Ferreira Emese és Riaan

Számomra fontos ige:

„Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” (Ézs.6:8)

Ez volt az egyik kulcs vers, mikor Isten még tinédzserkoromban elhívott erre a szolgálatra.

Munkaterület:

Jelenleg fordítói konzulensként dolgozom Afrika déli részén. Férjemmel, Riaannal Dél-Afrikában (Fokvárosban) élünk és én Zambiába szoktam utazni, hogy fordító csoportoknak segítsek a munkájukban, és hogy együtt átnézzük, leellenőrizzük a fordításukat.

2008-2014-ig Nigériában szolgáltam, ugyanebben a munkakörben. Előtte pedig az írás-olvasásoktatás munkájában vettem részt Szudánban és Ugandában. 2005-2007-ig egy mesterfokú továbbképzésben vettem részt egy nairobi-i egyetemen, hogy a fordítás munkájára készüljek fel.

Gyülekezet:

A Rákoshegyi Baptista gyülekezetben nőttem fel 9 éves koromtól. Jelenleg is ezt tartom „anya gyülekezetemnek” Magyarországon. Fokvárosban férjemmel szintén egy baptista gyülekezethez tartozunk.

Hogyan kerültem a Wycliffehez?

Már gyerekkoromban vágytam arra, hogy elmondjam az embereknek, Isten szereti őket. Erre az időre vezetem vissza első buzgalmamat a missziómunka iránt. De ez nem egy gyors vagy hirtelen döntés volt. Isten noszogatott, hívott többször kamasz- és tinédzserkoromban. 17 éves koromban ismertem meg a Wycliffe Bibliafordítókat, munkájukat, néhány munkatársukat. Attól kezdve nem néztem már missziós szervezet felé. Nagyon megérintett a munkájuk, annak jelentősége, és úgy éreztem, ez nekem való feladat. A Baptista Teológiára is ezért jelentkeztem. Jó alapot adott sok szempontból, többek között bibliaismeretből, héber, görög nyelvtudásból.

Motiváció:

Az motivál most is, ami még az elején indított: mindenkinek legyen lehetősége Isten Igéjét, üzenetét a saját anyanyelvén olvasnia, hallania, és ezáltal megismernie Istent. Senkinek ne legyen a nyelv akadály abban, hogy a legcsodálatosabb Örömüzenetet meghallja és ezáltal üdvösségre jusson. A Biblia azt mondja, Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Ez motivál engem is, minket is.

Riaannal 2011-ben házasodtunk össze és azóta együtt szolgáljuk Istent a bibliafordítás munkájában.

Riaan

Olyan környezetben nőttem fel, ahol minden vasárnap jártunk istentiszteletre. De csak amikor 27 éves lettem (1997-ben), mentem át egy óriási változáson az életemben. Megkérdőjeleztem a létezésem, az életem célját. Ezek néhányak voltak azok közül a kérdések közül, amelyekkel küzdöttem. Egy idő múlva rájöttem, hogy Isten a világmindenség Teremtője és Jézus az Ő Fia, aki minden emberért meghalt. Ez a folyamat vezetett oda, hogy megtérjek önző életmódomból és bűneimből. Jézus Krisztust elfogadtam Megváltómnak, és Isten Szelleme által újjászülettem. Ez volt életem legjobb napja.

Az iskola után kötelező katonai szolgálatot végeztem, majd gépészmérnöki képzésben vettem részt. Ezen a munkaterületen dolgoztam 2011-ig.

De mióta keresztény lettem 1997-ben, mindig is nagy vágyam volt arra, hogy teljes munkaidőben keresztény munkásként szolgáljam Istent és az embereket. Ez a vágy hajtott, mikor rövid szolgálati programokban vettem részt, miközben világi környezetben dolgoztam.

Amikor Isten természetfeletti beavatkozása révén találkoztam Emesével, Nigériában teljes munkaidőben keresztény munkásként tudtunk élni és dolgozni a Wycliffe keretein belül.

2011 óta tagja vagyok a Wycliffe-nek, és a Global Recordings Network-kel is szolgáltam, amely szóbeli és vizuális bibliai anyagok előállítására és terjesztésére összpontosít.

Teljes szenvedélyem Isten és embertársaim különböző módon történő szolgálása, és nagyon áldottnak érzem magam, hogy ezt tehetjük. Motivációm az a tény, hogy Isten szeretne minden emberrel szerető kapcsolatba lépni és így Vele olyan örök békét élvezni, amelyet ez a világ nem tud biztosítani. Remélhetőleg mindaddig tudom végezni ezt a munkát, amíg Istennel a mennyben nem leszek.

Jelenleg bibliai tanulmányokkal foglalkozom, és különféle gyakorlati és adminisztratív módon támogatom Emesét, hogy háborítatlanul végezhesse a bibliafordítás munkáját.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás