Kedd, 11.08. Fókuszban Óceánia

IMÁDKOZZUNK, HOGY NEVERVER NYELVEN IS ELINDULJON A BIBLIAFORDÍTÁS!

A neverver nyelvet az Óceániai szigetvilágban található Vanuatu Malekula nevű szigetén élő mindu és szakhan népcsoportok beszélik, kevesebb mint ezren. Az ország nyelvi sokszínűségére jellemző, hogy csak Malekula szigetén is 24 különböző nyelvet beszélnek, több mint 10 másiknak pedig már nincsen élő beszélője. A többnyelvű környezet miatt a gyerekek egyre inkább a hivatalos nyelvet, a biszlamát használják a neververrel szemben.

Egyszerű körülmények között, földművelésből és kókusz-, illetve kakaóbab-kereskedelemből élnek. A törzsi életmód miatt a közösség vezetőinek, a törzsfőknek fontos szerepük van a mindennapi élet és a hit kérdésében is. A 19. század óta az országban tevékenykedő misszionáriusoknak köszönhetően a legtöbben keresztyénnek tartják magukat, viszont nincsen a nyelvükön sem Szentírás, sem más keresztyén olvasható vagy hallgatható irodalom, emellett pedig a szigetvilágra jellemző animizmus határozza meg a hitvilágukat.

Hogyan imádkozhatunk értük?

  • Kérjük az Urat, hogy a nyelvi akadályoktól függetlenül hadd értsék meg Isten Szavát minél többen, és hadd bátorítsák a fiatalabb generációkat is az Istennel való kapcsolatra.
  • Imádkozzunk, hogy bár a létszámuk miatt nem valószínű, hogy elindul a neverver Bibliafordítás, az őket körülvevő nyelveken mégis hadd hallhassák az Igét, és hadd adják át a teljes életük irányítását Istennek.
  • Imádkozzunk azért, hogy felismerjék, hogy a törzsi hagyományok közül mi az, ami a Biblia tanításának ellentmond, és tudjanak inkább Istennek, mint a hagyományoknak engedelmeskedni.

MAGYAR IMATÉMÁK A GREIZER CSALÁDTÓL:

Hálásak vagyunk Istennek a most itthon töltött időért. Azért, hogy gyermekeink magyar iskolába járhatnak, hogy magyar emberek között lehetünk, magyarul beszélhetünk, és bizonyságot tehetünk Istenről sok gyülekezetben, és hogy ehhez kaphattunk kölcsön egy autót is. Azért is hálásak vagyunk Istennek, mert elkészíthettük az első vanuatui törzsi nyelvű teljes Bibliafordításnak (big nambasz nyelven) a telefonos applikációját.

Imakérésünk az, hogy az Úr gondoskodjon a január végére tervezett vanuatui visszautunkról, és el tudjuk intézni az ahhoz szükséges ügyeket.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.