Wycliffe Imamorzsák

Havonta friss imakérések magyar munkatársainktól és a Nagyvilágból az ImaMorzsák gyűjteményben.

Imádkozz velünk a BÉKÉÉRT!

(2022. március) Járj velünk te is közben a háborús helyzetben is, az ige további terjedéséért! Az elmúlt hét eseményei egyikünket sem hagyták érintetlenül. Rengetegen megmozdultak, segítenek, adakoznak, imádkoznak a konfliktus rendeződéséért, a szenvedőkért, a menekülőkért! De hogyan imádkozhatunk Isten munkatársaiként, az Ő szemszögéből? Hogyan járhatunk közben ekkor is az Ige terjedéséért?  Köszönjük, hogy a te imatámogatásodra…

Ha november – akkor Wycliffe Imanapok!

(2021. november) Járj velünk te is közben munkatársainkért és az ige további terjedéséért! Hisszük, hogy az IMA stratégiai jelentőséggel bír a misszióban, nélküle egy szolgálat sem haladhatna előre, bármilyen szép törekvés is legyen! Ez által fejezzük ki, hogy Isten munkatársai akarunk lenni, a mi szívünk az Övével együtt dobog az elveszettekért és megtévesztettekért! Köszönjük, hogy…

Jel-es napok a Bibliafordítás mozgalmában

2021. szeptember (#2) A mai napon ünnepeljük a Fordítás Nemzetközi napját, ami a számunkra minden évben a bibliafordításról szól.  Szeptember 30-a Szent Jeromos halálának évfordulója, akit Isten arra használt, hogy az eredeti nyelvek alapján átdolgozza a latin nyelvű Bibliát,s így annak üzenete tisztább, érthetőbb és az eredeti szöveghez méginkább hű formában a Vulgatában fennmaradjon. Jeromos lett…

Imádkozz a Wycliffe világszövetségben vezetőként szolgálókért!

2021. szeptember (#1) Mostani számunk apropója az ezen a héten folyó, ‘Global Connect’ online nemzetközi Wycliffe konferencia.  Kérjük, csatlakozz te is hozzánk, és imádkozz velünk a Világszövetségben vezetői feladatot ellátó munkatársakért! Ők a napokban a világ minden táján viruálisan és /vagy kisebb csoportokban gyűlnek össze, hogy gyakorolják a közösséget, megosszák, lássák és megünnepeljék Isten munkáját a mozgalmon keresztül, és együtt…

Imádkozz a helyi munkatársak képzéséért!

2021. augusztus (#2) A téma nem is lehetne aktuálisabb, hiszen jelenleg is folyik a francia nyelvű i-DELTA képzés a frankofón-afrikai területeken szolgáló anyanyelvi munkatársak számára. Ennek egyik fő szervezője és tanára munkatársunk,  Ernst-Kurdi Eszter, aki így írt az mostani képzésről néhány napja: “Köszönjük mindazok elkötelezettségét, akik imádkoznak a frankofón i-DELTA képzésért, amely idén online zajlik.…

Imádkozz irodai munkatársaink szolgálatáért!

2021. augusztus (#1) A bibliafordítás munkájának hátterében sokféle szakmai feladat ellátására van szükség. Ahhoz, hogy egy missziómunkás a világ más pontján akadály nélkül végezhesse a szolgálatát, hogy egy projekt megfelelő forrásokhoz juthasson, vagy hogy a szükségekről itthon és külföldön is friss és pontos tájékoztatáshoz juthassanak a gyülekezetek – sok odaszánt “láthatatlan” emberre van szükség. Ők,…

„Isten leánya és az én népem”

2021. július (#2) „A bibliafordításnak köszönhetően lettem igazi altaji!” – állítja Csecsek, egy dél-szibériai altaji asszony, aki tagja annak a csapatnak, amely az altaji Újszövetséget dolgozza át, ezzel segítve az altajiakat, hogy tényleg sajátjuknak tekintsék a könyvet. Bár az altajiak többsége ortodox kereszténynek tartja magát, hitükbe belekeverednek a sámánizmus elemei is. Sokan közülük egyáltalán nem…

Komlósiné Sümegi Nóra

2021. július (#1) Komlósiné Sümegi Nóra a magyarországi Siklóson él férjével, és négy gyermekükkel együtt. Nóri 2007-ben csatlakozott a Wycliffe Bibliafordítók munkájához, és 2009-ben kapott megbízást partnerszervezetünk az SIL (Summer Institute of Linguistics) szervezeténél, mint nyelvi projekt vezető. Nem sokkal később Nóri, egy helybeli fordítóval együtt, elkezdte a Lukács evangéliumából 5 történet lefordítását árgyelán beás nyelvre.…

Adj hálát velünk a kenyai ilchamus fordítás eredményeiért!

2021. június (#2) Kiváltság a számunkra, hogy néhány olyan bibliafordítási projektben is részt vehetünk innen Magyarországról, ahol bár nincs magyar munkatársunk, de imában és anyagi támogatással mégis kapcsolódhatunk. Az egyik ilyen, már évek óta magyar támogatásból is fenntartott projekt a kenyai Ilchamus bibliafordítás munkája, akikkel 2017 óta vagyunk személyes kapcsolatban. Az ilchamus fordítók nagyszerű munkát…

Imádkozz irodai munkatársaink szolgálatáért!

2021. június (#1) „Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is.” 1Korintus 12,12 Most, amikor mindenhol nyílnak a lehetőségek, újra lehet találkozni az ismerősökkel, újraindulnak a programok a gyülekezetekben, és tervben vannak nyári táborok, egyéb programok – a…

Ima Kenyáért és a tugen népért

2021. május (#2) Kik azok a tugenek és milyen imakéréseik vannak?  „Ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg én is. Néped az én népem, és Istened az én Istenem.” Ruth 1,16 A kelet-afrikai Kenya földrajza, történelme, nyelvei és kultúrája tekintetében egy rendkívül sokszínű ország. Láthatunk itt vadrezervátumokat, itt van a magasföldön…

iDelta képzések

2021. május (#1) Munkatársunk, Ernst-Kurdi Eszter évek óta felelőse az iDelta képzéseknek, amelyek idén a vírus miatt online kerülnek megszervezésre.  A következő időszakban három francia nyelvű iDelta képzés is megrendezésre kerül, melyen 50 diák vesz részt Szenegáltól a Kongói Demokratikus Köztársaságig. Szakirányok: Bibliafordítás, Nyelvfejlesztés, Bibliahasználat, Média, Nyelvi projekt management Első intenzív képzés ideje: máj. 10…

Imádkozzunk a csádi bibliafordításokért!

2021. április (#2) „Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” Mikeás 6,8  Csád nem tűnik nagynak Afrika térképén, de valójában majdnem 14-szer nagyobb, mint Magyarország és a világ 25 legnagyobb országának az egyike. Csád a…

30 nap imádság a muszlim világért

2021. április (#1) Idén április 13-án kezdődik a muszlim világ böjti hónapja, a Ramadán. Ebben az időszakban, amikor a muszlimok testi vágyaikat megtagadva Isten közelségét és a Neki tetsző dolgokat keresik, különösen nagy jelentősége van az értük szóló közbenjárásnak. MIÉRT IMÁDKOZZUNK A MUSZLIMOKÉRT? Hisszük, hogy Isten szereti a muszlimokat. SZERETI őket! ANNYIRA szereti őket, hogy…

Megmagyarázta és bizonyította nekik…

2021. március (#2) „Pál pedig szokása szerint bement hozzájuk, és három szombaton is vitába szállt velük az Írások alapján. Megmagyarázta és bizonyította nekik, hogy Krisztusnak szenvednie kellett, és fel kellett támadnia a halálból; és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek.” Apcsel 17,2-3. Az elmúlt évtizedek során a muzulmánok és keresztyének többször…

Online képzések

2021. március (#1) Márciusban több online képzés is megrendezésre kerül, melyet munkatársaink tartanak vagy részt vesznek rajta. Imádkozzatok velünk ezek sikeréért, és hogy mindez hatékonyan mozdítsa elő Isten tervét és a bibliafordítás mozgalmát.  AUDIOVIZUÁLIS KÉPZÉS AFRIKÁBAN  2021. március 9-19 és április 12-23 között Ernst Andreas munkatársunk vezetésével kerül sor két Film- és Videókészítési képzésre Kamerunban. Különösen az áprilisi francia nyelvű kurzus…

Lukács evangéliuma a kenyai ogiek nyelvén!

2021. február (#2) „Az imádkozásban és a hálaadásban legyetek kitartóak és éberek” Kol 4,2 Dicsőség Istennek, hogy 2021. február 20-án a kenyai ogiek nép képviselői is kezükbe kaphatták a Lukács evangéliumát. Micsoda nap volt ez! Bár a járványügyi korlátozások miatt egy külső helyszínen tartották a rendezvényt és csak korlátozott számban lehettek jelen az ogiek nép…

Hálaadás #3

2021. február (#1) Megkérdeztük munkatársaikat, hogy mi az, amiért kifejezetten hálásak az elmúlt évbből, és milyen fő imatémájuk van 2021-re nézve. Most az összegyűlt lista második részét osztjuk meg veletek: Cs. Andrea: Hálás vagyok Isten tökéletes időzítéseiért és mindenben megtapasztalt gondoskodásáért. Fő imatémám, hogy felismerhessem az életemre vonatkozó tervét, vezetését. Ernst Kurdi Eszter és Andreas: Hálásak vagyunk…

Az ogiek nép első bibliai könyve

2021. január (#2) „Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának mondják majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” Lk 1,31-33 El tudod képzelni, hogy az anyanyelveden most jelenik meg az első…

Hálaadás #2

2021. január (#1) Megkérdeztük munkatársainkat, hogy mi az, amiért kifejezetten hálásak az elmúlt évbből, és milyen fő imatémájuk van 2021-re nézve. Most az összegyűlt lista első részét osztjuk meg veletek: Barabás Cecília: Hálás vagyok, hogy az Úr meggyógyított és átvészeltem a vírust. Fő imatémám egy ütőképes, aktualizált és stabil személyzeti rendszer felállítása és alkalmazása. Ferreira…

Hálaadás

2020. december (#2) „…hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok.” Róm 11,29 Visszatekintve az elmúlt évre – bár tagadhatatlan, hogy rengeteg kihívással kellett szembenéznünk – nagyon sok mindenért adhatunk hálát! A mostani imalevélben, a teljesség igény nélkül ugyan, de hadd osszunk meg veletek néhány olyan hálaokot, amelyeken keresztül különösen tapasztaltuk Isten áldását 2020 során. Emellett…

A flame* fordítás

2020. december (#1) A nyugat-afrikai flame* fordítói csapatot nagy buzgalommal tölti el, hogy másokkal is megoszthatják az Új Testamentumot, bár nap mint nap számtalan nehézséggel és ellenállással kell megküzdeniük. Október végén azonban aggódásuk örömre fordult, ahogy saját szemükkel is megláthatták, hogyan nyit Isten kapukat a közösségükben. Dawda* és Paul* lelkész (akik szintén csapattagok) nemrég azon…

A Salamon-szigetek

2020. november (#2) „Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön-örökké. Ámen.” (2Pt 3,18) A Salamon-szigetek hat fő vulkanikus, hegyvidéki és esőerdős szigetvilágból áll. Ausztráliától északkeletre, a Csendes-óceánban található. A Salamon-szigeteken található a Popomanaseu-hegy, a Tenaru-vízesés és a főváros, Honiara, mely egyszerre a…

Imahónap

2020. november (#1) „Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.”  Zsolt 103,2 Kedves imapartnereink! Hálásak vagyunk, hogy velünk tartottatok az imahónap során, és hogy sokan bekapcsolódtatok online imaközösségünkbe a Wycliffe Világimanapon, november 11-én! Biztatunk titeket, hogy saját imaközösségetekben és/vagy gyülekezetetekben is folytassátok tovább a közbenjárást! Ehhez adunk most nektek néhány segítséget: Az…
All articles loaded
No more articles to load

Rólunk

A Wycliffe Bibliafordítók Egyesületének küldetése, hogy Istennek dicsőséget adjon azáltal, hogy a bibliafordítás révén hozzájárul és részt vállal az Egyháznak abban a törekvésében, hogy tanítvánnyá tegyen minden népeket.