Digo

Az első digo nyelvű teljes Biblia magasba emelése az átadási ünnepség keretében

A Digo egy kb. 360 000 főből álló közösség Kenya tengerparti tartományában, Mombasától egészen Tanzániáig megtalálhatóak. Ők a második legnagyobb a mijikenda néven ismert kilenc tengerparti törzs közül, és az egyetlen, amely lakosságának csaknem 99,9%-a még nem keresztény. Az afrikai hagyományos hiedelmeknek máig erős befolyása van közöttük, és bár az iszlámnak sem sikerült ezt megváltoztatnia, sajnos fokozta a kereszténységgel szembeni ellenérzést.

A digók anyanyelve a chidigo, amely közeli rokonságban áll a szuahélivel és a többi midjikenda nyelvvel. Annak ellenére, hogy az oktatási rendszer miatt sokan kétnyelvűek, a szuahélit például nem használják alapvető vagy érzelmi kérdések megvitatásakor. Különösen a vidéki területeken, a családok rendszeresen használják a chidigot otthonaikban.

A digók eredetileg egy magas Istenben hittek, akit „Mlungunak” hívtak, és mellette sokféle gonosz szellemnek tulajdonítanak erőt. Gyakran előfordult, hogy a szellemeknek felajánlásokat tettek betegség idején. A szellemekbe és az ősök imádatába vetett hit nagy része ma is jelen van, de hitvilágukat ma már az iszlám fogja össze. A boszorkánydoktorok továbbra is aktívak és keresettek.

A BTL 1987-ben kezdte meg a fordítást ebben a közösségben. A digo Újszövetséget 2007 decemberében adták át, amit akkor csupán a 300 főt számláló hívő közösség kezdett használni házi gyülekezeteiben.  A teljes Biblia elkészültét és átadását 2021. május 22-én ünnepelte a közösség.

Imádkozz velünk azért, hogy Isten igéje gyorsan terjedjen és győzedelmeskedjen a digo emberek szívében, és legyőzve a hiedelmeket és tévtanokat, békére és helyreállásra találjanak Krisztusban!

Videó: Összefoglaló videó a digo Biblia átadásáról