Péntek, 11.11. Fókuszban Észak-Amerika

IMÁDKOZZUNK, HOGY A KIKAPU INDIÁNOK IS SAJÁT NYELVÜKÖN HALLJÁK ISTEN SZAVÁT!

Az algonkin nyelvcsaládhoz tartozó kikapu indiánok eredetileg az Egyesült Államok-beli Nagy tavak vidékéről származtak, a 17-19. századi törzsi és telepesi háborúk és kitelepítések eredményeképpen mára főként Kansas, Oklahoma és Texas államokban, valamint a mexikói határ közelében élnek, és nagyjából 5000 főt számlálnak. A 80-as években beindítottak egy iskolai programot, melynek keretében az ősi kikapu nyelv használatát szeretnék megerősíteni. Léteznek kikapu írott és hangzó szövegek, valamint szójegyzék is.

Hitvilágukra a hagyományos törzsi vallás mellett a kereszténység jellemző a 19. században a környezetükben történt térítések és megtérések miatt. Írott Szentírás nem, de hallgatható Bibliai részek, történetek léteznek kikapu nyelven. Az Egyesült Államokban élők angolul, a Mexikóban élők pedig spanyolul férnek hozzá a Bibliához, ami mára anyanyelvükké vált.

Hogyan imádkozhatunk értük?

  • Imádkozzunk, hogy a hányattatott történelmen Isten kegyelmével tudjanak felülemelkedni.
  • Imádkozzunk azért is, hogy a nyelvüket és a hitüket azáltal is tudják erősíteni, hogy a Szentírás történeteit továbbadják a közösségeiken belül.

MAGYAR IMATÉMÁK BARABÁS CECÍLIÁTÓL, HAZAI IRODÁNK SZEMÉLYZETI KOORDINÁTORÁTÓL:

Hálás vagyok a munkatársakkal való őszinte, bizalmi kapcsolatért, ami kialakulhatott az elmúlt évek során, hogy ez a munkám alapját jelentheti. Még nagyobb öröm, hogy egymás támogatása a szolgálatban kölcsönös. Ez sokat jelent nekem! 

Valamint hálás vagyok az elmúlt évben tartott Biblia alapú traumakezelő csoportokért, hogy folytathatjuk a képzésünket és a munkát ezen a területen.

Kérlek, imádkozzatok munkatársaink testi és lelki egészségért, hogy Isten munkájában minél tovább hatékonyan, Neki engedelmeskedve részt vállalhassunk!

Egyik munkatársunkkal Greizer Zsófiával

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.