Mit jelent számomra az imádság? (Bacsó Benjámin elnök-igazgató)

Májustól egy új sorozatot indítunk útjára, melyben az elnökségi tagjaink – a leköszönők és az újonnan érkezettek is – elmondják, mit jelent nekik az imádság.

A harmadik részben Bacsó Benjamin sorait olvashatjuk, aki idén lett a Wycliffe Bibliafordítók elnök-igazgatója.

Magáról így ír: A Wycliffe elnök-igazgatója lettem 2018-ban. Sok más mellett az utóbbi időben különösen is fontosnak tartom a külmissziót. Egy gyülekezet kapacitását nem a székek száma határozza meg, hanem a “küldöttek” száma. Kiváltságnak tekintem, hogy amely gyülekezetekben szolgáltam többen kaptak ilyen küldetést és lettek lelkészek, evangélisták és missziómunkások. Ajándékaimat illetően a vezetés és a tanítás.

Részt vettem már két nevelőszülői hálózat alapításában, ezek közül az egyik Benita lányom nevét viseli, és több száz gyereknek segítettek már. Segíthettem egy általános iskola alapítását is, valamint több civilszervezet alapítását és munkáját. Tanácsadóként pedig vezetőknek, szervezeteknek segíthettem a működésük fejlődésében.

Életem legfontosabb elhívása, hogy egy helyi gyülekezet lelkésze legyek.

A legfontosabb területe az életemnek a családom, ahol feleségemmel együtt három hölgynek a kibontakozásában és fejlődésében igyekszünk jól jelen lenni.

Mit jelent számomra az imádság?

Az imádság kifejezi kik vagyunk. Az ember élő hiány. Hézag, űr amely a teljességért kiált!” /Thomas Merton/ Az imádság az Isten szemszögébe emelhet, ahol átélhetem, hogy egyszer csak a hiány és űr sokkal kisebb, mint a Mindenható. Kiváltság, hogy Aki teremtett mindent, kapcsolatba lép velem és én is kapcsolódhatom Hozzá, a teljességhez, a magam hiányaival. Ilyen módon az imám reakció az Isten dicsőségére. Kiszakít a napi teendők forgószeléből, tudatosítja bennem ki vagyok és ki Ő! Egyfajta “függőségi nyilatkozat” ahogyan Philip Yancey írja. Ez pedig egészséges függés.

Imatémáim:

 • A doktori fokozatom megszerzésében vagyok benne. Szükségem van az imákra!
 • Új feladatom a Wycliffe-nél nagyon új, sok erőre és bölcsességre van szükségem, türelemmel! Imára és türelemre van szükségem ezen a területen is!
 • Miközben feladatokat végzek, szolgálok, azért imádkozom, és amennyire lehet figyelek rá, hogy a személyes életem is fejlődjön! “…magam alkalmatlanná ne legyek…”

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk