Hogyan imádkozzunk egy helyi fordítóért? (1. rész)

2020. szeptember 16.


A bibliafordítói munka folyamán a helyi fordítók részvétele nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a projektek megvalósuljanak. Ők olyan helyi emberek, akiket Isten arra hívott, hogy fordítsák le a Bibliát saját nyelvcsoportjaik számára. Ezek a fordítók szervesen kapcsolódnak közösségükhöz, nagy tiszteletben állnak, és képesek a saját nyelvükön olyan szavakat és kifejezéseket találni, amelyek megfeleltethetők a Biblia kulcsszavainak.

A helyi fordítóknak ritkán van azonban olyan támogató imacsoportjuk, mint amilyen a hasonló munkát végző, amerikai vagy éppen magyar keresztények által kiküldött és támogatott fordítóké.

Úgy „állhatsz a résre értük” (Ezékiel 22:30 – a ford.), ha imádkozol különleges szükségleteikért.

Imádkozzunk a fordítók képzéséért, hogy:

 • A többéves képzésük vagy a nyelvészekkel való együttműködés segítsen megérteniük a görög és héber szöveg valódi jelentését, s a Szentírást kulturális szempontból megfelelő módon adhassák át a saját nyelvükön.

 • Semmi se rettentse vissza a helyi fordítókat attól, hogy részt vegyenek a bibliai ismereteket mélyítő és a fordítási készségeket fejlesztő műhelyeken és további képzéseken.

„Mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség viszont mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.”

1Tim 4,8

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk