Vasárnap, 11.13. Fókuszban az ige további terjedése

Imádkozz a még Biblia nélkül élőkért és a következő generációért!

  • EDDIGI EREDMÉNYEK – Hihetetlen, hogy az elmúlt évben 367 nyelven indult el a bibliafordítás, emellett majdnem minden hétre jutott egy teljes Biblia vagy Újszövetség átadás, plusz egy bibliarészlet (pl. egy evangélium) átadása is. Dicsőség Istennek azért, amit már eddig elvégzett az ige terjedése kapcsán! Ő nem hagyja abba a munkát! (Lásd a legfrissebb statisztikát a wycliffe.hu/statisztika oldalon.)

  • SZÜKSÉGEK – Ugyanakkor még közel 129 millió embertársunk ún. “bibliaszükségben” él. Imádkozzunk újabb fordítási projektek elindulásáért! Még 1680 nyelven lenne szükség erre. Imádkozzunk teljes Bibliák megszületéséért, hiszen ma még minden 5. ember nélkülözi azt az anyanyelvén!

  • VISION 2025 – A Wycliffe látása immár két évtizede határozza meg a munkánkat, formálja módszereinket. Eszerint szeretnénk, ha 2025-re minden olyan nyelven elindulna a bibliafordítási projekt, ahol erre még szükség van! Adjon ehhez az Úr kreativitást, a résztvevők közötti együttműködést, ima- és anyagi támogatást, és nem utolsó sorban erőt az Ő Szentlelke által!
  • JELNYELVI FORDÍTÁSOK – Világszerte a legnagyobb eléretlen nyelvcsoport a siketek közössége. Esetükben 350-400 különféle jelnyelvről beszélünk, amit becslések szerint mintegy 70 millióan használnak elsődleges nyelvként. Máig mindössze a siketek 0.5-2%-ának volt lehetősége látni az evangélium üzenetét. Az első és eddig egyetlen teljes jelnyelvi bibliafordítás amerikai jelnyelven került átadásra 2020-ban. A magyar jelnyelvi fordítás is folyamatban van.

    Imádkozzunk, hogy legyen elég siket lelkész és hívő, aki be tud kapcsolódni a fordításba! Imádkozzunk a közösségekért, hogy támogatóan álljanak a fordításhoz, majd részt vegyenek az ellenőrzésben, hogy pontosak és érthetőek legyenek a Szentírási részletek! Imádkozzunk anyagi, szakmai és imaháttérért, hogy halló és siket munkatársak jól tudjanak együttműködni!

*A jelnyelvek külön fejlődnek az adott régióban beszélt nyelvtől, és mivel a siketek nyelve nem rokon a beszélt nyelvvel, az írás-olvasást is máshogy sajátítják el. A jelnyelvi fordítócsapatok jelképeket és kifejezéseket használnak a nyelvükön a Szentírás fordításához, emiatt gyakran a legkönnyebben értelmezhető szakaszokkal, a történetet elmesélő részekkel, például Jézus példázataival, kezdik a fordítást. Az egyik következő lépés pedig az, hogy hogyan tudják a fordítók, lelkészek a saját és gyülekezeteik, környezetük életében alkalmazni a megtanult igazságokat.

  • A GYÜLEKEZETEK – Hisszük, hogy a bibliafordítás szolgálata az Eklézsiára van bízva. Sok példát láthatunk arra, hogy közösségek vagy felekezetek fordítási programokat vállalnak fel vagy imában, anyagilag támogatnak projekteket, küldenek ki missziómunkásokat. Dicsőség Istennek ezért! Imádkozzunk, hogy a gyülekezetek világszerte magukénak érezzék a bibliafordítás munkáját és bekapcsolódjanak abba olyan formában, ahogyan Isten azt eléjük adja!
  • AZ ÚJ GENERÁCIÓ – Imádkozzunk, hogy a most felnövekvő generáció már ne az Ige nélkül nőjön fel! Legyen számukra a föld minden táján elérhető a Biblia a számukra érthető nyelven és formában!
  • JÖVŐBELI MUNKÁSOK – A következő nemzedék tagjai megismerjék, szeressék és alkalmazzák Isten Szavát az életükben! Legyen számukra biztos pont és szilárd alap a Szentírás egy olyan világban, amelyben hiányzik az abszolút igazság és értékek! Váljanak gyermekeink bátor bizonyságtevőkké, akik számára az isteni üzenet továbbadása természetes, a misszió pedig mind a közvetlen környezetükben, mind pedig világszerte egyformán fontos!

AZ Ő IDEJÜK MOST JÖTT EL VIDEÓ:

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.