Wycliffe Imahónap 3. HÉT - október 25-31

Greizer Mikivel és Zsófival készült interjúnkat itt nézhetitek meg október 26-án 19:00-tól!

FÓKUSZTÉMA: Imádkozz a Szentírás használatáért, életet megreformáló hatásáért!

 
🙏 ÁLDOTTAK VAGYUNK! – Adjunk hálát a saját Bibliánkért, Isten üzenetéért az anyanyelvünkön, ami magyarul már 430 éve szól hozzánk. Értékeljük, használjuk, szomjazzuk ezt a kincset, és alapozzuk erre az életünket!
 
🙏 AKIKET MÁR ELÉRT ISTEN SZAVA – Imádkozzunk világszerte azokért, akiknek az élete már helyreállhatott, és folyamatosan formálódik az anyanyelvi Szentírás által! Növekedjenek, legyenek erősek és kitartóak a nehézségekben, üldöztetésekben, és adják tovább Isten Szavát!
 
🙏 AKIK MÉG KÖZÖMBÖSEK – Imádkozzunk, hogy az elkészült igerészek ne a polcon vagy raktárakban porosodjanak, hanem minél többen olvassák, hallgassák az Igét a saját nyelvükön! Hadd ismerjék meg az Élő Szó által azt a mindenható és szerető Atyát, aki mindenét értük áldozta és örök-jó terve van az életükkel! Jussanak minél többen hitre és élő kapcsolatra Vele hazánkban és a föld végső határáig!
 
🙏 AKIK AZ IGE HASZNÁLATÁT SEGÍTIK – Kérjünk bölcsességet, kreativitást, jó kapcsolatokat, megújuló forrásokat azoknak a missziómunkásoknak, partnereknek és helyi vezetőknek, akik a Szentírás használatát segítik világszerte! Váljon számukra fontosabbá Isten Szava, mint a saját hagyományaik vagy a berögzült szokások; a tiszte igét szólják!
 
🙏 MEGFELELŐ FORMÁTUM – Jusson el az Ige mindenkihez abban a formában, ahogy azt valóban megérti, leginkább magáénak érzi! Minden nép, társadalmi csoport, szubkultúra és generáció egy külön világ. Imádkozz velünk, hogy a Lélek személyessé és elevenné tegye számukra a Biblia igazságait!
A technika segítségével jusson el oda is Isten Szava, ahova idegen ember nem teheti be a lábát, és töltse be ott is átformáló küldetését!
 
🙏 ÁTFORMÁLT ÉLETEK – A bibliafordítás munkájának végső célja nem egy könyv, mégcsak nem is az, hogy minden nyelven legyen Biblia; hanem hogy Isten magasztalja minden nép: Vele élő kapcsolatban helyreálljunk és az Ő képére formálódjunk, az eredeti terv szerint.

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.