ImaNaptár, 6. nap


Ma imádkozz velünk a MISSZIONÁRIUSOK SZELLEMI ÉLETÉÉRT!

Kérd az Urat, hogy misszionáriusaink növekedjenek Isten ismeretében és a Vele járásban!

🙏🏻  Hogy naponta tartsák a kapcsolatot Jézussal, hallják és tegyék az Ő Szavát,

🙏🏻  Hogy tisztán tartsák a szívüket, de megtisztulásért mindig bizalommal forduljanak Jézushoz,

🙏🏻  Hogy a jó időkben, de a terhek, nehézségek, váratlan helyzetek, stressz alatt is Isten legyen az Ő kiapadhatatlan forrásuk,

🙏🏻  Hogy példaképeivé, mentoraivá és vezetőivé váljanak a rájuk bízottaknak,

🙏🏻  Hogy maguk is tudjanak vezetettek, taníthatóak, egy helyi közösség befogadó tagjai lenni!

„Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha! Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól! Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram! Taníts meg rendelkezéseidre! Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.” (Zsoltárok 119:5‭-‬16)

Vissza az ImaNaptárhoz…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.