Az Evangéliumi Világszövetség Ima- és Böjtnapot hirdet március 29-re

2020. március (#2)

A Magyar Evangéliumi Szövetség tagjaként a Wycliffe Magyarország a is csatlakozik a MÁRCIUS 29-re meghirdetett ima- és böjtnapi kezdeményezéshez a koronavírus-járvány kapcsán.

Erre hívjuk közbenjáró testvéreinket is. Bátorítsunk minél többeket az imára népünkért, Európáért, az egész világért ebben a különös kegyelmi időszakban. Isten adjon testi-lelki gyógyulást minden arra vágyódónak, és Isten Szava akadálytalanul terjedjen és győzzön – jusson el minden szívhez!

AZ IMANAP TÉMÁJA: “URAM, SEGÍTS!”

 • Ezt a 107. zsoltár ihlette. Akkor Izrael szorongatott helyzetéből faladó kiáltása felhatott az Úrhoz, Aki megszabadította őket.

A vasárnapi világimanapon is nyissuk meg a szívünket és értelmünket, hogy meghallgassuk és meghalljuk Isten szavát. Fogadjuk be és forgassuk magunkban az Úr Igéjét, járjunk közbe az emberekért és imádkozzunk a járvány gyors elmúlásáért!

EFRAIM TENDERO, A WEA FŐTITKÁRÁNAK SZAVAI:

„A vírus elterjedése okozta válság mára világméretű lett. Sok országban látjuk, hogy a súlyos tünetekkel kórházba érkező betegek nagy száma meghaladja az egészségügyi intézmények kapacitását és erejükön felüli terhet ró az ott dolgozókat. Látjuk, hogy milliók kényszerülnek otthonaikban maradni a fertőzés veszélye miatt. Ugyanakkor számolnunk kell azzal is, hogy az életünk nem csak vírus közvetlen hatása miatt került veszélybe, hiszen nem érzékeljük még a krízisnek a gazdaságra gyakorolt közvetlen hatását, illetve hosszútávú következményeit.

Be kell látnunk és alázattal el kell ismernünk, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, amikor egy ilyen apró, az emberi szem számára láthatatlan vírus, ilyen rövid idő alatt megállítja az egész világot. Ebben a nehéz időben is forduljunk segítségért Mennyei Atyánkhoz, a világ Teremtőjéhez és Fenntartójához. Imádkozzunk őszinte hittel és gyermeki bizalommal, hiszen tudjuk, hogy Istenünk szeret bennünket, meghallgat minket és válaszol nekünk.

Az ima a legnagyobb segítség, amit adhatunk. Miközben pedig az emberekért imádkozunk ebben a nehéz időben, közvetítsük számukra Isten szeretetét és karoljuk fel azokat, akik félelemben élnek. Imádkozzunk minden szükséget szenvedőért, imádkozzunk az egészségügyi és kormányzati dolgozóért, akik a frontvonalon szolgálnak – kérjünk számukra védelmet, jó egészséget és bölcsességet minden munkájukban. Istennek engedve, Vele együttműködve győzni fogunk a harcban.

Ez az imakezdeményezés nem csak erre az egy napra korlátozódik, azt reméljük, hogy az imádság segíti majd a testvéreket abban is, hogy a globális imamozgalom részeként, napi közbenjáróvá váljanak. De a jövő vasárnap lehetőséget kínál számunkra arra, hogy ezen napon a közös hitben egyesüljünk, együtt böjtöljünk és imádkozzunk.”

SEGÉDLET:

A WEA elindított egy weboldalt (https://covid19.worldea.org/global-day-of-prayer-fasting/), amely angol nyelven útmutatót kínál és ötleteket ad az egyházak, családok vagy egyének számára az imanapon való részvételhez. Itt linkek mellett más imakezdeményezések elérése és sok egyéb forrásanyag található.

A Facebook csoport, ahol együtt lehet imádkozni másokkal: fb.com/groups/covid19globalprayer/

IMÁDKOZHATUNK ÉRTED?

Szeretnénk jelezni imatámogatóink felé is, hogy a Wycliffe munkatársi közössége folyamatosan imádkozik a korona vírus okán kialakult helyzetért és személy szerint értetek is. Ha bármelyikőtöknek van személyes imatémája, bátorítjuk, hogy ossza meg azt velünk a prayer@wycliffe.hu címen, imádkozni fogunk érte. (Természetesen bizalmasan kezeljük ezeket.)

Köszönjük, hogy veled is együtt állhatunk az Úr elé!

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk