Gardner család

Számomra fontos igék:

Kol 4ː17
Legyen gondod rá, hogy betöltsed azt a szolgálatot, amelyet átvettél az Úrban!

1Kor 14ː11
Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem.


Munkaterület:

2002 óta élünk romániában. A román nyelvtanulás után roma nyelvet tanultunk Temesváron, Bukarestben és abban az erdélyi faluban, ahol most lakunk. 2006-ban tanfolyamot szerveztünk olyan embereknek, akiket érdekelt a roma bibliafordítás, és azóta különböző roma nyelvjárások beszélőivel dolgozunk. Az Ó- és Újszövetségből fordítunk. A fordítás mellett David a csapat adatbázisát is elkészítette és fenntartja, valamint egy honlapot, ahol a már lefordított szakaszok megtalálhatók (www.ashunledevles.eu.org). Más programozói feladati is voltak és vannak. Sári néhány éve olvasásoktatással is elkezdett foglalkozni, és most roma nyelvű olvasókönyveket készít és tesztel.


Gyülekezet:

David gyerekkorában testvérgyülekezetbe járt, míg Sári egy református gyülekezetben nőtt fel. Akármilyen felekezetbe szívesen elmennek, és a támogatóik között vannak anglikán, baptista, református és szabadgyülekezetek is. Ahol laknak a református gyülekezetbe járnak, de Marosvásárhelyen eljárnak angol nyelvű istentiszteletekre is.


Motiváció:

Azért tesszük, amit teszünk, mert szeretnénk, ha az emberek jobban értenék Isten szavát, hogy tudják tanulmányozni az Igét, mint a béreaiak (ApCsel 17ː11) és büszkék lehessenek a nyelvükre. Nem akarjuk, hogy gyerekek azzal az érzéssel nőjenek fel, hogy mások lenézik őket amiatt, hogy milyen családba születtek vagy mert nem beszélik az iskolai nyelvet olyan jól, mint mások. Csodáljuk a nyelvek  sokszínűségét, és hisszük, hogy akármelyiken el lehet mondani az evangéliumot.


Hogy kerültem a Wycliffehez?

Amikor David a PhD-jén dolgozott űrkutatásból és számítógépet javított, rájött arra, hogy az egyetem helyett ezt egy misszióban is csinálhatná. Amikor azokban a sötét időkben elkezdett olyan szervezetet keresni, amelyik már használt számítógépeket, rátalált a Wycliffe Bibliafordítók Egyesületére. Ők azt mondták neki, hogy ahhoz, hogy jobban hasznára tudjon lenni a fordítóknak, jó lenne, ha nyelvészetet is tanulni – és ki tudja, belőle is lehet fordító. Sárit már régen érdekelték a nyelvek és még mielőtt a magyarországi Wycliffe Bibliafordítók Egyesülete megalapult volna, már részt vett egy bibliafordításról szóló táborban. Isten ott hívta el a bibliafordítás munkájára.

David és Sári a nyelvészeti tanulmányaik alatt találkoztak, és egy év múlva egybekeltek. Mikor azon törték a fejüket, hogy hol is szolgáljanak, Sári egyes családtagjai megemlítették a magyarországi romákat, akiknek nincs Bibliájuk. Hogy legalábbis kizárják ezt a lehetőséget, utánanéztek és megtudták, hogy Magyarországon már folyik a Biblia fordítása roma nyelvre, azonban a román Bibliatársulat segítséget keres az ottani roma projektekhez. Kézenfekvőnek tűnt igennel válaszolni erre a hívásra.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás