Ogiek Lukács evangéliuma átadás

Az ogiek nép többnyire a híres kenyai Rift völgy erdeiben él. A mintegy 80.000 főt számláló népcsoport hitvilága meglehetősen vegyes. Számos Ogiek embert keresztényként tartanak nyílván, azonban túlnyomó részben még mindig a hagyományos valláshoz kötődnek. A legtöbb keresztény a pünkösdi közösséghez tartozik, a tradicionális vallás követői pedig egy olyan istenségben hisznek, aki szerencsétlenséget hoz a nép közé, ha megsértik vagy elfelejtkeznek róla.

A bibliafordítás munkája és annak előkészítése 2015-ben vette kezdetét az ogiek közösségben, ami azóta is formálja a szíveket. 2021. február 20-án ünnepelték az első bibliai könyv, a Lukács evangéliuma átadását.

Számunkra kiváltság, hogy a projektben magyar támogatók is részt vesznek.

A Lukács evangéliumának átadási ünnepsége:

A pandémia miatt szűkebb körben megrendezett Lukács evangéliuma átadási örömünnepen egységben voltak jelen az ogiek nép tagjai, a különféle egyházak képviselői és a helyi Wycliffe szervezet, a BTL munkatársai is. Sok lelkes köszöntésben, imában, énekben és táncban volt része a jelenlevőknek. Érdemes belenézni az erről készült videófelvételbe fent. (Pl. 2:34:00-től érkezik a Lukács evangéliuma.)

Ahogy az egyik ogiek testvérünk fogalmazott: “Ez nagyszerű, hiszen Isten megemlékezett rólunk és most már jobban megismerhetjük Őt a nyelvünkön elérhető Ige által!”

Néhány részlet Peter Munguti, a BTL, azaz a kenyai Wycliffe szervezet igazgatójának beszédéből:

„Hatalmas öröm a számomra, hogy tanúja lehetek ennek a mérföldkőnek az ogiek nép történelmében, hiszen ma először – a világ teremtése óta az első alkalommal – az ogiek nép kézbe kaphatja a Szentírás első részletét a saját nyelvén. Itt és most a Lukács evangéliumát indítjuk útjára a mai napon.

Sok éven át csak arra volt lehetőségetek, hogy a környező népek nyelvein jussatok hozzá Isten Szavához. De a mai naptól, mikor azt mondom, hogy „a Biblia így szól”, ti már a saját nyelveteken tudtok arra reagálni Lukács evangéliumából: „Ez az én bibliám”.

Testvéreim, a zsoltáros így fogalmaz a 19. zsoltár 9-11 verseiben:
„Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet… kívánatosabbak az aranynál, a sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is.” – Az ogiek embereket úgy is ismerjük, mint akik gyakran aratnak erdei mézet. Ám amit ma aratunk, az édesebb még a méznél is. Ezért barátaim, azért imádkozom, hogy minden pásztor, gyülekezetvezető és bárki, aki itt van ma velünk, örömét lelje Isten igéjében. Biztosítalak benneteket arról, hogy ha ez a nép átveszi és használja ezt a könyvet, amit ma ünneplünk, ha tanítja azt a gyülekezetekben, drágának tartják és használják, akkor az változást hoz az ogiek települések minden szegletében.

A bibliafordítás munkája nem egyszerű. Meglehetősen nagy munka. Ugyanakkor nem csak azokról szól, akik abban napi szinten részt vesznek, hanem sok anyagi forrás is szükséges hozzá. El tudjátok képzelni, hogy egy projekt éves költsége akár 4 millió kenyai shillingre (közel 12 millió forint) is rúghat? Így mivel ebben a közösségben már négy éve megkezdődött a munka, ez eddig legalább 16 millió shillingbe került. Az a könyv, amit ma elétek hozunk, nagyon különleges és drága. Az az imádságom, hogy vegyétek ezt nagyon komolyan és használjátok az igét, hogy változást hozzon.

Drága testvéreim, emlékeztetlek benneteket arra, hogy az a Biblia, amit ma olvashatunk, nagy áldozat árán jutott el hozzánk. Néhány nyugati misszionárius, akik azért jöttek, hogy az ige ma a mi kezünkben is ott lehessen, a végső árat is kifizették, az életüket is odaadták ezért. A nyugat pedig azóta is folyamatosan részt vesz, és anyagilag támogatja a bibliafordítást Kenyában. Azért imádkozom, hogy az ogeik nép és a hozzá hasonlók országunkban ne gondolják azt, hogy nincs semmijük, amit odaadhatnának. Pál maga mondta az Ap.csel 20:35-ben: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”

Néhány nagyszerű ember sokat kopogtatott nálunk azért, hogy a munka elindulhasson, s bár eleinte nem voltunk biztosak abban, hogy az ogiek nyelv elég életképes a munka elindításához, de meggyőződtünk arról, hogy érdemes elindulni, és az ajtó kinyílt. Ennek gyümölcse az, amit ma itt láttok. Köszönöm, és Isten áldjon meg benneteket!”

A BTL különleges köszönete a Wycliffe Magyarország támogatásáért! (4:09:30-tól)

„Szeretném megköszönni pénzügyi partnereinknek is a támogatást. A Wycliffe Hollandia már a kezdetektől támogatja ezt a munkát, de a Wycliffe Magyarországnak külön is köszönöm, hogy az utóbbi időben csatlakozott munkánk támogatásához. Ez valóban nagyszerű, láthattátok ti is az ünnepséget az imént. Wycliffe Magyarország, ez azért vált lehetségessé, mert ti is adakoztok. Az Úr gazdagon áldjon meg benneteket! És ahogy az ogiek nép mától már olvashatja Isten Szavát a saját nyelvén, elmondhatom nektek, hogy a ti lábnyomaitok is bele vannak nyomtatva ebbe a könyvbe! A közösségben pedig életek változnak meg emiatt. Ti is részei vagytok ennek és a jutalmatok bőséges a Mennyben. Az Úr gazdagon áldjon meg titeket! Köszönöm szépen!”

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.