Az újonnan átadott malila Újszövetség elér minden generációt

2020. szeptember 21.


A malila Újszövetséget szeptember 5-én, szombaton adták át a tanzániai Ilemboban. A malilák számára hatalmas dolog, hogy saját nyelvükön elérhető az Újszövetség, amely így nemzedékek sorát éri majd el. Az egyik egyházi vezető azt mondta: „Az, hogy saját nyelvükön olvashatják, nagyban segíteni fogja a keresztényeket a Biblia jobb megértésében. Mert amikor szuahéli nyelven beszélsz velük, akkor nem értik, de amikor malilaul beszélsz, akkor igen. Még az idősek is szeretik hallgatni.”

Ez volt az a nap, amelyre a malila nép már régóta várt, mert a fordítási munka már 2003-ban elkezdődött. Nemrég Majaliwa Mwangwale, aki a malila Bibliafordító csoport írás-olvasási és Biblia használati koordinátora, meglátogatta Ruben Mwasile lelkipásztort Itawában. Amikor Ruben lelkész meghallotta, hogy hamarosan megérkezik a malila Újszövetség, felkiáltott: „Örömteli szívvel hallom ezt a hírt. Amikor eljön az ideje, kérem, engedje meg, hogy elsőként vásároljam meg és használhassam a malila Újszövetséget. Mivel már akkor is megláttuk Istent, amikor más nyelveken írott Bibliákat olvastunk, így abban reménykedem, hogy amikor a saját nyelvünkön írt Bibliát használhatjuk, a gyülekezeteink tagjai teljes szívükből megismerik Istent és átformálja őket.”

Egy másik lelkész, akit Majaliwa meglátogatott, Mikael Mwaigaga tiszteletes Sanyesya-ból, ezt mondta: „Nagyon örülök, hogy a mi nyelvünkön is elérhető lesz az Újszövetség! Álmomban sem gondoltam volna, hogy hozzánk, malila emberekhez is eljuthat az anyanyelvünkön a Biblia. Ez egy óriási csoda számunkra! Kész vagyok megvásárolni a példányomat. Az egyházam készen áll arra, hogy fogadja és használja.”

A nyitóeseményen több, mint 100 ember vett részt a malila nyelvet beszélők közül, valamint jelen voltak helyi méltóságok, egyházi vezetők, a régión kívülről érkező látogatók és a Wycliffe Bibliafordítók munkatársai, akik a malila Bibliafordító csapat munkáját segítik.

Színes körmenetek, a helyi gyülekezeti kórusok által énekelt malila nyelvű dalok, beszédek gazdagították a programot, és rengeteg kiváló ételt kóstolhattak a résztvevők. Katherine O’Donnell, a tanzániai Wycliffe Bibliafordítók munkatársa így nyilatkozott: „A csúcspont az volt, amikor a fordítók vezetésével mindannyian kimentünk a szabadba, majd a fényes papírba csomagolt, nagy masnival díszített, malila Újszövetségeket tartalmazó dobozzal a kezünkben, ágakat és konyhai edényeket lengetve, énekelve visszakanyarodtunk a templomba. A dobozt előre vittük, kinyitottuk, majd imádkoztunk. Néhány Újszövetséget már ott helyben megvásároltak, de reméljük, hogy még sokkal többet sikerül értékesíteni, ahogy híre megy. Ennél is fontosabb imádkoznunk azért, hogy a fiatalok és az idősek egyaránt olvassák vagy hallgassák, ezáltal jobban megismerjék Istent.

Érezhető volt az izgalom, amely a malila Újszövetségen keresztül elérte az egész közösséget. Az egyik egyházi vezető megjegyezte: „Nagyon boldognak érzem magam. Ha Malilában prédikálok, nagy örömet érzek. Megpróbálom meggyőzni a fiatal felnőtteket, hogy malila nyelven prédikáljanak az időseknek, mert sok idősebb, 50-60 év körüli ember nem beszél szuahéliül, tehát ha malilaul prédikálunk, nagyon boldogok.”

Egy malila nő azt mondta: „Sok mindent, amit nem tudtunk, amikor szuahéli nyelven beszéltek, most megértjük. Most mindenki meg fogja érteni, még az idősek is, akik eddig nem értették.”

Egy másik malila nő megjegyezte: „Ha az emberek a saját nyelvükön hallják Isten szavát, nagyon boldogok lesznek, mert egyesek nem ismerik a szuahéli nyelvet. Úgy fogják érezni, hogy valóban közösségben vannak Jézussal, és nem csak bámészkodók.”

Aznap Majaliwa azt mondta: „Valóban, örömet, örömet, nagy örömet érzek. Isten szava a megfelelő módon eléri az embereket, megmentésükre szolgál és tanítvánnyá teszi őket, mert amikor szuahéliül hallgatták, sokszor dadogva, bonyolult szavakkal, nem tudták megérteni. De hiszem, hogy most, az általuk értett nyelven nagy változás történik.”

Helen Eaton, aki a Wycliffe-nél szolgál, és nyelvi tanácsadóként közreműködött a malila Újszövetség elkészítésében megjegyezte: „Ahányszor csak jártam malila nyelvterületen, mindig észrevettem, hogy mennyire fontos számukra a nyelv. Amikor a malilat beszélők találkoznak, szuahéli helyett mindig malila nyelven beszélnek egymással, függetlenül attól, hogy melyik korosztály tagjai. Csodálatos, hogy a maliláknak most már az egész Újszövetség elérhető az általuk örömmel beszélt nyelven. Imádkozom, hogy Isten használja fel ezt a malila közösség életének formálására.”

A 70 000 malila magasan a hegyekben él, Tanzánia Mbeya régiójában. Kultúrájuk és nyelvük jól megőrződött, a malilák büszkék örökségükre. A malila a domináns nyelv a malila társadalomban, gyermekek és felnőttek egyaránt széles körben beszélik.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk