Horváth Ádám

Számomra fontos ige:

 2Péter 1,3a: “Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való…” Azért szeretem ezt, mert mindig bátorít, amikor valami hiányt érzek magamban. Ilyenkor tudhatom, hogy Jézus Krisztus megváltása és ajándékai által mindenem megvan, ami igazán fontos a hívő életben.

Gyülekezet:

Baptista gyülekezetben nőttem fel, majd a Baptista Teológiai Akadémián folytatott tanulmányaim során több gyülekezetben is töltöttem egy-egy évet a tanulmányok részeként. Miután végeztem, az egyik ilyen gyülekezetben találtam meg a lelki otthonom, azóta is a Budai Baptista Gyülekezethez tartozok.

Hogyan kerültem a Wycliffehez?

A gyülekezeti és a gimnáziumi-bibliaköri szolgálataim során fedeztem fel az ajándékomat a tanításra, és a vágyat arra, hogy másokat a hitbeli növekedésre vezessek. Végül, miután Isten vezetését kértem, a Baptista Teológia lelkipásztori képzésére jelentkeztem. Az ottani tanulmányok alatt ismerkedtem meg a Wicliffe Biblafordítók szolgálatával. A teológia utolsó évében Isten megmutatta, hogy az a célja, hogy én is részt vegyek ilyen szolgálatokban. Egyrészt felismertem, megértettem a fogékonyságomat a nyelvészet és az írásmagyarázat iránt, másrészt megláttam azt is, hogy Isten hogyan készített erre a szolgálatra, mennyire beleillik ez abba az elhívásba, amit évekkel ezelőtt kaptam.

A teológia után a bibliafordítási szolgálatra készülve az ELTE Alkalmazott Nyelvészet mesterszakát végeztem el. Ekkor ismerkedtem meg a budapesti Köszikla Siketek Baptista gyülekezetével. Nagyon érdekelt a gyülekezet működése, mivel az egyetemen viszonylag sokat tanultam, hallottam a magyar jelnyelvről, mivel egyes tanáraim aktívan részt vettek ennek a nyelvnek és kultúrának a kutatásában. Az ismertség révén kapcsolódtam be az induló magyar jelnyelvi bibliafordító projektbe, mivel abban fontos szerepe volt a siket gyülekezet lelkipásztorának és a gyülekezet tolmácsának, aki egyben a baptista egyház speciális missziójának a vezetője is. Isten vezetését láttuk meg abban, hogy megismerük egymást és így kapcsolódtam be a projekt előkészítésébe, majd a fordításába is.

Motiváció:

A bibliafordításban a legfőbb motivációm az, hogy lássam Isten igéjének a hatását egy közösség életében, hogy megtapasztalhassam, hogy közelebb kerül hozzájuk Isten igéjének az üzenete.

Munkaterület:

A teljes idejű munkám mellett a magyar jelnyelvi bibliafordításban szolgálok.  A fordító csoportban az előzetes bibliaértelmezést végzem, igyekszem felkészíteni a fordítókat a rájuk váró feladatra, kihívásokra azzal, hogy a jelnyelvi fordításhoz speciális segédleteket készítek a számukra.
Már hat éve annak, hogy elkezdődött ez a projekt és két évvel ezelőtt megjelenhetett az első újszövetségi könyv, a Márk evangéliuma, amelyet a magyar bibliatársulat honlapjáról az interneten is elérhetnek a siketek. Ezt követte néhány fontos evangéliumi történet, amely már szintén elérhető. Az elmúlt időszakban a csapat az Apostolok cselekedeteinek fordításával és felvételeivel foglalkozott. Én a tervek szerint a közeljövőben a kész felvételek átnézésében fogok részt venni. Most egy olyan szakaszban van a fordítás, amikor a hozzájárulásomra kevesebb szükség van, mivel általában a könyvek fordításainak előkészítésében van rám teológusként, nyelvészként nagyobb szükség.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.

Kapcsolódj be!

Támogatás