TUDTAD, hogy a siketek teljesen más nyelvet használnak, mint a hallók?
TUDTAD, hogy ma a világon legalább 350 különálló jelnyelv létezik?
TUDTAD, hogy 2015-ben magyar jelnyelven is elkezdődött a bibliafordítás?

Csatlakozz hozzánk, hogy a siketek is „meghallhassák” a pünkösd üzenetét, és Szentlélekkel teljes életet élhessenek! Idén Pünkösdkor kezdd el támogatni a Magyar Jelnyelvi Bibliafordító csapat munkáját! 

K&H BANK 10201006 – 50070046 – 00000000, Közlemény: „Jelnyelvi fordítás”

Hogy a siketek is meghallják Isten Szavát!

– beszélgetés a magyar jelnyelvi Bibliafordításról

2024. május 14. 

Magyarországon ma több, mint 50 ezer siket és nagyothalló ember él, akiknek jelentős része a jelnyelvet használja a barátaival, szeretteivel folytatott kommunikációra. Számukra ez az a nyelv, amivel másokhoz kapcsolódnak, és amin keresztül akadálymentesen tudnak befogadni ismereteket, így a Szentírás üzenetét is. Sokuk számára ez az egyetlen nyelv, amit értenek.

Pünkösd, Szentlélek – két olyan szó, amivel a magyar siketek közül csak kevesen találkoztak eddig. 

Az idei év pünkösdjén, a kilenc éve elindult jelnyelvi bibliafordítási munka szépségéről és kihívásairól beszélgettünk Dr. Pecsuk Ottóval, a Magyar Bibliatársulat főtitkárával, aki egyúttal a Wycliffe Bibliafordítók elnökségi tagja is. 

Mi az, ami téged személyesen motivál a jelnyelvi bibliafordításban? 

Az, amivel maga a jelnyelvi projekt igazán beindult, mikor 2017-ben a Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Akkor tűztük zászlónkra a jelmondatot, miszerint „A Biblia mindenkié!” Ahogy a reformáció kinyitotta a Bibliához való hozzáférést sokak számára, úgy nekünk is a szívünkre helyeződött a magyar siketek helyzete. Egyértelmű volt, hogy el kell indítani ezt a szolgálatot feléjük, megadni a lehetőséget, hogy ők is értsék, magukénak érezzék a Szentírás üzenetét. 

Egy nagy népcsoportról van szó, akik eléggé el voltak zárva a Bibliától, hiszen a magyar siketeknek akkor nem volt semmiféle bibliafordításuk. 

Ez egy teljesen új típusú, úttörő munkaként indult el; nagy élmény volt a folyamatban látni, ahogy az elkészült igerészeket már – szinte azonnal – használatba is vették a siketek. 

Milyen céllal indult el és hogyan fejlődött a magyar jelnyelvi fordítás?

A legfőbb mozgatórugója ennek a szolgálatnak, hogy van egy több tízezres nyelvcsoport Magyarországon, akikhez nem jut el az evangélium fizikai akadályok miatt. Ez egy óriási misszió. A jelnyelv hazánkban hivatalos nyelv, és hatalmas lemaradásokat látunk ennek aprópénzre váltásában. Az evangélium akadálymentesítése fő célunk. 

Törekvésünk már a kezdetektől az Újszövetség lefordítása volt. A terveknek megfelelően Márk evangéliumával kezdtük, aztán az Ap.Csel. könyvei kerültek sorra. Ma már viszont nem könyvenként halad a program, hanem egy – a bizottság által felállított – fontossági sorrend mentén készülnek a videók. A munkát nagyban befolyásolja, hogy van mögötte egy konkrét közösség, a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezete. Az ő szükségeiknek megfelelően készülnek el a különböző igei szakaszok, így életszerű a munka. 

Mellékvágányon emellett még készül a jelnyelvi bibliai szótár is, hiszen a magyar jelnyelv bibliai szókincse meglehetősen szegényes volt. Ezt az anyagot ma már sokan használják. Elmondható, hogy a jelnyelvi bibliafordítás ezúton nagyban hozzájárul a magyar jelnyelv fejlődéséhez, szókincsének gyarapodásához is. 

A kezdetekkor főként Bokros Andrea jelnyelvi tolmács és Kovács Imre siket lelkipásztor közreműködésével indult el a projekt, amit a Baptista Egyház vezetése teljes szívvel felkarolt. Ők keresték meg a Magyar Bibliatársulatot és a Magyar Egyházak Ökumenikus Tanácsát is az együttműködés reményében. Így még szélesebb, protestáns támogatottsággal indulhatott el a munka. 

Milyen szakaszai vannak a jelnyelvi bibliafordításnak? Milyen formában születnek meg az anyagok?

Egy szakasz lefordítása előtt összeül a fordító csapat és átbeszéli, hogy hogyan lehet azt kivitelezni jelnyelven, mik lehetnek benne a buktatók, mik a fő vonalak, amelyeket mindenképp ki kell fejezni. Ezután születik meg a forgatókönyv (szkript), ami hasonló, mint a zeneműveknél a kotta – a felvétel során ebből jelelnek. Ezen a szkripten szavak, különféle jelek, nyilak szerepelnek, amelyek instruálják a jelelő munkatársat. Ez kvázi egy kottázott szöveg. 

A forgatókönyv alapján készül el egy videofelvétel és az egyéb kiegészítő, magyarázó eszközök (térképek, feliratok, további kreatív kiegészítések). A szkriptet ezután angolra visszafordítják a mexikói konzulens számára, és az ő igen hasznos észrevételei alapján egészítik ki, korrigálják a forgatókönyvet; amit pedig szükséges, azt újra fölvesznek, javítanak a videóban. Csak ezután az ellenőrzési folyamat után kerül fel az adott szakasz videóanyaga a Jelnyelvi Biblia weboldalára, ami bárki számára hozzáférhető.

Mik lehetnek a legnagyobb kihívások a jelnyelvi fordítás specifikusságából adódóan?

Ez a projekt a hagyományos fordításokhoz képest még nagyobb munkát jelent, hiszen itt nem csupán egyik nyelvről a másikra készül a fordítás, hanem egyik médiumról a másikra. Míg hagyományosan a legtöbb fordítás írott szövegről írott szövegre történik, itt egy vizuális, képi világot kell megteremteni a fordítás során. Ez egészen komplex fordítási folyamatot eredményez, de rendkívül izgalmas. Előfordulnak vizuálisan nehezen kifejezhető bonyolultabb fogalmak, vagy komplex történetek, ahol sok szereplő van különféle interakciókban egymással; tömegjelenetek, többszereplős történetek, narrátor megjelenése. Ezek mind kihívás elé állítják a fordítókat, hiszen a videón legtöbbször egy, ritkán esetleg két szereplő jelenik meg. Ez a jelnyelv sajátossága. Mindez kihívást ad arra, hogy a fordítás ilyen körülmények között is hűen tükrözze az eredeti jelentést. Nyilván mindent ki lehet fejezni valahogy, de időnként nagyon nehéz ezt megkomponálni. A megoldásokon sokat töprengenek a fordító csapat tagjai. 

Láttátok-e a fordítás hatását egyes emberek életében?

Igen. Az egyik siket például arról tett bizonyságot, hogy hogyan fordította át benne Isten a jelnyelvi Biblia által azt, ahogy siketként látja magát. Ugyebár a Bibliában a siketség/süketség negatív tulajdonságként és kifejezésként jelenik meg. Nevezhetjük akár Isten átkának is ezt a helyzetet, hiszen ha valaki süket, az büntetés alatt van, nem hallja meg az Isten szavát, így az élete sem változhat meg. Ez a testvérünk, siketként úgy nőtt fel az egyik gyülekezet perifériáján, hogy meg volt róla győződve: Isten csak a hallókat szereti, őt csak megtűri az Ő népe között. 

Azonban mikor ez a testvér találkozott a jelnyelvi fordítással, az rádöbbentette, hogy mindaddig tévedésben élt, hiszen Isten mindenkit szeret – a siketeket is!

Milyen stádiumban van jelenleg a pünkösdi történet? 

Az ApCsel 2 próbafelvétele már jóideje elkészült, de a végső verzió megjelenése csak a napokban várható. Ez lesz az első pünkösd, amikor a siketek végre saját nyelvükön láthatják megelevenedni a Szentlélek kitöltetésének történetét.

Ma milyen széles körben használják a fordítást?

Nem tudjuk ezt konkrétan lekövetni, de időről-időre kapunk pozitív visszajelzéseket a weboldal értékessége kapcsán. Az elkészült anyagok nemzetközileg is hatást gyakorolnak más nemzetek jelnyelvi fordítási munkájára. Többen igényelték már tőlünk az általunk készített illusztrációkat, segédanyagokat is. Közös workshopokon vettünk részt litván, észt, szlovák és román kollégákkal – és elmondható, hogy a mi projektünk megtermékenyítőleg hat a többiek munkájára. Jó látni, hogy a mi munkatársaink lelkesedése átragad a többi csapatra is. 

Milyen támogatottsággal működik a projekt?

Elsősorban a Baptista Egyház karolta fel a munkát, főként azzal, hogy munkatársakat biztosít hozzá. Emellett a Bibliatársulatnál is benyújtottunk több pályázatot nemzetközi szinten, és idén még kaptunk az Amerikai Bibliatársulattól erre támogatást. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne lenne szükség hazai támogatásra. Nagyszerű lenne, ha a magyar társadalom egyéni vagy gyülekezeti szinten is fontosnak tartaná és felkarolná ezt az ügyet! A technikai eszközök, a stúdióbérlet, a munkatársak bére és minden egyéb költség támogatásból kerül finanszírozásra. 

Kik a munkatársaitok?

A magyar projekt különlegessége az, hogy itt hallók és siketek együtt végzik a munkát; ez máshol nem annyira jellemző. 

Bokros Andrea a munkacsoport vezetője, aki egyébként jelnyelvi tolmács és a Baptista Speciális misszió vezetője. Ő volt az, aki a kezdetekkor Kovács Imrével, a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezetének lelkipásztorával, közbenjárt a munka elindításáért. Imre az egyik arc, akit a bibliai videókon láthatunk. A másik pedig Kéri József teológus és gyülekezetplántáló, aki már fiatalon csatlakozott a munkához. Dr. Bácskai Károly evangélikus teológus professzor végzi az egzegetikai és teológiai lektori feladatokat. Őt alkalmanként helyettesítem én, Dr. Pecsuk Ottó is, de az én feladatom főként a támogatókkal való kapcsolattartás, a pályázatok, beszámolók elkészítése, ezek koordinálása. A csapat része még Horváth Zsófia jelnyelvi tolmács, aki az ún. back translation munkáját végzi, azaz angolra fordítja vissza a már elkészült felvételek forgatókönyveit, hogy a Bibliatársulat külföldi konzulense azt ellenőrizhesse.

Horváth Ádám teológus-nyelvész szerepét kell még megemlítenünk, aki a Wycliffe Bibliafordítók munkatársaként komoly segítséget jelent, különösen a lefordítandó szakaszok előkészítésében. 

Itt meg kell említenem, hogy bár nemzetközi szinten mindig nagyon jó volt az együttműködés a Wycliffe és a Bibliatársulat szervezetei között, ez Magyarországon inkább udvarias kapcsolatnak volt mondható, nem sok területen tudtunk összekapcsolódni a gyakorlatban. Ez a projekt azonban egy nagyon konkrét együttműködési színtér lett számunkra, aminek igazán örülök. Kézzelfogható haszna van annak, hogy a Magyar Jelnyelvi Bibliafordítás szolgálatában együtt állunk. 

Mit üzennél azoknak, akik olvassák ezt a cikket, hallanak erről a munkáról

Mindenek előtt, hogy adják tovább a hírt. Ha bárkit ismernek, aki a célcsoportba tartozik, akkor irányítsák a Jelnyelvi Biblia weboldalára (http://baptistamedia.hu/jelnyelvi-biblia), ez csupán egy link továbbküldése, nem nagy feladat. Másrészt a munkát végző szervezetek támogatása egyre fontosabbá válik a szolgálat folytatása érdekében. Ezek a Wycliffe Bibliafordítók és a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkája, hiszen a munkatársak és a projekt jórészt innen kapják az anyagi támogatást. Minden magyarországi forrásnak örülünk, és reménykedünk a hazai támogatottság bővülésében, hiszen a külföldi támogatások egyre inkább elapadnak. Ez a munka pedig magyar sorstársaink érdekében zajlik. Fontos, hogy szívügyünknek érezzük, keressük a lehetőséget az ebbe való bekapcsolódásra imában és anyagilag is. 

Zentai Zsuzsanna

A Jelnyelvi Bibliafordítási Projekt munkatársai így vallanak motivációjukról, szolgálatuk fontosságáról:

HORVÁTH ÁDÁM nyelvész-teológus, a lefordítandó igerészek előkészítésében van fontos szerepe:

„Fiatal koromban kaptam az elhívást Istentől, hogy olyanok számára is érthetővé és elérhetővé tegyem az evangéliumot, akik segítség nélkül nem lennének képesek befogadni, megérteni azt. 2014-óta, a fordítási munka előkészületeitől kezdve részt veszek a fordításban. Ezt a szolgálatot azóta is életem egyik legjelentőségteljesebb részének tartom. Nagyszerű érzés arra gondolni, hogy olyan emberek számára válik ezzel világossá a Biblia üzenete, akik eddig kicsi és sok tekintetben sorsukra hagyott kisebbségként gondoltak magukra.”

DR. PECSUK OTTÓ teológus, a Magyar Bibliatársulat főtitkára:

“Engem az motivál személyesen a jelnyelvi bibliafordításban, amivel maga a jelnyelvi projekt igazán beindult, mikor 2017-ben a Reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük. Akkor tűztük zászlónkra a jelmondatot, miszerint „A Biblia mindenkié!” Ahogy a reformáció kinyitotta a Bibliához való hozzáférést sokak számára, úgy nekünk is a szívünkre helyeződött a magyar siketek helyzete. Egyértelmű volt, hogy el kell indítani ezt a szolgálatot feléjük, megadni a lehetőséget, hogy ők is értsék, magukénak érezzék a Szentírás üzenetét. 

Egy nagy népcsoportról van szó, akik eléggé el voltak zárva a Bibliától, hiszen a magyar siketeknek akkor nem volt semmiféle bibliafordításuk. 

Ez egy teljesen új típusú, úttörő munkaként indult el; nagy élmény volt a folyamatban látni, ahogy az elkészült igerészeket már – szinte azonnal – használatba is vették a siketek.”

KOVÁCS IMRE, a Kőszikla Siketek Baptista Gyülekezetének lelkipásztora a kezdetektől részt vesz a fordításban:

„Azért fontos a jelnyelvi fordítás, mert a siketek számára a saját anyanyelvükön szükséges átadni az evangélium üzenetét. Isten nem akarja, hogy a siket emberek elvesszenek. Azt szeretné, hogy megtalálják az örök életet. A bibliafordítás lehetővé teszi, hogy Isten üzenete jelnyelven jusson el a siketekhez. Nagyon örülök, hogy felkérést kaptam és együtt dolgozhatom halló és siket testvérekkel ebben a munkában. A fordítás készítésénél mindig megtapasztaljuk Isten Szentlelkének segítségét, erejét, mely minket is átformál. Nagy segítség számomra, hogy használni tudom a jelnyelvi fordítást a siketek közötti szolgálatban.

KÉRI JÓZSEF teológus, gyülekezetplántáló, fiatalon csatlakozott a jelnyelvi fordítói csapathoz:

„Azért veszek részt a bibliafordításban, mert magam is siketként születtem, így megtapasztaltam, hogy milyen a siket emberek élete. Elvégeztem a teológiát is.

A bibliafordítás nagyon fontos a siketeknek, hogy tudják, Isten mit üzen az igén keresztül. A jelnyelv sokkal érthetőbb a számukra, hiszen vizuális nyelv, benne van a mimika és a gesztus is. Van olyan siket, aki nem tud olvasni, nem ismeri a szavakat vagy félreérti a mondatokat. Ezért a jelnyelvi fordítás biztonságosabb és világosabb a számunkra.

A jelnyelvi fordítás nagy változást hozott. Például, az olyan szavakat, amiket nem ismernek vagy nem is használnak a siketek, azt így megértik, sőt a teljes mondatokat, az üzenetet is. Főleg a definíciók és a nyelvtan kapcsán van szükség a változásra a könnyebb megértés érdekében. Ez teljesen más, mint mikor a halló szöveget próbáljuk lekövetni a jeleléssel. A jelnyelvi Biblia nagyon sokat fejlődött. Ami pedig a legfontosabb, hogy teljesen érthetővé vált az üzenet jelnyelven.

Nagyon hasznosnak látom a munkám. Áldottak a munkatársaim is, hogy ilyen szépen fejlődik ez a szolgálat.”