„Isten leánya és az én népem”

2021. július (#2)

„A bibliafordításnak köszönhetően lettem igazi altaji!” – állítja Csecsek, egy dél-szibériai altaji asszony, aki tagja annak a csapatnak, amely az altaji Újszövetséget dolgozza át, ezzel segítve az altajiakat, hogy tényleg sajátjuknak tekintsék a könyvet. Bár az altajiak többsége ortodox kereszténynek tartja magát, hitükbe belekeverednek a sámánizmus elemei is. Sokan közülük egyáltalán nem ismerik a keresztény hitet, leginkább amiatt, hogy az anyanyelvükön nem léteznek bibliai szövegek, oroszul pedig nem mindenki érti jól a Bibliát.

Csecsek izgatottan meséli el, hogy szerinte a bibliafordítás volt az, amely kialakította az altaji identitását. Boldogan osztja meg másokkal a Bibliával való kapcsolatának történetét. Vagy nem is erről van szó, hanem a saját népével való kapcsolatáról szól ez inkább? Vagy az anyanyelvéről? Esetleg a népi hovatartozásáról?

„Régebben a saját altaji vallásunk normái szerint éltünk, jósokhoz fordultunk, és úgy gondoltam, hogy csak a halál után találok választ az életem létfontosságú kérdéseire. Amikor kinyitottam a Bibliát, rengeteg hasonlóságot láttam a saját életemmel és a népem életével kapcsolatban. Rájöttem, hogy igenis vannak dolgok, amik a jelen pillanatban, még az én életemben megtehetők.

Amikor a bibliai karakterek életéről olvastam, a saját népünkre, az altajiakra gondoltam: „Nahát, mi is nomád nép vagyunk, pásztorok vagyunk, rengeteg hasonlóság van köztünk.” Még több részletet akartam megtudni, így elkezdtem egyre többet tanulni a saját kultúránkról. Sokkoló volt számomra, hogy korábban nem ismertem a saját hagyományaimat! Nem is érdekeltek, amíg el nem kezdtem olvasni a Bibliát.

Korábban azt gondoltam, hogy nagyon jól ismerem az anyanyelvemet, de amikor elkezdtem bibliai szövegekkel foglalkozni, rádöbbentem, hogy a tudásom igazából a nullához közelít. Annyi problémával és nehézséggel szembesültem, hogy rájöttem, az anyanyelvem ismerete szempontjából a Jelenések könyvének bibliai képével élve „szegény, vak és meztelen” voltam. Attól a pillanattól kezdődött el az a folyamat, amelynek során valóban altajiként határoztam meg magam. A Biblia megmutatta, hogy milyen nagy szükség van arra, hogy megőrizzük a saját nyelvünket.

A következő lépés ebben a Biblia által előidézett önmegismerő folyamatban az volt, hogy hirtelen felismertem, hogy a saját népemet és a saját nyelvemet mennyire megvetettem eddig. „Már nincs remény” gondoltam sokszor tudat alatt. „Korábban azt gondoltam, hogy a mi nyelvünk csak a mindennapi életben, a gyermekeinkkel való beszélgetésre, otthonra jó.” És ezzel ítélkeztem.

A bibliafordítással kapcsolatos munkám hatására elkezdtem tisztán altaji nyelven beszélni. Már nem kevertem az oroszt és az altajit, és a körülöttem lévő emberek csodálkoztak: „Hogy tudsz ilyen szép altaji nyelven beszélni? Hol tanultál ilyen szavakat, amelyek bölcsességet fejeznek ki?” Rájöttem, hogy maga a Biblia volt az, ami elkezdett rajtam keresztül altajiul beszélni. A bibliakutatás, a bibliai szövegekkel való foglalatosság révén olyan készségekre tettünk szert, hogy az élet létfontosságú kérdéseiről a saját nyelvünkön kezdtünk beszélni.

„Most már teljes bizonyosságal mondhatom: Korábban nem voltam igazi altaji. Nem szerettem a népemet. De már buzgó altaji vagyok. Most már olyan altaji vagyok, aki szereti a népét. Egy ‘nyomorult és meztelen’ asszonyból Isten és saját népem altaji leányaként születtem újjá”.

Szöveg: Tanya Prokhorova


Imatémák: 

 • Adjunk hálát a folyamatban levő bibliafordításokért!

 • Imádkozzunk az altaji népért, hogy minél többen megismerhessék Jézus Krisztust, mint Megváltójukat! 

 • Imádkozzunk a népekért, akik még nem olvashatják Isten igéjét a saját anyanyelvükön, hogy elkezdődhessen a bibliafordítás az ő nyelvükökön is! 


IMÁDKOZHATUNK ÉRTED?

Szeretnénk jelezni imatámogatóink felé is, hogy a Wycliffe munkatársi közössége folyamatosan imádkozik a korona vírus okán kialakult helyzetért és személy szerint értetek is. Ha bármelyikőtöknek van személyes imatémája, bátorítjuk, hogy ossza meg azt velünk a prayer@wycliffe.hu címen, imádkozni fogunk érte. (Természetesen bizalmasan kezeljük ezeket.)

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Elérhetőség

Közösség

Szolgálatunk

 • Miért fontos a külmisszió?
 • Miért fontos a bibliafordítás?
 • Hogy áll a bibliafordítás helyzete ma?
 • A Wycliffe Bibliafordítók története
 • A Wycliffe Bibliafordítók munkája

Szervezetünk

 • Irodánk
 • Hitvallásunk
 • Küldetésünk és látásunk
 • Alapértékeink
 • Történetünk
 • Munkatársaink
 • Elnökségünk

Az Ön szerepe

 • Imádkozhat
 • Adakozhat
 • Részt vehet...
 • Olvashat rólunk