ImaNaptár, 10. nap


Ma imádkozz velünk A SZENTÍRÁS HASZNÁLATÁÉRT!

🙏  Imádkozzunk, hogy az elkészült igerészek ne a polcon vagy raktárakban porosodjanak, hanem minél többen olvassák, hallgassák az Igét a saját nyelvükön! Hadd ismerjék meg az Élő Szó által azt a mindenható és szerető Atyát, aki mindenét értük áldozta és örök-jó terve van az életükkel!

🙏  Jussanak minél többen hitre és élő kapcsolatra Vele hazánkban és a föld végső határáig!

🙏  Járjunk közben azokért is, AKIK AZ IGE HASZNÁLATÁT SEGÍTIK! Kérjünk bölcsességet, kreativitást, jó kapcsolatokat, megújuló forrásokat azoknak a missziómunkásoknak, partnereknek és helyi vezetőknek, akik a Szentírás használatát segítik világszerte!

Váljon számukra fontosabbá Isten Szava, mint a saját hagyományaik vagy a berögzült szokások; a tiszta igét szólják!

„Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, URam, Seregek Istene.” (Jeremiás 15:16)


Vissza az ImaNaptárhoz…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.