai módon tudjunk imádkozni a gonosz erői ellen, és láthassuk, ahogy minél több ember megismeri a Megváltó üzenetét és szeretetét.

Lloyd P. Estrada – a Wycliffe Világszövetség munkatársa. Forrás: www.wycliffe.net

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk