Hogyan imádkozzunk azokért, akik „érzékeny” és kihívást jelentő területeken szolgálnak?

2020. október 17.


Jelenleg több, mint 400 olyan nyelvcsoportban zajlik a bibliafordítás, amely „érzékeny területnek” számít. Ezek a világnak olyan helyei, ahol politikai, vallási, kulturális illetve más, közösségen belüli helyzetek miatt jobban kell arra ügyelni, hogy a szolgálatban résztvevőket, valamint a szolgálatukat ne érje veszély. A munkavégzés történhet országon belül, egy szomszédos országban vagy diaszpórában is. Vannak olyanok is, akik számára a mindennapi élet már önmagában óriási kihívást jelent. Ennek oka lehet bármelyik fent említett tényező, vagy egy adott fizikális vagy pszichés helyzet. Például előfordulhatnak speciális helyzetek a gyermekek oktatásával, éghajlattal vagy a nők helyzetét érintő radikális kulturális különbségekkel kapcsolatban.

Íme néhány támpont az ilyen területeken élő és dolgozó emberekért való közbenjáráshoz:

ANYANYELVI FORDÍTÓK: Az iskolázottság, gazdasági, kulturális és politikai okok gyakran nagyon megnehezítik, hogy a nyelvi közösségen belül olyan embereket találjanak, akik képesek és hajlandók a saját nyelvük fordítóivá (anyanyelvi fordítókká) válni. Időnként a fordítási munka hosszú időszakokra leáll, míg a csapat a megfelelő emberre várakozik. Olyan emberre van szükség, aki hajlandó figyelni és szavakba önteni a véleményét, aki nem védekező, mélyen gyökerezik a saját kultúrájában, mégis képes megérteni a bibliai kultúrát, szilárd jellemű, valamint hosszú távon hajlandó vállalni az elkötelezettséget. Egy jó anyanyelvi fordító nem feltétlenül elkötelezett hívő ember kezdetben; bizonyos nyelvi csoportok esetében a bibliafordítás indulásakor még egyáltalán nincsenek helyi hívők. Imádkozzunk, hogy Isten emeljen fel anyanyelvi fordítókat!

VÍZUM IGÉNYLÉSE: A világ bizonyos részein a külföldieknek egyre nehezebb megfelelő vízumhoz jutniuk, ami aztán lehetővé teszi számukra, hogy az adott országban tartózkodjanak, vagy elég hosszú ideig maradjanak ahhoz, hogy a helyi nyelvet beszélőkkel együtt dolgozhassanak. Bizonyos kormányok nagyban korlátozzák a vízum megszerzését. Helyenként a dokumentum csak egy belépésre szól, tehát a külföldi állampolgárok nem hagyhatják el az országot és térhetnek vissza ugyanazzal a vízummal. Imádkozzunk békességért és kitartásért azoknak, akik ilyen bizonytalanságok között élnek!

KÖLTSÉGEK: A vízumok, utazások és a gyerekek iskoláztatása, valamint más, megélhetéssel kapcsolatos költségek nagyon magasra rúghatnak a világ bizonyos részein. Imádkozzunk azért, hogy az Úr gondoskodjon megfelelő anyagi támogatásról azok számára, akiket olyan helyekre hív el, ahol a megélhetés és a szolgálati költségek nagyon magasak!

GYERMEKEKKEL KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK: Azoknak a családoknak, akik kihívásokkal teli országban élnek, gyakran nehéz döntéseket kell meghozniuk a gyerekek képzését illetően: A gyerekek tudnak majd helyi iskolában tanulni, vagy otthon kell őket tanítani, esetleg bentlakásos iskolába szükséges küldeni őket? Imádkozzunk a szülőkért, akiknek nehéz döntéseket kell meghozniuk gyermekeik taníttatásával kapcsolatban, valamint a gyerekekért is, hogy jól tudjanak alkalmazkodni az új helyzetekhez!

Fontos, hogy a gyerekek rendelkezzenek kulturális identitással, gyökerekkel. Imádkozzunk azoknak a szolgálóknak a tinédzser gyerekiért, akik olyan kultúrában nőnek fel, ahol hagyományosan szigorúan elkülönítik a nemeket, és a nemek szerepe nagyban különbözik attól, ami az otthoni kultúrájukban bevett! Nehéz lehet egy más kultúrában felnőtt tinédzser számára kapcsolódni az „otthoni” kultúrához, valamint egészséges kapcsolatot kiépíteni a másik nemmel.

KIHÍVÁSOK A NŐK SZÁMÁRA: Bizonyos kultúrákban a nők nem rendelkeznek nyilvános szereppel. A más kultúrákból érkezett nők számára kihívásokkal teli lehet beilleszkedni az ilyen közegbe, illetve azt eldönteni, hogy mennyire igazodjanak a helyi szokásokhoz. Az is előfordulhat, hogy nem sok lehetőségük adódik arra, hogy az otthonukból kilépjenek; az édesanyák pedig idejük javát gyakran azzal töltik, hogy otthon tanítják a gyermekeiket, és otthon is dolgoznak. Lehetséges, hogy megfelelő képzést kaptak ahhoz, hogy egy nyelvi munkával kapcsolatos feladatot ellássanak, ám nincs lehetőségük a helyi nyelvet úgy megtanulni és a munkába úgy beállni, ahogy azt eredetileg elképzelték. Ezek a helyezetek könnyen magányossághoz és depresszióhoz vezethetnek. Imádkozzunk, hogy a nők és családok megtalálják a módját annak, hogy ezekkel a dolgokkal megbirkózzanak, valamint a nők tisztában legyenek azzal, hogy ilyen helyzetekben is értékesek, és szükség van rájuk!

A nők vezetésben betöltött szerepével kapcsolatosan az egész világon léteznek kihívások, ám ez talán még inkább kiéleződik az olyan kultúrákban, ahol a nők normál esetben nem rendelkeznek nyilvános vezetői szereppel. A vezetőknek jól meg kell fontolniuk, mivel jár, mielőtt egy nőt kiemelt feladattal bíznak meg: Adódhat ebből bármi nehézség? Eljött a megfelelő idő arra nézve, hogy ez a nő a vezetői feladatkörbe belépjen? Imádkozzunk, hogy a vezetők megfontoltak legyenek, valamint a női vezetők jól és megfelelő módon végezhessék a munkájukat!

ELSZIGETELTSÉG ÉS ELBÁTORTALANODÁS: Az emberek gyakran elszigetelve érezhetik magukat biztonsági okok vagy a kulturális szenzitivitás miatt. A szolgálók lehet, hogy úgy érzik, senkivel nem tudják megosztani, ami a szívükön van. Az izoláció azonban akár azt is jelentheti, hogy az egy és ugyanazon helyszínen dolgozó munkatársak egyáltalán nem kapcsolódhatnak nyíltan egymáshoz.

A nehezebb helyeken, ahol a szolgálóknak csak alkalmi lehetősége adódik arra, hogy kapcsolatot ápoljanak a helyiekkel, folyamatos harc folyik szívükben: Hatékony vagyok egyáltalán? Nem igazán megy a nyelv. Teszek valamit is, ami értékes? Ahol nincs keresztény közösség, akikkel a szolgáló kapcsolatot tarthatna fenn, szellemi értelemben is gyorsan kiszáradhat. Imádkozzunk, hogy ezeken a helyeken dolgozó és élő emberek átéljék Isten közelségét, szeretetét, bátorítását, és erőt kapjanak ahhoz, hogy kitartsanak!

HELYI TÖRVÉNYEK: Imádkozzunk azokért a szolgálókért, akik megpróbálnak lépést tartani azokkal a jogi ügyekkel és törvényekkel, amelyek hatással vannak az utazásaikra és munkájukra. Imádkozzunk azért, hogy a missziómunkások „kegyelmet találjanak” a hivatalos szervek dolgozóinál, akik az engedélyeket kiadják, és a munkatársakat segítik abban, hogy hogyan felelhetnek meg az országos és helyi szervek előírásainak!

LÁTÁS: Bizonyos helyeken a helyi gyülekezetek, vagy egyházi hagyományok nem támogatják a közösségen belüli evangelizálást. Imádkozzunk jó kapcsolatokért a már meglévő gyülekezetekkel és keresztény közösségekkel! Járjunk közben erőért és látásért azoknak a helyi keresztényeknek a számára, akik el akarják érni a nem hívőket, és bátorságért, hogy képesek legyenek másokat erre bátorítani!

A FORDÍTÁSOK TESZTELÉSE: A szentírási anyagok minősége jobb lesz (pontosabban és könnyebben érthető), ha minél több olyan helyi ember részt vesz az előkészületekben és az ellenőrzésekben, akik jól beszélik a nyelvet. Imádkozzunk, hogy a fordítással dolgozók találjanak olyanokat, akik hajlandók segíteni az ellenőrzésben, valamint a nyersfordítások tesztelésében!

HANGJUK „KÖLCSÖNZÉSE”: Kihívásokkal teli helyeken gyakran a Szentírást jobb, ha nem írott, hanem hang vagy video formában jelentetik meg. Néhányan nem szeretnék, ha a hangjukat ilyen célokra felhasználnák, mert attól tartanak, hogy a barátaik vagy családtagjaik felismerik azt. Bátorságra van szükségük ahhoz, hogy felvállalják ezt a kockázatot. Imádkozzunk bátorságért és védelemért azok számára, akik megengedik, hogy a hangjukat felvegyék!

Ez a bemutató anyag kivonatokat tartalmaz a „How to Pray for a Bibleless People in a Sensitive Area” című anyagból, melyet a Wycliffe USA Prayer Ministries készített.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk