Zentai Zsuzsa

Számomra fontos igék:

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” (Máté 6:33)

„Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen,  az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom!” (Zsoltárok 91:1-2)

Munkaterület:

2003 óta szolgálok a magyar Wycliffe irodában. Eleinte adminisztrációs munkakörben hasznosítottam a képességeimet, majd rövidesen rám bízták a szervezet teljes kommunikációját. Közben a kinevezett vezető nélküli időszakokban a szervezet mindeneseként is szolgáltam a budapesti irodában. 

2012-ben bíztak meg az egyesület operatív vezetésével, amit azóta is végzek. 

Milyen feladatokat látok el a mindennapokban?

Szolgálatom egyik része a szervezet képviselete hazai és külföldi fórumokon valamint a kapcsolattartás a Wycliffe Világszövetség munkatársaival és szervezeteivel.

Az ennél kevésbé látványos másik oldal feladatai pedig a Magyarországon folyó folyamatos információ átadás, a tervezés és végrehajtás moderálása, a szervezetfejlesztés és közösségépítés, a partneri kapcsolatok ápolása és újak kiépítése, a hivatali ügyek rendezése, s nem utolsó sorban a munkáltatói szerepkör betöltése. 

Emellett azonban a kommunikáció és a személyügy terén is jut nekem feladat napi szinten. Nagyon élvezem a kreatív munkát is, így szívesen részt veszek alkalmanként kiadványszerkesztésben, de komplett rendezvények szervezésében és lebonyolításában is. 

Gyülekezet:

Küldő gyülekezetem és lelki otthonom az Egri Baptista Gyülekezet, ahol megtérésem óta sokat épültem, növekedtem és szolgáltam gyerekek, fiatalok között, de zenével és még sok más módon. Hálás vagyok ma is támogató, bátorító hozzáállásukért, és hogy – bár 2007-ben Budapestre vitt a szolgálat – mindig haza érkezhetek közéjük.

Budapesten a Rózsakerti Baptista Közösségben találtam otthonra, ahol szintén igyekszem használni az ajándékaimat.

Motiváció:

Motivációm mindenekelőtt az, hogy Istent magasztalják a nemzetek! Micsoda kép lesz az, mikor minden nemzetből, népből és nyelvből Őt dicsőítjük együtt, korlátok nélkül! De addig is csoda azt tapasztalni, hogy minden nép a maga színei szerint imádja Azt, aki méltó! 

Másrészt nem emlékszem olyan időszakra az életemben, amikor ne hallottam volna Istenről, ne lett volna lehetőségem Őt megszólítani és az ige által még jobban megismerni. Ami nekem olyan természetes és csodás, életformáló és iránymutató tapasztalat, az százmilliók számára ma még csak vágyálom. 

Az egyik anyanyelvi fordító egyszer így fogalmazott: “Nem én fordítottam a Bibliát, a Biblia fordított engem.” – Értük, az ilyen életváltozásokért, megérkezésekért dolgozom; és azért, hogy más magyarok is megértsék, micsoda kincs az anyanyelvi Biblia, és meglátva a szükséget, felismerve küldetésünket, hazánkból is minél többen bekapcsolódjanak a bibliafordítás mozgalmába a maguk helyén.

Hogyan kerültem a Wycliffe-hez?

Már gyerekkoromtól érdekesnek találtam a missziómunkások történeteit, de sosem gondoltam, hogy ez lesz az én utam. Visszatekintve viszont tisztán látom, hogy Isten már akkor készített az itteni szolgálatra, mikor még  fogalmam sem volt a Wycliffe Bibliafordítók munkájáról. A “felkészülés ideje” alatt olyan képességek, ismeret,  készségek és kapcsolatrendszer birtokába kerültem, amelyeket ma is nagy segítségemre vannak a szolgálatban.

A konkrét lépést 26 évesen tettem meg. Egy váratlan élethelyzet, illetve az egyik munkatárssal történt ad-hock beszélgetés után kezdtem komolyan imádkozni Isten vezetéséért a bibliafordítás mozgalma kapcsán. Ő pedig egyértelművé tette, hogy hittel lépve csatlakoznom kell, a többiről pedig Ő gondoskodik.

A legnagyobb kérdés számomra akkor a támogatásgyűjtés volt, de az Úr ezt is megválaszolta egy Spurgeon idézettel: “Az Úr gondoskodása biztosabb, mint bármely földi pénzforrás.” Az Ő hűségét azóta is tapasztalom. “Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban” (Fil 4,19)

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.