Imanaptár, 3. nap


Ma imádkozz velünk A MÉG BIBLIA-SZÜKSÉGBEN LEVŐKÉRT!

Ma mintegy 145 millió ember anyanyelvén még egy igevers sem létezik, sokuk nyelve le sincs írva.

További statisztikát itt találsz: www.wycliffe.hu/statisztika/

Csukd le a szemed egy percre, és képzelj el egy olyan világot, ahol minden ember szabadon hozzáfér Isten Szavához!… Látod már magad előtt az időt, amikor bárki megismerheti az élő és ható üzenet által az Atyát?

Ez az üzenet téged is, engem is átformált és ma is naponta a szívünkig hatol. Nekünk már megadatott az, amiről sokan még csak álmodnak: Isten szól a nyelvünkön!

🙏  Imádkozz velünk ma azért, hogy a bibliafordítás ügye haladjon előre a világban, és sokan megtapasztalhassák a közösséget a Mindenhatóval… akárcsak mi!

🙏  Imádkozz éhségért és nyitott szívekért az evangélium iránt!

🙏  Imádkozz, hogy az Úr küldjön munkásokat közéjük és egyúttal hívjon el munkásokat közűlük!

🙏  Imádkozz, hogy mihamarabb elindulhasson egy bibliafordítási projekt a nyelvükön!

Köszönjük, hogy kapcsolódtál a bibliafordítás mozgalmához!

👉
  Ha szeretnél konkrét biblia nélkül élő népekért rendszeresen velünk imádkozni, akkor csatlakozz az IMA 20:25 mozgalomhoz itt: www.facebook.com/groups/682089822745737


Vissza az ImaNaptárhoz…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.