Robb Martin

Wycliffe Világimanap, 2021. november 11.

Robb Martin vagyok, Skóciából származom, de Miskolcon élek 1994 óta. 2000-től dolgozom a Wycliffe-nél, mint pénzügyi koordinátor.

2021-ben azért vagyok a leghálásabb Istennek, mert 18-24 hónap után végre személyesen is újra találkozhattunk a külföldön élő rokonainkkal: a szüleimmel, a feleségem szüleivel és testvérével. Ez idő alatt sok mindenen keresztülmentünk, de Isten vigyázott mindannyiunkra, és újra lehetőséget adott a találkozásra, együttlétre. 

Amikor nagyon sokáig távol vagyunk egymástól, akár mint családtagok, akár mint szervezet, akkor az egymásért mondott imádságaink még fontosabbak, mint valaha. Ahogyan Pál írja: „Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek állhatatosságát.” (1Thessz 1,2-3.) Hálát adok a saját és a Wycliffe-es családunk minden tagjáért, a hitükért, a szeretetükért és a reménységükért.

A munkámmal kapcsolatban leginkább azért vagyok hálás 2021-ben, mert probléma nélkül, sikeresen megtörtént az új Wycliffe-es nemzetközi pénzügyi rendszer használatára való átállás. Hála ezért Istennek és az amerikai kollégáknak!

Legfőbb imatémám, hogy Isten továbbra is adjon meg mindent a számunkra, hogy továbbra is hűségesen szolgálhassuk Őt – a magyar Wycliffe, az Egyesületünk minden tagja és a családom egyaránt!


Vissza…

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.