ImaNaptár, 11. nap


Ma imádkozz velünk, hogy az ige mindenkihez a MEGFELELŐ FORMÁTUMBAN juthasson el!

🙏  Kérd az Urat, hogy minden ember abban a formában találkozhasson Isten Szavával, ahogy azt valóban megérti, leginkább magáénak érzi! Minden nép, nyelv, társadalmi csoport, szubkultúra és generáció egy külön világ. Imádkozz velünk, hogy a Lélek személyessé és elevenné tegye számukra a Biblia igazságait!

🙏  Gondolj azokra a népekre, ahol a szóbeliség az információ átadás alapja, itt elsősorban nem könyv formátumban terjed az ige, hanem audiofelvételek vagy történetmesélés révén.

🙏  Imádkozz a jelnyelvi bibliafordításokért is, hiszen sokak szerint ma a siketek jelentik a legszélesebb, evangéliummal még eléretlen társadalmi csoportot! Számukra ige-videók készülnek.

🙏  A technika segítségével jusson el oda is Isten Szava, ahova idegen vagy keresztény ember nem teheti be a lábát társadalmi vagy vallási okokból, és töltse be ott is átformáló küldetését!


Vissza az ImaNaptárhoz…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.