Andrea

Wycliffe Világimanap, 2021. november 11.

Cs. Andrea, Dél-Ázsia, írásolvasás-oktatás, 2019 decembere óta Magyarországon.

2021 imameghallgatás:

  1. munkatársak, barátok megőrzése/felépülése koronavírus-fertőzésből.
  2. munkatársam sikeres szervátültetése.

Hozzám szóló ige:

Péld 19,21 „Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tanácsa valósul meg.”

Zsoltár 37,23 „Az Úr irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik Neki.”

Ebben az évben rengeteg bizonytalanság jellemezte/jellemzi az életemet. Sokféle terv született különböző területeken (szolgálat, lakásfelújítás stb.), amelyek közül több nem, vagy nem úgy valósult meg, ahogyan először gondoltam. Mindeközben a fenti igék bátorítottak folyamatosan.

Hálaokok:

  1. Istennek a sok bizonytalanság között is változatlan hűsége.
  2. Új szolgálati terület itthonlétem alatt: a kórházi önkéntes segítői munka.

Imakérések:

  1. Hogy felismerhessem: hogyan, hol és milyen keretek között akarja az Úr a továbbiakban használni az életemet.
  2. Világosságért a lakásfelújítás mikéntjére és időzítésére nézve.


Vissza…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.