Barabás Cecília


2019 januárjában csatlakoztam a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületéhez, először projekt koordinátorként majd májustól személyzeti koordinátorként. Feladatom volt, hogy a meglévő munkatársak szolgálatát segítsem és támogassam, mind adminisztrációs, mind lelki értelemben, valamint, hogy az érdeklődőket és a következő generációt mobilizáljam, hogy minden nyelvcsoporthoz eljuthasson Isten igéje a saját anyanyelvén.

2023 februárjától a szervezet vezetőjeként feladatomnak tekintem, hogy a bibliafordítás mozgalmának olyan kereteket alakítsunk ki Magyarországon, amelyek között a már aktív, és a jövőben csatlakozó misszionáriusok is biztonságban érezhetik magukat. Továbbá szeretnénk, hogy e misszió méltó helyet foglaljon el a magyar eklézsiában, és egységben tudjon együtt mozdulni a gyülekezetekkel, missziós szervezetekkel, Krisztust követőkkel, hogy eljusson Isten Igéje és az evangélium a Föld végső határáig!

Az Úr ezzel az igével bátorított utam kezdetén:

„Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” (5 Mózes 31:8)

Hogyan kerültem a Wycliffe-hez?

A Wycliffe iroda indulásakor még én is Egerben laktam, így ismertem a szervezet munkáját. 

Mivel tanulmányaim és a férjemmel való házasságkötésünk után Miskolcra költöztünk, a térségben találtam munkát egy vegyipari vállalatnál, ahol tizenhárom évet töltöttem.

Azonban 2018-ban fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy vajon a helyemen vagyok-e? Vajon erre lettem-e megteremtve? Egyre inkább éreztem, hogy a válasz a fenti kérdésekre az, hogy „nem”. Imádkoztam az Úrhoz, hogy vezessen, és mutasson utat, és Ő kegyelmesen meg is tette. A fiatalok közti szolgálat révén mutatott rá, hogy teljes idős szolgálatra hív. Ezután pedig újra eszembe jutott a Wycliffe.

Felvettem tehát a kapcsolatot az irodával, elmondtam a történetemet, és az igazgató azt mondta, hogy imádkoztak munkatársért és utána én jelentkeztem. 

Így az Úr csodálatosan összekötötte a szálakat. Új munkahelyet, szolgálatot, és egy teljesen új irányt adott! Dicsőség Neki!

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás