Csütörtök, 11.10. Fókuszban Európa

IMÁDKOZZUNK, HOGY A KVARSIN EMBEREK IS MEGISMERHESSÉK A MEGVÁLTÓT!

A kvarsi nyelvet beszélők az Oroszországhoz tartozó Dagesztánban élnek, Grúzia és Azerbajdzsán szomszédságában. A Csecsenföldre való kitelepítésük után az ötvenes évek végén térhettek vissza hegyvidéki otthonaikba, bár sokan inkább az alacsonyan fekvő területeket választották, ami miatt mára a gyerekeknek nagyjából csak a fele beszéli a kvarsi nyelvet, amely nincs is írásba foglalva. A teljes kvarsin lakosság száma nagyjából 8500 fő.

Vallásukat tekintve szunnita muszlimok, a keresztyének száma nem éri el az 1%-ot sem, ezen felül pedig a hagyományos vallás elemei is megtalálhatók még.

Hogyan imádkozhatunk értük?

  • Imádkozzunk azért, hogy Isten küldjön közéjük keresztény munkásokat, akik a nehéz életkörülményekkel együtt is bizonyságot tudnak tenni közöttük Isten megváltó szeretetéről.
  • Imádkozzunk azért, hogy lefordíthassák a Szentírást kvarsi nyelvre, és az egyéb anyagokkal, hangfelvételekkel együtt eljuthasson a kvarsin emberekhez.
  • Könyörögjünk azért a kevés hívőért, akik ebben a nehéz vallási környezetben élnek, hogy bátran és szeretettel vállalják fel a hitüket, és nyomukban ébredés indulhasson Oroszországnak ebben a szegletében is.

MAGYAR IMATÉMÁK A GARDNER CSALÁDTÓL:

Hálásak vagyunk pályakezdő lányunk új munkahelyéért, ahol használhatja mind az angol, mind a francia tudását.

A romániai roma projektnek nagy szüksége van iskolai kapcsolatokra. Sok iskolában tanítják a hivatalos roma nyelvet, és mind a diákok, mind a tanárok jó visszajelzéseket adhatnának a fordítóknak, és a roma diákok számára nagyon hasznos lenne ez a fordítás. Imádkozzunk jó kapcsolatokért mind a tanárok, mind a tanfelügyelőségek szintjén!

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.